Личен Бизнес Тренинг

Личният бизнес тренинг и еволюцията в бизнеса

декември 19, 2018
Pixabay

Връщайки се назад във времето, като че ли няма момент, в който конкретно да съм се стремила да стана Личен бизнес треньор. Понякога си мисля наивно, че професията ми ме избра и намери сама, че целият ми път досега ме е водил към това да стана Личен бизнес треньор.

В тази статия ще ви разкажа как с помощта на Личния бизнес тренинг като инструмент да си помогнете сами. Знанието съществува, за да бъде споделяно и нямате нужда от мен, за да го приложите. Мен ме наемат, когато някой не може или не иска сам да свърши нещо – точно както и вас. Отделете си време и помислете как да приложите стратегията ми в своя свят.

Различните пътеки

Pixabay

Pixabay

Годините практика, самоусъвършенстване и развитие ми помогнаха да се фокусирам върху една определена пазарна ниша на консултиране, търсейки собствената си реализация – “психологическо бизнес консултиране”.

Личният бизнес тренинг е начин да подобрявам психичното, емоционалното и дори физическото състояние на хората, започвайки от професионалния им живот. Прекарваме над 1/3 от деня си в работен режим.

Ако успея да ви помогна да си изградите здравословни навици във връзка с работата, после лесно сами ще си ги пренесете във всяка друга сфера на живот.

За мен успехът се мери с качеството на живота.

Какъв е смисълът да трупате безцелно пари и вещи, ако това ви изцежда и накрая пак се оказва, че не можете да си позволите да водите живота, който искате?

Работата ни – това сме ние, там оставяме голяма част от себе си под формата на продукти и услуги.

Първите, които прегърнаха идеята, се оказаха предприемачите – та нали работата е повече от половината им живот. Бизнесът е начинът им на мислене, отразява светогледаа и ценностите им. Включва мечтите и представите им за собственото им битие и личност.

 Моят път към Инструмента за Промяната

Започнах да изучавам тази специална група хора, които променят с бизнеса си цялата ниша, в която пребивават. Нерядко услугите и продуктите им подобряват живота на крайния клиент и служат за добро. Попаднала сред такива хора, бързо осъзнах с какво аз мога да им допринеса да успяват в начинанието си.

Като организационен психолог познавам различните процеси в организацията, типовете структури, комуникационните и процедурни модели. Познавам и основните двигатели на човешкото поведение. Започнах да изучавам специфичните проблеми на “малките” бизнеси и да търся адаптивни решения, черпейки вдъхновение от “големите” на пазара.

Pixabay

Pixabay

Корпоративният модел дава отговори на много въпроси, но е трудно приложим в малки мащаби. Затова запретнах ръкави, изучих основните аспекти на личността и бизнеса и създадох теоретични модели за ефективно управление.

Създадох идеализиран профил на “мениджъра-предприемач” и околко тази фигура изградих цялостен модел за психологическо бизнес консултиране.

После чрез професионално изследване на над 700 души доказах теорията си, и на практика. През последните 5 години усъвършенствам модела и на база личен опит с клиенти – така влагам личностния компонент. Роди се идеята за качествено нов продукт в сферата на бизнес консултирането, който с обич нарекох “Личен бизнес тренинг”

Защо Личният бизнес тренинг ви дава персонализирани решения?

Личният бизнес тренинг е една пълнокръвна и комплексна услуга, различна от стандартното бизнес консултиране, с практическо приложение на теоретични психологически и бизнес модели:

 • Много повече от бизнес консултиране относно стратегическо планиране, целеполагане и управление на промяна, управление бизнес ресурси и маркетинг;
 • Много повече от индивидуално психологическо консултиране;
 • Много повече от терапевтично-консултативни сесии;
 • Много повече от индивидуален личностен тренинг;
 • Много повече от индивидуален бизнес тренинг.

Личният бизнес тренинг се основава върху създаването на единен модел за изграждане на необходимите знания, умения, качества, компетенции и практики за успешно създаване, управление и развитие на бизнес.

Pixabay

Pixabay

Иновативната гледна точка

Опитът ми в различни сфери на бизнеса, заедно с натрупания ми опит като преподавател, бизнес треньор и психолог, мениджър и предприемач, ми помага да разглеждам бизнес начинанията под различен ъгъл, под няколко ъгъла, ако трябва да съм точна.

Сложно е да обясниш бизнес света на човек, който стартира сега начинанието си. Самата идея за това какви качества, компетенции и умения са необходими, е уморителна и малко обезсърчаваща в началото.Огромни мащаби, верига от задачи, процеси и последици, километрични процедури.

Когато всичко бъде планирано за лек старт, резултатите са плавни и сигурни.

Освен нужните качества и умения за бизнес управление, има толкова много знания, които трябва да се натрупат, при това в различни области. И толкова много и различни практически задачи, които трябва да се свършат само, за да положим началото. А след това, управлението и развитието, израстването?

Наистина звучи трудно и уморително и сигурно затова за много хора идеята за стартиране на собствен бизнес все още се струва непосилна задача .

Кой печели от структурираното управление?

Оказва се, че най-голямо търсене има не сред начинаещите, а сред стартиралите до 3г. проекти. Всъщност там познанието ми се оказа най-ефективно и дава най-бързи и чисти, предвидими резултати. Днес вече знам, че Личният бизнес тренинг е ново начало и за онези, които са уморени от еднотипни решения и типични грешки, които правят с години понякога.

