С какво мога да ти бъда полезна?

Здравей,Юлика Новкова Собствен бизнес без бърнаут

Надявам се тук да намериш решението, от което имаш нужда, за да промениш възприятията си и да постигаш целите си. Ето в какви области мога да ти бъда полезна:

 1. Индивидуално консултиране;
 2. Бизнес консултиране;
 3. Автентичен бранд и бизнес идентичност;
 4. Женско лидерство и предприемачество;
 5. Human2Human Организационен дизайн;
 6. Иновативно алтруистично лидерство;
 7. Повишаване на експертизата за обучители, треньори и ментори;
 8. Създаване на персонализиран личностен въпросник и психопрофилиране за твоя бизнес;
 9. Създаване и/или провеждане на обучителна програма за теб и/или твоя екип;
 10. Нещата от живота или “Психология от А до Я”.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж по-долу за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.


Име

Email

Тема

Сподели с мен:


Бизнес психолог, онлайн психолог

Какви личностни въпроси ще решаваме заедно?

 • Личностна иновативно-креативна трансформация, адаптивност и гъвкавост;
 • Асертивност и лични граници;
 • Лична предприемчивост и бизнес комуникация;
 • Промяна на възприятия и начина на мислене;
 • Промяна на емоционалния самоконктрол и подобряване на усещането за “добре съм в кожата си”;
 • Намаляване на вътрешното напрежение, стреса, неувереността;
 • Повишаване на уменията за вземане на решения и поставяне на цели;
 • Емпатична комуникация и асертивно бизнес поведение;
 • Подобряване на умения за личен брандинг, лично представяне и дигитален Аз-образ;
 • Смяна на професионален фокус и кариерен път;
 • Повишаване  на субективно възприетото качество на живот;

InnovaCeption ти имаш значение


Какви бизнес въпроси ще решаваме заедно?

 • Управление на хора и процеси;
 • Управление на вътрешни и външни комуникационни процеси;
 • Управление на бизнес идентичност и публичен образ;
 • Дизайн и/или дигитализация на процесите на бизнес управление;
 • Тренинг ключови индивидуални и/или екипни бизнес умения;
 • Обучения в нови знания и компетенции;
 • Изграждане на организационна и личностна устойчивост;
 • Подобряване на отношенията с клиенти и потребители;
 • Анализ на потребителското поведение и организационна адаптация;
 • Развитие и фасилитиране на креативно-иновативни процеси;
 • Екзекютив консултиране и тренинг;
 • Стратегическо планиране и развитие на малък бизнес;
 • Бизнес моделиране за малък бизнес или свободна практика (фрийланс);
 • Кариерно развитие и израстване, професионална преквалификация.

Изгради успешно своя идея, кауза, дигитален продукт, собствен бизнес или личен бранд.


InnovaCeption развивай своите идеи


С какво да подобрим твоя бизнес с консултантски и/или обучителни услуги?

 • Създаване на личностни въпросници за оценка на потребителските нужди на твоите клиенти;
 • Подобряване на бизнес идентичността и ключовите за бранда ценности, послания и канали;
 • Пихопрофилиран дизайн на услуги и продукти;
 • Подобряване на баланса работа-личен живот и повече лична независимост от бизнеса;
 • Умения за разделяне на личността от бизнеса и удовлетворяване на персоналните потребности;
 • Развитие на личния потенциал и талантите чрез нови идеи, продукти и услуги;
 • Автоматизация и делегиране на процеси и задачи;
 • Превенция предприемачески бърнаут и загуба на личен смисъл.

Не се отказвай от целите си ако ти стане трудно.
Промени начина, по който гледаш на нещата.

