Аз обичам себе си

Какво е да бъдеш трансформиращ лидер?

юни 29, 2017
Pixabay

Казват, че не можеш да станеш лидер – трябва да бъдеш избран за такъв. Появата на лидер в социалната група възниква вследствие на обективната потребност тази група да бъде обединена и предвождана с оглед изпълнение на определени функции и цели.

И пак, групата трябва сама да излъчи лидера си – онази фигура, която ги мотивира и вдъхновява, която биха последвали безпрекословно.

Какви хора са лидерите?

За разлика от формалните ръководители, лидерите се славят с всеобщо приемане и харесване, със способност да повлияват на масите чисто емоционално, запленявайки ги. Една от първите асоциации с лидера – това е харизматичното привличане, което изпитваме към фигурата му.

Pixabay

Pixabay

Посветени са десетилетия на изследвания и проучвания от какво тесто са направени лидерите и защо оказват толкова силно влияние върху околните. Целта е да се разреши един огромен спор –

лидерът се ражда такъв или може да бъде изграден?

Изучвайки лидерството, специализираната литература открива различни типове лидерство и отделните автори предлагат разнообразни подходи за изучаването им.

Лидерският стил е присъщата форма на поведение на лидерите в политически, организационен и всякакъв друг контекст. Отразява начина, по който той управлява своите подчинени и ресурси, какъв е фокусът му (хора, задачи, срокове), как постига целите си и най-вече – как  мотивира околните.

Често ще срещнете водещата класификация, според която имаме три основни типа лидерски стила – авторитарен, демократичен и либерален (laissez-faire).

Няма единодушие по въпроса кой е най-добрият стил. Независимо какъв е водещият стил лидерство, и трите типа имат своите предимства, недостатъци, както и ползи в определени ситуации.

Можем ли да бъдем лидери?

Pixabay

Pixabay

Вярно е, че има хора, които някак си се раждат с дарбата просто да бъдат харесвани без да полагат особени усилия в тази посока.

И остава питането какво да правят всички други?

Тук на помощ отново идва науката, която е успяла да отграничи онези аспекти на лидерството, които могат да бъдат усвоени и научени. Това са форми на поведение, определен фокус и  възгледи, които в една или друга степен всеки може да усвои.

Няма да ни направят по-харизматични и привлекателни, но ще ни помогнат да се приспособим към околните, да ги мотивираме и вдъхновяваме да вярват в нас и нашите идеи.

Не всички лидери са невероятни оратори, които омагьосват със силата на думите си.

Има лидери, които запленяват със своите качества, алтруизъм,  дисциплина и последователност. Вместо разпалени емоции, даряват околните със спокойствие и сигурност.

Както казах, лидерството е конкретна форма на поведение – това са навици, качества и умения, които всеки може да усвои. Изисква се време и усилия, но в крайна сметка всичко постигаме така, нали?

Можем ли да се превърнем  в ефективен лидер?

Днес ще се спра на един подход, който предполага гъвкавост и адаптиране не само към ситуацията, но и към ролята на лидер като цяло.

Независимо дали целите да бъдете формален или неформален лидер, има определени фактори, които биха повлияли в посока да бъдете повече или по-малко харесвани.

Pixabay

Pixabay

Подходът, който сега ще ви представя, лежи  в основата на модулите от Личния бизнес тренинг, насочени към изграждането на лидерски качества и комптенции.

Като база за подхода съм заложила теорията за трансформиращите лидери. James V. Downton е първият, който въвежда идеята за „транфсормационно лидерство“, но понятието е изследвано и доразвито от James MacGregor Burns.

Bernard M. Bass доразгръща концепцията на Burns и използва термина, за да обозначи тази съществена отличителна черта на лидера, благодарение на която той е способен да трансформира (променя) последователите.

Трансформиращото поведение на лидера осигурява смисъл и предизвикателство, мотивира и вдъхновява, запленява и провокира доверие.

Но в какво се изразява тази трансформация?

Трансофрмиращите лидери се характеризират със способността си да мотивират като разглеждат нещата от нови гледни точки, задават определена мисия и визия, непрекъснато се развиват и разгръщат потенциала си.

