Д-р Юлика Новкова личен и бизнес психолог (2)

Д-р Юлика Новкова личен и бизнес психолог (2)

Помага на бизнес лидерите да бъдат гъвкави, иновативни и креативни при създаването и управлението на бизнес