С какво мога да ти бъда полезна?

Личностна промяна за креативност и продуктивност

Надявам се тук да намериш решението, от което имаш нужда, за да промениш възприятията си и да постигаш целите си с повече продуктивност, ефективност и гъвкавост.


Ето в какви области мога да ти бъда полезна,  а по-долу ще намериш по-детайлно описание за всяка дейност поотделно:

 1. Индивидуално консултиране;
 2. Бизнес консултиране;
 3. Автентичен бранд и бизнес идентичност;
 4. Женско лидерство и предприемачество;
 5. Human2Human Организационен дизайн;
 6. Иновативно алтруистично лидерство;
 7. Повишаване на експертизата за обучители, треньори и ментори;
 8. Създаване на персонализиран личностен въпросник и психопрофилиране за твоя бизнес;
 9. Създаване и/или провеждане на обучителна програма за теб и/или твоя екип;
 10. Нещата от живота или “Бизнес Психология от А до Я”.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж по-долу за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало. Ако не знаеш откъде да започнеш, директно ми пиши във формата контакт, за да избистрим нещата заедно.


  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Какви личностни въпроси ще решаваме заедно?

  • Личностна иновативно-креативна трансформация, адаптивност и гъвкавост;
  • Асертивност и лични граници;
  • Лична предприемчивост и бизнес комуникация;
  • Промяна на възприятия и начина на мислене;
  • Промяна на емоционалния самоконтрол и подобряване на усещането за “добре съм в кожата си”;
  • Намаляване на вътрешното напрежение, стреса, неувереността;
  • Повишаване на уменията за вземане на решения и поставяне на цели;
  • Изграждане или подобряване на лична система за продуктивност;
  • Емпатична комуникация и асертивно бизнес поведение;
  • Подобряване на умения за личен брандинг, лично представяне и дигитален Аз-образ;
  • Смяна на професионален фокус и кариерен път;
  • Повишаване  на субективно възприетото качество на живот;


  Какви бизнес въпроси ще решаваме заедно?

  • Управление на хора и процеси;
  • Стратегии за вътрешни и външни комуникационни процеси;
  • Стратегии за автентичност на бизнес идентичността и публичния образ;
  • Дизайн и/или дигитализация на процесите на бизнес управление и комуникация;
  • Тренинг за ключови индивидуални и/или екипни бизнес умения;
  • Обучения в нови знания и компетенции;
  • Изграждане на системи за организационна и личностна устойчивост;
  • Подобряване на отношенията с клиенти и потребители;
  • Анализ на потребителското поведение и организационна адаптация към потребителски нагласи;
  • Развитие и фасилитиране на креативно-иновативни процеси за дизайн на процеси и пороцедури;
  • Екзекютив консултиране и тренинг за ефективен мениджмънт и лидерство;
  • Стратегическо планиране и развитие на бизнес системи с фокус човешки фактор;
  • Бизнес моделиране за малък бизнес или свободна практика (фрийланс);
  • Кариерно развитие и израстване, професионална преквалификация.


  Изгради успешно своя идея, кауза, дигитален продукт, собствен бизнес или личен бранд.


  С какво да подобрим твоя бизнес с консултантски и/или обучителни услуги?

  • Създаване на личностни въпросници за оценка на потребителските нужди на твоите клиенти;
  • Подобряване на бизнес идентичността и ключовите за бранда ценности, послания и канали;
  • Пихопрофилиран дизайн на услуги и продукти;
  • Подобряване на баланса работа-личен живот и повече лична независимост от бизнеса;
  • Умения за разделяне на личността от бизнеса и удовлетворяване на персоналните потребности;
  • Развитие на личния потенциал и талантите чрез внедряване на нови идеи, продукти и услуги;
  • Автоматизация и делегиране на процеси и задачи, изграждане на екип;
  • Превенция предприемачески бърнаут и загуба на личен смисъл.


  Не се отказвай от целите си ако ти стане трудно. Промени начина, по който гледаш на нещата.

  Юлика Новкова онлайн личен и бизнес психолог


  Бизнес психология “От А до Я” за фокус и продуктивност

  Психичното благополучие на бизнес лидерите и техните служители е основната предпоставка за успеха им. Независимо колко много знаят или умеят, непрекъснатият натиск, не добрата организация и стресът се натрупват. Да си добър в това, което правиш, не означава, че си добър в управлението на идеи, процеси, проекти и хора. Това са отделни, а понякога и различни модалности и не е лесно да си бизнес лидер днес.

