Личен Бизнес Тренинг

Личният бизнес треньор или различната еволюция в бизнеса

април 8, 2016

Връщайки се назад във времето като че ли няма момент, в който конкретно да съм се стремила да стана Личен бизнес треньор. Понякога си мисля наивно, че професията ми ме избра и намери сама, че целият ми път досега ме е водил към това да стана Личен бизнес треньор.

Различните пътеки

Годините практика, самоусъвършенстване и развитие ми помогнаха да се фокусирам върху една определена пазарна ниша на консултиране, търсейки собствената си реализация.

Личният бизнес тренинг е една пълнокръвна и комплексна услуга, различна от стандартното бизнес консултиране с практическо приложение на теоретични психологически и бизнес модели:

 • Много повече от бизнес консултиране относно стратегическо планиране, целеполагане и управление на промяна, управление бизнес ресурси и маркетинг;
 • Много повече от индивидуално психологическо консултиране;
 • Много повече от терапевтично-консултативни сесии;
 • Много повече от индивидуален личностен тренинг;
 • Много повече от индивидуален бизнес тренинг.

Личният бизнес тренинг се основава върху създаването на единен модел за изграждане на необходимите бизнес знания, умения, качества, компетенции и практики за успешно създаване, управление и развитие на бизнес.

Различната гледна точка

Опитът ми в различни сфери на бизнеса, заедно с натрупания ми опит като преподавател, треньор и психолог, но и мениджър и предприемач, ми помага да разглеждам бизнес-начинанията под различен ъгъл, под няколко ъгъла, ако трябва да съм точна.

Сложно е да обясниш бизнес света на човек, който стартира бизнес. Самата идея за това какви качества, компетенции и умения са необходими е уморителна и малко обезсърчаваща в началото.

Но освен нужните качества и умения има толкова много знания, които трябва да се натрупат, при това в различни области.И толкова много и различни практически задачи, които трябва да се свършат само, за да положим началото. А след това, управлението и развитието, израстването?

Наистина звучи трудно и уморително и сигурно затова за много хора идеята за стартиране на собствен бизнес все още се струва непосилна задача .

Личният бизнес тренинг е за всички онези, които имат нужда от промяна, искат нещо повече от себе си, работата си и живота си като цяло.

Основната ми цел е да изградя ново мислене у хората, които търсят преформулиране на представата си за работа.

Различните клиенти

Личният бизнес тренинг е насочен предимно към нуждите на бизнес средите, затова и не е изненадващо, че основните ми клиенти са предимно:

 • Мениджъри от средно ниво, които търсят кариерно израстване и развитие;
 • Топ-мениджъри;
 • Предприемачи, които обмислят стартиране на собствен бизнес;
 • Предприемачи, които търсят развитие на съществуващ бизнес;
 • Фрилансъри, които изграждат свое професионално портфолио и търсят позициониране на пазара;
 • Служители, които се стремят към продължаващо обучение и развитие;
 • Специалисти, които търсят преквалификация в сферата на услугите;
 • Лични тренинги на частни лица;

Всеки, който търси промяна в живота си, може да има собствен Личен треньор!

Различната реалност

Като Личен бизнес треньор предоставям една друга реалност на своите клиенти – възможността да разберете какво Ви е нужно, за да имате успешен бизнес. Ефективните модели, които ще усвоите в процес на тренинга, ще Ви подпомогнат да развиете собствената си личност така, че да можете да бъдете самите Вие успешни и ефективни, а от там –  да управлявате един развиващ се и печеливш бизнес.

Залагаме задно критериите за успешност. Научаваме се да разпознаваме успехите и да се променяме спрямо тях.

Процесът на Личен бизнес тренинг включва аспекти, които касаят лично Вас:

 • Обясняваме процесите и моделите – кое, как и защо работи;
 • Намираме онези аспекти, които се нуждаят от промяна и развитие във Вашия случай;
 • Изготвяме план за развитие в посока какво трябва да се свърши като бизнес задачи;
 • Заедно с това осъзнаваме какво трябва да променим в себе си, за да изпълним поставените задачи;
 • Реализираме набелязаните в плана цели;
 • Оценяваме постигнатите резултати;
 • Съставяме плана на следващите задачи;
 • Променяме се непрекъснато.

За да бъде един бизнес гъвкав, то Вие самите трябва да бъдете гъвкави. Ако не знаете как да станете гъвкави – моята задача е да Ви помогна да се превърнете в гъвкава личност. Първо обаче трябва да разберете в какво се изразява гъвкавостта.

Еволюираме!

Процесът на Личен бизнес тренинг е многопластов и изисква активната роля на клиента. Но най-важното – като краен резултат:

 • Вие се чувствате чудесно в ролята си, разбирате задачите си и изпълнявате с лекота функциите си.
 • Управлявате успешно бизнеса и себе си.
 • Вие израствате и се развивате заедно с бизнеса си.
 • Вашият бизнес преуспява заедно с Вас.
 • Вие сте не просто носител и източник на промяната, самите Вие сте промяна!

Всеки може да достигне подобно ниво на лекота и удобство в работата си.

Вие готовите ли сте за промяна?

Ваша,

Capture signature

Още по темата

Няма коментари

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com