Личен Бизнес Тренинг

Как да се превърнем от начинаещи в умели предприемачи?

декември 3, 2017

Всеки е чувал, че за да имаш успешен бизнес е необходимо да имаш добър бизнес план. И много ескперти препоръчват детайлни и подробни ръководства, в които на хартия се изписват страници и страници безсмислен текст. Имам два сериозни проблема с този подход: 1/ повечето неща остават нетествани и 2/ почти половината от всичко изписано е неприложимо.

Тогава има ли смисъл от бизнес план? Категорично “да”! Но идеалният бизнес план включва информация, която в зависимост от това с какво се занимавате, може да се побере на 1 до 10 страници. Откъде идва тази разлика?

От една страна, работата на експертите, които ще ви разработят плана, е да ви оставят нещо написано, което вие я следвате, я не поради неадекватност, липса на знания и умения или ресурси. От друга страна, предложените стратегии обикновено влизат в графата “общовалидни”, но това не гарантира, че са подходящи за вашия бизнес модел.

Играта на сигурно не значи печалба.

Имам опит с предприемачи, които толкова добре мислят за бизнес модела си, че могат да дадат наизуст голяма част от информацията, която ме интересува и наистина да я обобщим в една страница, като това включва и основната разходна част например.

Често повтарям, че бизнесът е начин на мислене и вярвам, че ако познаваме добре особеностите и спецификите на дейността си, то няма да ни е нужно да си носим папката в джоба. Но затова е нужен опит и доста познания, ще трябва да положите усилия да се научите.

Откъде започват начинаещите предпримачи?

pexels

pexels

Към начинаещите предприемачи подхождам различно – тук разписваме доста детайлно бизнес идеята. Защо? Защото малцина умеят да мислят и моделират идеи наум – повечето не знаят какво да вземат предвид и какви фактори оказват влияние.

За тях е по-трудно да схванат връзката между отделните сфери, както и да мислят само за един аспект на бизнеса в конкретен момент.

Как стартираме бизнес план с начинаещ предприемач? Като му предоставям специлано изготвен въпросник, който съдържа огромно количество въпроси – варират между 50 и 70, в зависимост от случая. С каква цел заставям някого да пише с часове и дни? За да проверя как мисли, какво знае и умее.

Бизнесът се случва в главите ни.

pexels

pexels

Във времето се оказа, че моят въпросник спестява десетки хиляди левове от НЕнаправени инвестиции в начинания, за които потенциалът е твърде малък в настоящия момент.

Някои бъдещи предприемачи се отказаха от идеята да имат собствен бизнес – разбраха, че не искат за себе си този път в живота. Намериха си работа и заживяха щастливи и с ясното съзнание, че това е правилният избор за тях.

Бизнесът не е просто работа, това е начин на живот и не всеки се чувсвта комфортно с идеята какво трябва да вложи и как трябва да промени навиците си, за да постигне целите  си.

За други личности това се оказа чудесен тест и отложиха създаването на бизнес, понякога с до 2 години, докато могат да започнат –  усвоиха знания и умения, набавиха ресурси, намериха си партньори и имаха сравнително лек старт.

Когато знаеш какво и защо искаш, винаги намираш начин да го реализираш.

Какво представлява моят въпросник за начинаещи предприемачи?

Подобен въпросник включва в разбъркан вид питания по следните теми:

 • познания за естеството на бизнеса;
 • информация за пазарната динамика в нишата;
 • умения за ръководене на бизнес;
 • лична готовност за ангажиране с бизнеса;
 • вътрешни съпротиви за стартиране;
 • лични убеждения за собствения бизнес;
 • емоционално състояние и вътрешна подготовка;
 • външна подкрепа и общност;
 • финансови параметри;
 • специфични за конкретния бизнес питания.

Като личен бизнес треньор искам да знам моят клиент какво знае, колко е подготвен за онова, с което ще се сблъсква, какви страхове и притеснения има. Цялата процедура протича по различен начин в зависимост от готовността на клиента.

pexels

pexels

Колкото по-наясно е какво го очаква и по-подготвен се чувства, толкова по-бързо и ясно отговаря на въпросите.

И обратно, колкото по-малко неща са известни, толкова повече време отнема на човек да събере нужната информация. За някои по-ннеподготвени пътят до същинския старт е дълъг и труден. Резултатите от въпросника са: силен емоционален отговор и стрес за мащабите на онова, което ги очаква.

