Личен & Бизнес Психолог

Личен бизнес тренинг с твоя бизнес психолог

Business psychology and business training

Личният бизнес тренинг е комплексна услуга и предполага дългосрочно сътрудничество. Включва елементи на Индивидуално консултиранеБизнес консултиране и Персонален тренинг в бизнес контекст.  Личният бизнес тренинг е методология, създадена от мен на база опита ми като бизнес психолог вече над 10 години в сферата на създаване и управление на микро и малък бизнес.

Личният бизнес тренинг е инструмент за усвояване на умения и компетенции за ефективно създаване, управление и развитие на бизнес и екипи, чиято призма е човешкият фактор.

За разлика от Индивидуалното и Бизнес консултиране, при тренинга целта не е просто да се предава информация под формата на готово решение на проблем (каквато е консултацията). Задачата е да се научите сами да се справяте с множество и различни типове въпроси, характерни за бизнес моделирането, които имат и психологическо отражение върху всеки член на екипа, но най-вече – върху ТОП-бизнес лидерите.

Всеки тренинг модул е със специален дизайн за отработване на ключово умение в сферата на създаването и управлението на бизнес. Моделите, които се включваме, зависят от личния опит, изискванията към собствения бизнес и очакванията за нивото на познания и умения. Личният бизнес тренинг поставя основните на ученето през целия живот, защото обединява стремежите на личността за бизнеса и потребността от личностно израстване в хода на живота.

Колкото повече искате да знаете и умеете в бизнеса си, толкова повече време и усилия ще е нужно да вложите.

Работи се по предварително съставена стратегия като всеки план се изготвя предварително в зависимост от нуждите на клиента. Предимствата на Личния бизнес тренинг могат да се обобщят:

Решаваме проблемите заедно;

Научавате как да се справяте сами със сходни проблеми;

Усвоявате различни умения за управление на бизнес;

Осъзнавате какви качества и умения ви предстои да усвоите;

Планирате стратегически дейностите си;

Поставяте си цели по ясен и недвусмисен начин;

Научвате се да планирате и управлявате бизнеса си.

Научавате се да балансирате между личния си живот и бизнеса.

Личният бизнес тренинг е инструмент за бизнес моделиране, насочен към настоящи и бъдещи предприемачи, ТОП-мениджъри и ръководители. Основните умения, които се залагат във всяка програма, са насочени към създаване, изграждане и управление на бизнес процеси.

Разкажете ми какъв е вашият бизнес и с какви проблеми се сблъсквате. Заедно ще открием най-ефективните възможни решения.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

 

You Might Also Like