Personal & Business Psychologist Julika Novkova PhD (3)

Личен & Бизнес психолог Юлика Новкова PhD

Остани продуктивен и ефективен човек и се радвай на живота и бизнеса си!