Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на „Джулс Псайколъджи“

 

„Джулс Псайколъджи“е уебсайт, собственост на „Розета 2009“ ЕООД. Моля да прочетете внимателно описаните по-долу условия преди да използвате www.julspsychology.com


Общи положения

  1. Съдържанието на сайта на  „Джулс Псайколъджи“е със запазени авторски права, както и произтичащи интерпретации. По смисъла на закона е забранено всяко копиране, предаване, разпространение и съхраняване на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на „Розета 2009“ ЕООД.
  2. Съдържанието в блога “Джулс Псайколъджи”, предоставено за лични, нетърговски цели чрез опция за запазване и сваляне на локален сървър или устройство, е със запазени авторски права, както и произтичащи интерпретации. По смисъла на закона е забранено всяко предаване, разпространение и използване на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма за разлини от нелични, търговски цели, без предварителното писмено съгласие на „Розета 2009“ ЕООД и без да са изпълнени условията от точка 3 в Общите положения.
  3. Позволено е използването на съдържание от „Джулс Псайколъджи“ за лични, нетърговски цели. Задължително е да бъде цитиран коректно „Джулс Псайколъджи“ като източник в случай на цитиране, като бъде поставена връзка (линк) към съответната страница със съдържание.


Общи условия за ползване на сайта „Джулс Псайколъджи“

  1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на уебсайта „Джулс Псайколъджи“ (Juls’ Psycology, www.julspsychology.com, наричан за краткост Сайта), и собственикa на Сайта – “Розета 2009” ЕООД. Условията за ползване обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на „Джулс Псайколъджи“, с изключение на линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
  2. Настоящите Общи условия обхващат политиките на „Розета 2009“ ЕООД за ползване на уебсайта „Джулс Псайколъджи“, публикувани са на видимо място в самия сайт и са достояние на всеки потребител.
  3. „Розета 2009“ ЕООД  запазва свето право да изменя по всяко време и по свое усмотрение своите Общи условия за ползване на Сайта (частично или цялостно изменение, допълване и/или заличаване), без предварително известие,  като обновените условия ще бъдат публикувани на страниците на Сайта своевременно. Потребителят е длъжен да проверява за евентуални изменения в Общите условия на сайта във всеки един момент преди да използва Сайта. Използването на Сайта след публикуване на промените се тълкува като потвърждение, че потребителят се е запознал с промените, приема и е съгласен с настоящите Общи условия.
  4. Моля, прочетете внимателно посочените от „Розета 2009“ ЕООД правила и Общи условия за ползване на сайта „Джулс Псайколъджи“. Всеки посетител на Сайта е обвързан от настоящите Общи условия и Политиките за събиране и съхрание на личнни данни за целия период на използване на Сайта, от първоначалното посещение, до напускането му.
  5. Информацията, събрана от „Розета 2009“ ЕООД при използването на Сайта, ще бъде използвана единствено за целите на сайта и в съответствие с приложимото право.  „Розета 2009“ ЕООД събира информация, доброволно предоставена от потребителите на сайта, за следните цели: комуникация с потребители, маркетинг, проучвания, изпращане на информация за кампании, ново и ексклузивно съдържание в Сайта, регистрация за седмичен бюлетин, статистически цели.
  6. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.julspsychology.com IP адрес на потребителя

„Розета 2009“ ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.julspsychology.com и към които има поставена връзка (линк) на страниците на Сайта. „Розета 2009“ ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание или дейности, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях www.julspsychology.com чрез посочените координати за контакт, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.