И най-вече, фокусирани са върху околните в степен, в която груповите интереси стоят над личните, задачите са по-значими от личния успех, а целите – общи.

  1. Променете на възгледите си
Pixabay

Pixabay

Можете да си взаимодействате със средата такава, каквато е. А можете и да се опитате да я транфсормирате – променете я така, че да ви пасва на вас като личност.

Каквито и стъпки към промяна да предприемате, трябва да сте сигурни и убедени, да са в синхрон със същността и ценностната ви система.

Създавайте нови реалности, нови възможности. Не се примирявайте само с това, което имате срещу себе си, искайте повече.

Нереалистично е да очаквате друг резултат, ако непрекъснато правите едно и също.

Променяйте себе си, развивайте се и се учете, имайте лични цели и амбиции да бъдете нещо повече.

  1. Бъдете ролеви модел

Не е необходимо да излъчвате непреодолим чар, за да бъдете харесвани и да притежавате притегателна сила. Достатъчно е да вдъхновите околните чрез собствения си пример.

Факт е, че ако демонстрирате своите възможности и способности, бъдете експертни и ефективни, то хората ще ви следват.

Бъдете морални и справедливи, не преследвайте користни цели, поставяйте другите и техните нужди над своите собствени.

Pixabay

Pixabay

Не се опитвайте да се харесате на околните, а спечелете доверието им – те сами ще ви последват.

  1. Мотивирайте вдъхновено

Позволете си да бъдете вдъхновени и да се вълнувате, когато преследвате дадена цел. Заразявайте себе си и другите с визията за крайния резултат.

Фокусирайте се върху възможните решения, а не върху трудностите. Ревизирайте очакванията си и гледайте реалистично на ситуацията.

Онова, което вдъхновява, е вярата, че дадено нещо може да се случи дори когато изглежда трудно постижимо.

Ако накарате другите да ви повярват, то ще ви следват до край.

Първо трябва да повярвате вие!

  1. Стимулирайте интелектуално

Използвайте въображението си, поставяйте под съмнение рутинното и обичайното, търсете нови начини и решения.

Позволете си да грешите и се учете от грешките си. Бъдете толерантни и към пропуските на околните.

Провокирайте себе си и околните и мислете извън общоприетите рамки.

  1. Подходете индивидуално

Интересувайте се от околните, от техните мечти и стремежи, страхове и слабости.

Помагайки на другите да се развиват и израснат, помагате и на себе си.

Повишавайте компетенциите си, но инвестирайте и в напредъка на хората около вас.

 

Pixabay

Pixabay

Забелязвайте и уважавайте, окуражавайте и насърчавайте себеподобните си – в крайна сметка всеки има нужда да бъде оценен!

 

Създавайте култура на промяна и развитие – за себе си, но и за другите.

Както всеки друг стил, и тук има определени ограничения на подхода – в някои ситуации е добре да се придържаме към статуквото и установените норми, за да постигнем успех.

 

Харесвам концепцията за транфсормиращия лидер, защото

в основата му залягат идеите за развитие и учене през целия живот.

Като Личен бизнес треньор смятам, че ако човек е готов да инвестира в себе си, да се променя, усъвършенства и дообогатява, ще процъфти в личен и кариерен план.

Защо е нужно да развиваме лидерски качества?

Както сами разбирате, лидерското поведение отразява определени възгледи, смяна на фокуса и нагласите и промяна на поведението.

Едва ли има сфера на живота, в която лидерските компетенции да са излишни, макар да сме свикнали да ги възприемаме най-вече през призмата на бизнес отношенията.

Смелите, активни и успешни хора привличат другите – превръщат се в носители на надеждата, че и те могат да постигнат същото. Влизат в ролята на образец, на стимул, на идеал и мотивират чрез примера и личността си.

Pixabay

Pixabay

Най-добрият мотиватор за околните е когато самите ние репрезентираме онова, към което апелираме.

Искайте повече от себе си! Свържете се с мен!

Какво бихте искали да постигнете, какво още да научите? Оставете своя коментар!

Динамичен ден!

Ваша,

Capture signature

 

Още по темата

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com