Browsing Category

Синергични лидери

Синергичните лидери са иновативни, креативни и гъвкави личности, чиито съзнания се адаптират устойчиво към динамичните промени в личността и средата.
Научете повече за това какъв път изминаваме с бизнес лидерите и открийте силата на личността си.