Pixabay

Pixabay

Личният бизнес тренинг е за всички онези, които имат нужда от промяна, искат нещо повече от себе си, работата и живота си като цяло.

Основната ми цел е да изградя ново мислене у хората, които търсят преформулиране на представата си за себе си и бъдещето си.

Различните клиенти

Личният бизнес тренинг е насочен предимно към нуждите на бизнес средите, затова и не е изненадващо, че основните ми клиенти са предимно:

 • Предприемачи, които обмислят стартиране на собствен бизнес;
 • Предприемачи, които търсят развитие на съществуващ бизнес;
 • Топ-мениджъри за стратегическо развитие и управление;
 • Мениджъри от средно ниво за кариерно израстване и развитие на култура на полезност;
 • Фрилансъри, които изграждат свое професионално портфолио и търсят позициониране на пазара;
 • Служители, които се стремят към продължаващо обучение и развитие;
 • Специалисти, които търсят преквалификация в сферата на услугите;
 • Лични тренинги на частни лица за развитие на потенциала;

Различната реалност

Pixabay

Pixabay

Като Личен бизнес треньор предоставям една друга реалност на своите клиенти – възможността да разберат какво  е нужно, за да имат успешен бизнес.

Ефективните модели, които се усвояват в процеса на тренинга, помагат за развието на собствената личност така, че да може да бъдат самите те успешни и ефективни, а от там – и да управляват един развиващ се и печеливш бизнес и/или екип.

Залагаме задно критериите за успешност

Процесът на Личен бизнес тренинг включва аспекти, които касаят лично вас:

 • Обясняваме процесите и моделите – кое, как и защо работи;
 • Намираме онези аспекти, които се нуждаят от промяна и развитие във вашия случай;
 • Изготвяме план за развитие в посока какво трябва да се свърши като задачи;
 • Заедно с това осъзнаваме какво трябва да променим в себе си, за да изпълним поставените задачи;
 • Реализираме набелязаните в плана цели;
 • Оценяваме постигнатите резултати;
 • Съставяме плана на следващите задачи;
 • Променяме се непрекъснато.
  Pixabay

  Pixabay

За да бъде един бизнес гъвкав, то вие самите трябва да бъдете гъвкави. Ако не знаете как да станете гъвкави – моята задача е да Ви помогна да се превърнете в гъвкава личност. Първо обаче трябва да разберете в какво се изразява гъвкавостта.

Еволюираме!

Процесът на Личен бизнес тренинг е многопластов и изисква активната роля на клиента. Но най-важното – като краен резултат:

 • Вие се чувствате чудесно в ролята си, разбирате задачите си и изпълнявате с лекота функциите си.
 • Управлявате успешно бизнеса и себе си.
 • Вие израствате и се развивате заедно с бизнеса си.
 • Вашият бизнес преуспява заедно с Вас.
 • Вие сте не просто носител и източник на промяната, самите Вие сте промяна!
Промяната сте вие - вашият светоглед ще промени субективната ви реалност. А субективното възприятие е онова, което гради ралността ни такава, каквато всеки от нас я познава.


Всеки внася в бизнеса си нещо, в което вярва силно. Аз вярвам в хората, в доборо в тях, в свръх способността да надскачаш страха си самомнението си. Инвеститор въм в човешки протенциал и бизнес възможности. Вярвам, че сме способни да променяме себе си и реалността си

Избрала съм да служа на науката, като наблюдавам какво се случва и анализирам. На база анализите си извеждам идеализирани форми на поведение, създавам норми от ново поколение за управление на микро и малък бизнес. В света на фриланс номадите и дистанционните услуги, концепцията за бизнес е пластична, а класическите форми на менижмънт и лидерство - отживелица. Учените като мен създават новата реалност, тъй като връщаме знанието на полето на пазара и то не остава скрито някъде в "прашасали" сборници по библиотеките. Блогът Juls’ Psychology е точно такъ хъб на познание, ноу-хау и експерти. Отделяйте време, за да четете по 1 статия на ден.

Всяка статия е своеобразен мини-тренинг, с конкретна цел и измерим очакван краен резултат, отговор на въпроса "как да.." в различен контекст. Самата аз оставам винаги на разположение за въпроси и питания.

Променете живота си, инвестирайте себе си там, където ще бъдете приети, харесвани и обичани такива, каквито сте. И макар да не избираме къде да се родим, избираме своята малка вселена личност по личност, емоция по емоция, всеки ден, с малки стъпки, осъзнато.

Най-важният ресурс за успеха сте вие!

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

 • В секцията "Бизнес" ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
 • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела "Как да...".
 • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е "Аз обичам себе си".
 • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в "Моят път".

Абонирайте се за седмичния бюлетин наJulsPsychologyи ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл.

Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно - личното ви пространство е неприкосновено.

Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен (вижте и в папка спам с подател JulsPsychology).

До нови срещи!

Ваша,

Намерете ме в официалната страница на Juls’ Psychology във Фейсбук. Присъединете се към затворената група Juls Psychology Business Club - мястото, в което ще си говорим за личностно израстване и бизнес развитие. Задавайте своите въпроси - вярвам, че ще намерите своето решение в Juls’ Psychology Business Club


Получавайте най-новото и интересното от света на Juls’ Psychology директно по имейла. Не се притеснявайте, ще бъда дискретна и ще ви изпращам само полезна за вас информация. Очаквайте ме всяка сряда, точно в 10:00 часа с усмивка 🙂

Още по темата

Няма коментари

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com