Юлика Новкова онлайн личен и бизнес психолог


Бизнес психологията повишава качеството на живот и бизнес

Психичното благополучие на бизнес лидерите и техните служители е основната предпоставка за успеха им. Независимо колко много знаят или умеят, непрекъснатият натиск, не добрата организация и стресът се натрупват. Да си добър в това, което правиш, не означава, че си добър в управлението на идеи, процеси, проекти и хора. Това са отделни, а понякога и различни модалности и не е лесно да си бизнес лидер днес.

Личните желания на бизнес лидерите не винаги съвпадат с нуждите на бизнеса. И обратно, онова, от което се нуждае бизнесът, за да оцелее, не винаги съвпада с това, което искаме за себе си като хора.


Ти не си своя бизнес.
Ти си човек, жив и пълнокръвен.
Бизнесът ти следва да е само един от продуктите, които създаваш – пиши ми тук.


Развивай потенциала си чрез иновативно-креативна личностна трансформация!иновативност и креативност личен тренинг юлика новкова

Не е лесно да бъдеш винаги ТОП-лидер, нито пък ТОП-стратег. Повечето бизнес лидери не могат да споделят с околните трудностите си, нито пък могат да потърсят подкрепа за проблемите си у дома. За всички тях  личният бизнес психолог е най-безопасната, безболезнена и споделена форма на личностно израстване и бизнес развитие.

По-важното е, че лидерите се чувстват уравновесени, уверени в себе си и призванието си. Чувстват се готови да продължават с бизнеса си въпреки трудностите, това е тяхната сбъдната мечта и начина, по който всъщност искат да живеят.

Предприемачите не се провалят, те просто спират когато стане твърде трудно.


Бизнес психологията дава лична & бизнес свобода

За последните 10 години практика в сферата на личностната иновативно-креативна трансформация помагам на хората да опознават себе си  и своите потребности, черти, светоглед и минал опит като основният ресурс за личен и бизнес успех. Защото днес не е достатъчно да печелим пари – все по-важно е КАК го правим и с кого.

Вярно е, че съвременният бизнес е глобален, динамичен, изменчив и капризен. Така онова, което е модерно днес, след месеци ще бъде просто история. Няма стратегия, която да работи завинаги – нужно е да променяме непрекъснато и себе си, и бизнеса си, за да устояваме на живота, трудностите и стреса.


Най-ценната инвестиция е в уменията ни да трансформираме себе си, средата и реалността си.


Макар да променяме инструментите си на работа, начина, по който възприемаме света не се изменя така динамично – затова и инвестицията в нас е най-сигурният начин да се движим непрекъснато напред.

Усещането за “себе си”, за “Аз съм” е нещо много по-голямо и комплексно от това, което работим или обичаме да правим.  За мен това е начинът, по който преминаваме през живота си.


Синергичен лидер и иновативност и креативност


Бизнесът се прави от Хора за Хора

Хуманният бизнес започва с хуманно отношение към себе си и колкото по-човечни, емпатични и иновативни са подходите за правене на бизнес, толкова по-креативни, гъвкави и конкурентоспособни са решенията на лидерите и техните екипи.

Когато проявяваме хуманност към себе си,  се учим първо да приемаме промените устойчиво и плавно, а това повишава толеранса ни към стрес и ни прави по-устойчиви, гъвкави и адаптивни.

Днес все по-малко организации разполагат със собствен ресурс за бизнес психология, което налага тази задача да се повери на външен експерт. Споделената отговорност, повишеното бизнес представяне и субективната свобода са сред най-ценните резултати от съвместната ни работа. Но онова, което е най-ценно, е усещането за лекота, справяне и лична удовлетвореност, с което хората продължават да живеят и работят.

Етичната ми професионална рамка, гарантира, че човек може да сподели себе си  и трудностите си напълно конфиденциално.

Ако не знаеш от какво имаш нужда, за да успееш, прочети някоя от моите над 230 професионални статии на различни теми от света на психологията, бизнеса, иновативността, креативността и синергичното лидерство.Юика Новкова личностна трансформация и промянаНай-важният ресурс за своя успех си ТИ!