Личен Бизнес Тренинг

Многото страни на ефективния Личен бизнес треньор

декември 12, 2018
Pixabay

Личният бизнес тренинг е едно дълбоко и лично преживяване за онези, които търсят нов тип реализация в професионалния и личния си живот. Затова е особено важно кой ще ви води по този път.

Какво знае и какво може бизнес треньорът ви?

Отговорността на Личния бизнес треньор е огромна и е необходимо той да има сериозна теоретическа и практическа подготовка. Личният бизнес треньор не е специалист по всичко, но има основни познания в множество области – Психология и Бизнес са очевидните спеиализирани ниши.

Тандемът клиент – Личен бизнес треньор много бързо установява в кои аспекти на тези области ще бъде необходима допълнителна работа. Следващата стъпка е толкова логична – изготвянето на план за работа. Не забравяйте, че различните клиенти имат различно ниво на познания и умения, които бизнес психологическото консултиране се опитва да отрази.

Pixabay

Pixabay

Като бизнес психолог винаги търся мнението на специалисти в областта на правото, финансите и счетоводството при необходимост, тъй като в тези сфери имам най-малка теоретична подготовка. За сметка на това изследвам и изучавам от десет години човешкото поведение. А това оказва особено силно влияние както върху комуникационните процеси – както вътрешните, така и върху външните.

Във всяка ситуация ние общуваме с хора и е добре да разбираме отсрещния човек, неговата мотивация, поведение, разбирания и очаквания. Не е необходимо да знаем всичко, за да бъдем успешни. Но ако умеем да разбираме другите една идея по-добре, то със сигурност имаме предпоставки да бъдем ефективни в комуникацията си с тях, да удовелтворим потребностите им и да им помогнем истински да си решат въпросите.

Какви са реалистичните очаквания от работата с Личния бизнес треньор?

Основният двигател в тандема клиент – бизнес треньор си остава самият клиент. Личният бизнес тренинг е резултат-центриран подход, но особеното тук е психологическият анализ. Разбирам, че всеки от нас е различен и се стремя да дефинирам успеха така, както го иска клиентът. Крайната точка е целта на клиента и по-малко – моето виждане за нея.

Казано иначе, вие определяте визията за света, себе си и бизнеса си. Аз помагам да я операционализираме, структурираме и да започнем с малки стъпки, всеки ден, да се движим плавно, но сигурно към нея.

Личният бизнес тренинг е начин да постигнете онова, което вие искате, по начина, по който вие искате. 

Сесиите и напредъкът протичат с темпото, уменията, желанието и усилията на клиента. С някои клиенти нещата се случват за сравнително кратко време, в рамките на няколко сесии. С други клиенти отработваме по-продължително време различни аспекти. Трети делегират част от стратегията и имаме съвместна работа по реализацията на целия проект.

Всичко зависи от самия клиент и до колко той има желание и се чувства готов да променя себе си и реалността си.

Pixabay

Pixabay

Личният бизнес треньор предоставя експертните си знания и умения когато и там, където е необходимо. Не продавам времето си, както ви разказах в предходна статия (“Знаем ли какво продаваме на своите клиенти“), както и не мисля, че клиентът не винаги има право. 

Да работим заедно е въпрос на симбиоза. Моят успех заивиси от вашия, аз се развивам като личност, докато ви помагам да се развивате вие. Затова и на мен наистина всеки клиент ми е безценен и с годините съм все по-чувствителна и предпазлива кого допускамв живота си.

Ролята на личния бизнес треньор и бизнес психолога в процеса на бизнес развитие

Функциите на бизнес психологическото консултиране и бизнес тренинг са изключително комплексни и многопластови и отразяват различнит нива, на които взаимодействам с клиента – индивидуално, групово, личностно, организационно, културно и икономическо:

В ролята си на наблюдател треньорът е сравнително пасивен, проследява и набелязва силните и слабите страни на плана, по който се движат с клиента. Тук  бизнес треньорът фасилитира процеса като проследява най-често:

  • Какви са основните точки по предварителния план;
  • Какво е необходимо за изпълнението на плана като време и ресурси;
  • Как се движите във времето по точките от плана, какво е налично и какво липсва;
  • Какъв е напредъкът на клиента и какви промени в дизайна са нужни;
  • Какви са трудностите и проблемите, с които се сблъсква клиентът от прихологическо или бизнес естество.

Най-важната задача пред мен в тази ситуация е клиентът да разбира, че може да се фокусира върху конкретен детайл в даден момент. Мониторингът върху цялостния процес в реално време и редизайн на стратегията извършвам аз при необходимост. Тази опора помага част от огромното претоварване да се прехвърли върху опитен управленски каддър, в случая мен или друг мениджър.

Pixabay

Pixabay

Най-важният принцип, на който уча клиентите си в този процес е, че:

не можеш да видиш сам онова, което не можеш да видиш сам.

В ролята си на консултант Личният бизнес треньор предоставя експертно мнение по конкретен въпрос или казус – консултирането засяга въпроси от различни области. Ако личният би бизнес треньор или бизнес психолог не е компетентен по въпроса, той би следвало да ви насочи към кого да го отнесете.

Консултирането е относително повърхностен процес, защото липсва възможност за пряка оценка на проблма от страна на ескперта. Клиентът извежда проблемите така, както ги вижда. Отново клиентът прилага сам стратегията за решаване на проблема, която с помощта на бизнес консултанта са извели.

