Собствен бизнес

Кои са 10-те най-важни умения, които трябва да притежавате, за да развивате иновативно бизнеса си ?

април 10, 2016
Pixabay

Съвременният пазар е динамичен и непрекъснато се развива. Да бъдем в крак с времето изисква да сме отворени към новото и непознатото. Това на практика означава да не се страхуваме сляпо от промяната, да приемаме, че всичко се изменя. Нещо повече,

за да бъдем успешни и конкурентноспособни трябва сами да търсим как да включим „новото“ в живота и в частност – в бизнеса си.

 

Личен архив

Личен архив

Когато говорим за бизнес, понятията „иновация“ и “ново“ се различават концептуално и са ясно разграничени, макар и в разговорния език често да ги използваме като взаимозаменяеми конструкти.

„Ново“ е всичко, което се приема като такова. Така например имаме  принципа „добре забравено старо, което е като ново“, който дълбоко заляга в модата.

Под „иновация“ разбираме онези качествено нови изменения в продуктите, услугите и процесите, които ни провокират да търсим и откриваме как се борави с тях, т.е. за тях нямаме предварителни знания и очаквания, нито умения за експлоатация.

Един от главните, въпроси, който вълнува всеки бизнесмен, е:

„Какви умения трябва да притежавам, за да бъда иновативен?“.

Няма универсален модел на иновативната личност. Но със сигурност има форми на поведение, които гарантират успешно приемане, внедряване и използване на иновациите.

Моите топ-10 умения, водещи до иновативно поведение включват:

  1. Възприемане и критично оценяване на възможностите като иновативни: Умението ни да анализираме пазарната ситуация и да откриваме онези иновации, които ще добавят стойност към бизнеса ни и ще ни направят конкурентноспособни;
  2. Генериране на бизнес идеи – Умението да формулираме конкретна бизнес идея, свързана с избора и внедряването на конкретна иновация;
  3. Преработване на бизнес идеите в бизнес планове и концепции – Умението да конкретизираме и детайлизираме добрите бизнес идеи в поредица от времево последователни стъпки за изпълнение;
  4. Реализиране на бизнес идеите – Умението да задвижим всички аспекти на бизнес-плана си в посока реализиране на поставените цели;
  5. Поемане на риск – Умението да поемаме премерени рискове съгласно предварително заложените параметри за сигурност и стабилност;
  6. Предвиждане – Умението да предвиждаме възможните изходи и последствия от решенията, които вземаме или настъпващите промени в околната среда;
  7. Стимулиране на промени – Умението сами да провокираме и търсим промени в отговор на изменчивостта на пазара;
  8. Приемане на промените – Умението да интегрираме измененията в тяхната цялостност в зависимост от капацитета и даденостите ни;
  9. Гъвкавост – Умението да реагираме адекватно на промените без това да нарушава структурната цялост или да ни отклонява от заложените цели;
  10. Креативност – Умението да мислим извън стереотипите за правилност, което води до по-добра гъвкавост, адаптивност и повишава конкурентоспособността ни.
Личен архив

Личен архив

Много е вероятно когато стартирате бизнеса си да не сте уверени в каква степен притежавате изброените качества. Също така една година след началото ще знаете, че притежавате всички изброени качества и умения, описани тук, а и още много повече.

Сега вече знаете, че

човек може да научи всичко, което му е необходимо, за да бъде такъв, какъвто поиска!

Искате да бъдете иновативни? Вижте презентацията ми Как да използвате иновации при стартиране на бизнес.

Ваша,

Capture signature

Още по темата

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com