Browsing Category

Books

Много от книгите в блога са напълно безплатни и представляват фосурано решаване на конкретен въпрос. Всяка книга отразява даден аспект на личността или бизнеса, като предлага теоретична обносновка и стратегия за справяне под формата на личен бизнес тренинг. Книгите за личнотно и бзинес развитие са дело на Юлика Новкова и се разпространяват напълно безплатно.