Личен Бизнес Тренинг

Многото страни на ефективния Личен бизнес треньор

април 8, 2016

Личният бизнес тренинг е едно дълбоко и лично преживяване за онези, които търсят нов тип реализация в професионалния и личния си живот. Затова е особено важно кой ще Ви води по този път.

Какво знае и какво може треньорът Ви?

Отговорността на Личния бизнес треньор е огромна и е необходимо той да има сериозна теоретическа и практическа подготовка. Личният бизнес треньор не е специалист по всичко, но има основни познания в множество области.

Тандемът клиент – Личен бизнес треньор много бързо установява в кои области ще бъде необходима допълнителна консултация за изготвянето на план за работа. Не забравяйте, че различните клиенти имат различно ниво на познания и умения, както и самият треньор.

Като психолог винаги търся мнението на специалисти в областта на правото и счетоводството при необходимост, тъй като в тези сфери имам най-малка теоретична подготовка. За сметка на това изследвам и изучавам от десет години човешкото поведение.

Този аспект добавя допълнителна стойност в бизнеса, защото във всяка ситуация ние общуваме с хора и е добре да разбираме отсрещния човек. Не е необходимо да знаем всичко, за да бъдем успешни. Но ако умеем да разбираме другите, то със сигурност имаме добри предпоставки да бъдем ефективни в комуникацията си с тях.

Какви са реалистичните очаквания от работата с Личния бизнес треньор?

Основният двигател в тандема клиент-треньор си остава самият клиент. Сесиите и напредъкът протичат с темпото, уменията, желанието и усилията на клиента. С някои клиенти нещата се случват за сравнително кратко време, в рамките на няколко сесии. С други клиенти отработваме по-продължително време различни аспекти.

Всичко зависи от самия клиент и до колко той има желание и се чувства готов да променя себе си и реалността си.

Личният бизнес треньор предоставя експертните си знания и умения когато и там, където е необходимо.Ролята на треньора е изключително комплексна и многопластова.

  1. В ролята си на наблюдател треньорът е сравнително пасивен, проследява и набелязва силните и слабите страни на плана, по който се движат с клиента. В тази си роля най-често фасилитира процеса като проследява най-често:
  • Какви са точките по предварителния план;
  • Какво е необходимо за изпълнението на плана;
  • Как се движите във времето по точките от плана;
  • Какъв е напредъкът на клиента;
  • Какви са трудностите и проблемите, с които се сблъсква клиентът.
  1. В ролята си на консултант Личният бизнес треньор предоставя експертно мнение по конкретен въпрос или казус – консултирането засяга въпроси от различни области. Ако личният Ви треньор не е компетентен по въпроса, той би следвало да Ви насочи към кого да го отнесете.
  1. В ролята си на треньор личният Ви експерт Ви помага да изградите умение или качество, за да се справите с конкретен проблем. Особено положителен е фактът, че обикновено това става чрез реален казус от Вашия живот и/или бизнес. Освен, че по-бързо се усвоява новото умение, Вие се научавате да го прилагате директно в собствения си бизнес.

Личният бизнес треньор предоставя особена и комплексна форма на консултантски услуги. Той не е магьосник и не прави чудеса, нещата не се случват лесно, леко и бързо.

Вие сте онази сила, която кара нещата да се случват лесно, леко и бързо във Вашия живот, магьосниците сте Вие!

Ваша,

Capture signature

 

Още по темата

Няма коментари

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com