Моята роля е да науча клиентите си, че се изправят пред една огромна планина, камара от задачи, срокове, ограничения, проблеми,  липси и незнания. Понякога наистина изглежда непосилно това бреме, но такава е и релаността да имаш собствен бизнес – може да се превърне в бреме.

В повечето случаи начинаещите предприемачи застават пред планината с малка лъжица в ръка и с ясното съзнание, че това е инструментът, с който ще трябва да издълбаят тунел. Почти всички изпитват страх и се чувстват обезверени и обезсърчени.

Когато съм до тях в това начинание е по-лесно. Защото бързо се научават как да гребат с лъжицата в основата на камарата и да си повтарят: “Ето ме, планина, започнах те, виждаш ли!”. Личният бизнес тренинг е инструмент, с който се научаваме да понасяме бремето си с хладен ум и вдъхновение.

Ако не преживяваме емоционално всяка трудност след време осъзнаваме, че вече нямаме бреме на плещите си, а поредица от стъпки и задачи, които неусетно си следваме. Няма никакви магически трикове, само вие и вашата мотивация, вярата в собствената ви свобода и независимост и по-качествен живот.

Вдъхновява ви желанието да живеете качествено единствения живот, който имате, по начина, по който искате, тук и сега.

Какво научавам от въпросника за начинаещия предприемач?

Опитът ми показва, че попълването на този въпросник ми дава чудесна янсота по следните въпроси:

 • каква е готовността на предприемача – ментална и материална;
 • какви ресурси са налични и кои следва да се набавят, за да може да започне;
 • какви са първоначалните разходи и стартовият бюджет, за какво няма да има време-пари;
 • кои ще са приоритетните дейности и кои остават за по-късен етап;
 • кои са основните пропуски при формулиране на бизнес цели;
 • кои са проблемите при операционализацията на целиете в задачи.

Да се научим да мислим за бизнеса си подредено, последователно и аналитично отнема време. Повечето ми клиенти подхождат със силен емоционален заряд, който дава отражение под формата на самосаботиране. Моята задача е да впрегна този заряд във вдъхновение и дълбоко мотивиране, както и вътрешна убеденост, че това е правилният път.

Истината е, че ако можем да “скицираме” бизнеса си на една страница, ще бъдем в състояние да разпишем процедура и от 10 страници при нужда. И ако дори в обемен документ не можем да изведем ясна линия на мисълта и определена логична закономерност, то най-вероятно самите ние имаме неясноти за бизнес модела си.

Кое е най-важното, което да включим в своя бизнес модел?

Кои сме ние, откъде тръгваме, какво искаме да постигнем, как ще го постигнем, по какъв начин, за колко време и с какви средства. 

Когато не можем ясно да дефинираме някой от тези аспекти по разбираем за околните начин (например клиенти и служители), колкото и да обясняваме и повтаряме, не можем да ги накараме да си закупят продукта или да изпълнят задачата си.

Успешният бизнес отразява определено ниво на ментална зрялост. Хаотичната вътрешна представа за  бизнеса води до поредица от грешки.

Когато другите не ви разбират – говорите неясно. Ако и вие загубите нишката е време за помяна! 

За да изградите добра визия и ефективна комуникационна стратегия следва да положите здрави основи на бизнес модела си.

Да имаш неясноти във връзка с дадена идея е нормално състояние. Дори опитните предприемачи имат хаотични мисли за нови неща, с които нямат опит. Това е нормален етап и логичното е да се насочим към други, с които да поговорим и да изясним слабите места в концепцията си. Така ще получим както чужд опит, така и информация какво да трансформираме още преди да сме инвестирали време-пари. 

Ефективна полезна практика за развитието на начинаещите предприемачи

На всеки нов предприемач възлагам задачата да говори със 100 човека за бизнеса си, докато разписва отговорите по въпросника. По този начин човек успява да се научи да:

 • говори за бизнеса си;
 • да представя свободно идеята си;
 • да отговаря на въпроси, за които досега не е мислил;
 • да анализира опита на околните;
 • да верифицира идеите си и как се приемат от околните;
 • да тества подхода си за това как ще реализира стратегиите си;
 • да получи подкрепа и вдъхновение;
 • да намери съмишленици и партньори в хода на създаване на бизнес модела;
 • да повярва в себе си в стойността на онова, в което предстои да се потопи;
 • да поиска да даде 120% от себе си.

