Browsing Category

Дигитален образ

Дигиталният oбраз е сложен конструкт за анализ на идентичностните проекции онлайн (лични или бизнес). Това е онзи дигитализиран и публичен “Аз”, който личността и бизнесът пресъздават виртуално, образувайки патерн на представянето. Всеки патерн създава устойчив модел на възприятие. Колкото по-антропоморфен е дигиталният образ, толкова по-емоционално въздейства на субективните възприятия. Ако искаме да контролираме възприятията за себе си и бизнеса си онлайн, следва да контролираме ефективно своя дигитален личен & бизнес образ.