Не прегарай, постигай целите си, Юлика Новкова

Поставяй си ясни, смислени и постижими цели!

Опознай как вземаш решения и върни баланса в идеите си за развитие!