Д-р Юлика Новкова Личен и бизнес психолог

Д-р Юлика Новкова Личен и бизнес психолог

Помага на бизнес лидерите да бъдат гъвкави, иновативни и креативни при създаването и управлението на бизнес.