Browsing Category

Personal Business Training

Личният бизнес тренинг е система от научни, психологически и бизнес стратегии, за постигане на определена, предварително заложена цел. Дефинирането на всеки тренинг в определни рамки позволява да се проследява в реално време релевантността на целта спрямо субективните и обективните потребности на моите клиенти.