Решението да стартираме собствен бизнес винаги има силен емоционален оттенък. Моята задача като бизнес треньор е да подготвя клиента си за задачите, които предстоят. Да го науча да мисли за процесите, които ще управлява.

Да му дам своето ноу-хау как да анализира процедурите и как да предвижда коя е следващата задача. Да му помогна да намери себе си и да повярва в силите си. Да научи онова, което все още не знае или не умее, за да успява във всеки момент да постига заложената цел.

Да бъдеш начинаещ предприемач означава доброволно да поканиш хаоса в дома и живота си. Отнема време да сложиш всяко нещо на мястото си и да се почувстваш щастлив, свободен и независим. Първите месеци и години са въртележка, която нерядко отказва неподготвените.

Ако сте решили да се качите на влакчето “собствен бизнес” се уверете, че познавате своите силни и слаби страни и че сте готови. С удоволствие ще ви съпътствам в този преходен момент. Пишете ми и ми разкажете за идеята си.

Всяка добра идея може да се превърне в реалност ако има кой да я сбъдне!

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

 • В секцията “Бизнес” ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
 • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела “Как да…“.
 • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е “Аз обичам себе си”.
 • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в “Моят път”.

Най-важният ресурс за успеха на всяко начинание сте вие!

Абонирайте се за седмичния бюлетин на Juls’ Psychology и ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл. Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно – личното ви пространство е неприкосновено. Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен.
До нови срещи!

Промяната сте вие - вашият светоглед ще промени субективната ви реалност. А субективното възприятие е онова, което гради ралността ни такава, каквато всеки от нас я познава.


Всеки внася в бизнеса си нещо, в което вярва силно. Аз вярвам в хората, в доборо в тях, в свръх способността да надскачаш страха си самомнението си. Инвеститор въм в човешки протенциал и бизнес възможности. Вярвам, че сме способни да променяме себе си и реалността си

Избрала съм да служа на науката, като наблюдавам какво се случва и анализирам. На база анализите си извеждам идеализирани форми на поведение, създавам норми от ново поколение за управление на микро и малък бизнес. В света на фриланс номадите и дистанционните услуги, концепцията за бизнес е пластична, а класическите форми на менижмънт и лидерство - отживелица. Учените като мен създават новата реалност, тъй като връщаме знанието на полето на пазара и то не остава скрито някъде в "прашасали" сборници по библиотеките. Блогът Juls’ Psychology е точно такъ хъб на познание, ноу-хау и експерти. Отделяйте време, за да четете по 1 статия на ден.

Всяка статия е своеобразен мини-тренинг, с конкретна цел и измерим очакван краен резултат, отговор на въпроса "как да.." в различен контекст. Самата аз оставам винаги на разположение за въпроси и питания.

Променете живота си, инвестирайте себе си там, където ще бъдете приети, харесвани и обичани такива, каквито сте. И макар да не избираме къде да се родим, избираме своята малка вселена личност по личност, емоция по емоция, всеки ден, с малки стъпки, осъзнато.

Най-важният ресурс за успеха сте вие!

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

 • В секцията "Бизнес" ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
 • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела "Как да...".
 • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е "Аз обичам себе си".
 • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в "Моят път".

Абонирайте се за седмичния бюлетин наJulsPsychologyи ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл.

Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно - личното ви пространство е неприкосновено.

Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен (вижте и в папка спам с подател JulsPsychology).

До нови срещи!

Ваша,

Намерете ме в официалната страница на Juls’ Psychology във Фейсбук. Присъединете се към затворената група Juls Psychology Business Club - мястото, в което ще си говорим за личностно израстване и бизнес развитие. Задавайте своите въпроси - вярвам, че ще намерите своето решение в Juls’ Psychology Business Club


Получавайте най-новото и интересното от света на Juls’ Psychology директно по имейла. Не се притеснявайте, ще бъда дискретна и ще ви изпращам само полезна за вас информация. Очаквайте ме всяка сряда, точно в 10:00 часа с усмивка 🙂

 

 

Още по темата

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com