Browsing Category

В подкрепа на…

Всеки вярва в нещо по-голямо от себе си. Тази секция е посветена на хората, които създават култура и служат в полза на обществото. Водещите ценности в Juls’ Psychology са алтруизъм, грижа към околните, взаимопомощ, споделяне, обич, човещина. Затова и проектите, зад които заставам с бранда си, всъщност са точно такива.