  Личните желания на бизнес лидерите не винаги съвпадат с нуждите на бизнеса и пазара. И обратно, онова, от което се нуждае бизнесът, за да оцелее, не винаги съвпада с това, което искаме за себе си като хора. Синергичният системен подход, който прилагам, цели висока степен на персонализация и обхваща спецификите на конкретен човек или екип, чиито индивидуални характеристики ще влияят върху начина, по който човек или екип:

  • възприема цели, задачи, инструменти, процеси, процедури и среда;
  • комуникира или НЕ комуникира трудности, възможности, визии и рискове;
  • активно или пасивно действа и изпълнява стратегии;
  • взема или отлага вземането на решения;
  • новира или залага на познато и сигурно;
  • креативно моделира или консумира


  Ти не си своя бизнес.
  Ти си човек, жив и пълнокръвен.
  Бизнесът ти следва да е само един от продуктите, които създаваш!

  За мен

  През последните 10 години практика в сферата на личната и организационна продуктивност и ефективност избрах да помагам на хората да опознават себе си  и своите потребности, черти, светоглед и минал опит. Фокусът ми е върху сформиране на готовност – лична и организационна – за внедряване и управление на “ново” посредством иновативно-креативна трансформация. Днес не е достатъчно да печелим пари – все по-важно е КАК го правим, защо и с кого. И защото не сме роботи, решенията ни често се основават на това как се чувстваме в процеса и по-малко на това какво знаем и можем.

  Няма стратегия, която да работи завинаги – нужно е да променяме непрекъснато и себе си, и бизнеса си, за да устояваме на живота, трудностите и стреса без да губим продуктивността и мотивацията си за развитие, целеполагане и растеж. Моята работа помага да фасилитираме заедно процеса за повече продуктивност и по-малко вътрешни конфликти.

  Бизнес психологията ни дава лична & бизнес свобода, защото развива най-важният инструмент за успеха – нашата собствена личност.


  Хуманният бизнес започва с хуманно отношение към себе си и колкото по-човечни, емпатични и иновативни са подходите за правене на бизнес, толкова по-креативни, гъвкави и конкурентоспособни са решенията на лидерите и техните екипи. Повечето бизнес лидери са перфекционисти и непрекъснато си оказват натиск и насилие върху личността да произвеждат повече идеи и решения, отколкото могат.

  Личната ми мисия е да върна лекотата и емпатията, за да не прегаряте емоционално и да не се изтощавате психически. Целта е заедно да правим малките нужни промени, които във времето дават трайни и качествени промени без излишен риск за здравето. Най-ценно е усещането за лекота, за справяне и лична удовлетвореност, с което хората продължават да живеят и работят и след края на взаимодействието ни.

  Повече за професионалната ми биография и дейност, бизнес & медийни партньорства, както и за самия проект Juls’Psychology.com ще откриеш в секцията “За мен”.

  Етичната ми професионална рамка гарантира, че човек може да сподели себе си  и трудностите си напълно конфиденциално.

  Бизнесът се прави от Хора за Хора

  Мисията ми като човек е да помагам на хората да остават свързани със своите идеи, мисли, цели и начини, без това да влошава качеството им на живот и труд. Ако не знаеш от какво имаш нужда, за да успееш, прочети някоя от моите над 230 професионални статии на различни теми от света на психологията, бизнеса, иновативността, креативността и синергичното лидерство.

  Където и да те намирам днес, пред каквито и въпроси да си изправен/а, не е нужно да минаваш през всичко с усещането, че си сам/а. Инструментите на приложната бизнес психология ще ти помогнат да си връщаш усещането за компетентност, лекота и смисъл.

  Променяй. Адаптирай. Евoлюирай.

  Юика Новкова личностна трансформация и промяна


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Сподели, за да ти бъда полезна

  Разкажи ми какъв е твоят бизнес и с какви трудности се сблъскваш. Заедно ще открием най-ефективните възможни решения – провери и в папка СПАМ за моя отговор. Просто ми сподели:

   Име

   Email

   Тема

   Сподели с мен:


   Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!