В ролята си на бизнес треньор личният експерт помага да изградите умение или качество, за да се справите с конкретен проблем. Особено положителен е фактът, че обикновено това става чрез реален казус от вашия живот и/или бизнес. Освен, че по-бързо се усвоява новото умение, вие се научавате да го прилагате директно в собствения си бизнес.

Бизнес тренингът е аспект на работата ми, при който действието се развива съвместно. Помагам ви да разберете защо правите или не правите дадено нещо, какво ви самосаботира, как да прескочите границите на страховете и незнанието си и как да успеете да се научите да се справяте сами.

Личният бизнес треньор предоставя особена и комплексна форма на консултантски услуги и психологическо познание. Бизнес психологът не е магьосник и не прави чудеса, нещата не се случват непременно лесно, леко и бързо.

Лекотата в съвместната работа произтича от съзнанието, че не сте сами, че има някой, който се интересува от вас и ви разбира без осъждане и упреци.

Вие сте онази сила, която кара нещата да се случват лесно, леко и бързо във вашия живот, магьосниците сте вие!

Pixabay

Pixabay

Когато реших да създам комплексната услуга, която нарекох “Личен бизнес тренинг” все още не осъзнавах, че хората са така недоверчиви към комплексните подходи. Сега, 3 години след старта на проекта и над 30 успешни бизнеса, в чието ръководство активно участвам и още десетки, които консултирам и наблюдавам отстрани, по-силно от всякога знам, че направих правилния избор за себе си.

Вярвам в успеха на другите, вярвам, че всеки се ражда с потенциал, със специален талант. Чувствам се все по-мотивирана, нахъсана и вдъхновена от онова, кеото правя – да помагам този талант да не бъде пропилян, интелектът да бъде пврегнат в служба на себе си и другите.

Дори не мога да ви опиша всички чудеса, на които ставам свидетел всеки ден – на личноснти трансформации, свобода, независимост и повишено качество на живот. Знам как Juls’ Psychology променя света на предприемачите, ТОП-мениджърите, фрилансърите и техните семейства всеки ден, всяка кампания, след всеки нов продукт на пазара.

Можете да го видите и вие ако следите страницата на блога във Фейсбук, често споделям истории за Пътя, за Успеха за удоволствието, което хората изпитват да правят нещата, които обичат.

Най-краткият път към вашия успех минава през сърцето ви и любовта ви към себе си.

Ако не промените сами живота си ей така, от щипка егоизъм, от желание да бъдете други, свободни, независими – малко вероятно е да почувствате, че развивате потенциала си пълноценно.

Когато не знаете откъде да започнете, започнете със себе си! Не можем да повлияем на другите, само на себе си. И промяната на гледната ни точка, повишаването на уменията ни за справяне и самоконтролът всъщност изменят реалността такава, каквато я виждаме.

Защото ние вече не сме същите, ние сме по-опитни и самоуверение и знаем, че сме свободни и независими.

Промяната сте вие - вашият светоглед ще промени субективната ви реалност. А субективното възприятие е онова, което гради ралността ни такава, каквато всеки от нас я познава.


Всеки внася в бизнеса си нещо, в което вярва силно. Аз вярвам в хората, в доборо в тях, в свръх способността да надскачаш страха си самомнението си. Инвеститор въм в човешки протенциал и бизнес възможности. Вярвам, че сме способни да променяме себе си и реалността си

Избрала съм да служа на науката, като наблюдавам какво се случва и анализирам. На база анализите си извеждам идеализирани форми на поведение, създавам норми от ново поколение за управление на микро и малък бизнес. В света на фриланс номадите и дистанционните услуги, концепцията за бизнес е пластична, а класическите форми на менижмънт и лидерство - отживелица. Учените като мен създават новата реалност, тъй като връщаме знанието на полето на пазара и то не остава скрито някъде в "прашасали" сборници по библиотеките. Блогът Juls’ Psychology е точно такъ хъб на познание, ноу-хау и експерти. Отделяйте време, за да четете по 1 статия на ден.

Всяка статия е своеобразен мини-тренинг, с конкретна цел и измерим очакван краен резултат, отговор на въпроса "как да.." в различен контекст. Самата аз оставам винаги на разположение за въпроси и питания.

Променете живота си, инвестирайте себе си там, където ще бъдете приети, харесвани и обичани такива, каквито сте. И макар да не избираме къде да се родим, избираме своята малка вселена личност по личност, емоция по емоция, всеки ден, с малки стъпки, осъзнато.

Най-важният ресурс за успеха сте вие!

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

  • В секцията "Бизнес" ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
  • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела "Как да...".
  • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е "Аз обичам себе си".
  • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в "Моят път".

Абонирайте се за седмичния бюлетин наJulsPsychologyи ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл.

Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно - личното ви пространство е неприкосновено.

Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен (вижте и в папка спам с подател JulsPsychology).

До нови срещи!

Ваша,

Намерете ме в официалната страница на Juls’ Psychology във Фейсбук. Присъединете се към затворената група Juls Psychology Business Club - мястото, в което ще си говорим за личностно израстване и бизнес развитие. Задавайте своите въпроси - вярвам, че ще намерите своето решение в Juls’ Psychology Business Club


Получавайте най-новото и интересното от света на Juls’ Psychology директно по имейла. Не се притеснявайте, ще бъда дискретна и ще ви изпращам само полезна за вас информация. Очаквайте ме всяка сряда, точно в 10:00 часа с усмивка 🙂

 

Още по темата

Няма коментари

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com