Личен & Бизнес Психолог

Личен бизнес тренинг с твоя бизнес психолог

Business psychology and business training

Какво е Личен бизнес тренинг?

Личният бизнес тренинг е комплексна услуга и предполага дългосрочно сътрудничество. Включва елементи на Индивидуално консултиранеБизнес консултиране и Персонален тренинг в бизнес контекст.  Личният бизнес тренинг е методология, създадена от мен на база опита ми като бизнес психолог вече над 10 години в сферата на създаване и управление на микро, малък и среден бизнес.

Личният бизнес тренинг е инструмент за усвояване на умения и компетенции за ефективно създаване, управление и развитие на организации, процеси и хора, чиято призма е човешкият фактор.

 

За разлика от Индивидуалното и Бизнес консултиране, при тренинга целта не е просто да се предава информация под формата на готово решение на проблем (каквато е консултацията). Задачата е да се научиш сам/а да се справяш с множество и различни типове въпроси, характерни за бизнес моделирането и бизнес управлението, които имат и психологическо отражение върху всеки член на екипа, но най-вече – върху теб като ТОП-бизнес лидер.

 

Открий в какво гориш Юлика Новкова


Предимства на Личния бизнес тренинг

Всеки тренинг модул е със специален дизайн за отработване на ключово умение в сферата на създаването и управлението на бизнес. Моделите, които ще включваме, зависят от личния опит, изискванията към собствения бизнес и очакванията за нивото на представяне, познания и умения.

Личният бизнес тренинг поставя основните на ученето през целия живот, защото обединява стремежите на личността за бизнеса и потребността от личностно израстване в хода на живота.

Колкото повече искаш да знаеш и умееш в бизнеса си, толкова повече време и усилия ще е нужно да инвестираш в себе си, своите възприятия и начин на мислене и правене.

 

Всяка сесия е уникална по своя характер и се персонализира изцяло спрямо теб и твоя мироглед. Работим по предварително съставена стратегия, като всеки план се изготвя преди сесията,  в зависимост от нуждите ти – от личен, организационен или бизнес характер:

Решаваме проблемите заедно;

Научаваш как да се справяш сам/а със сходни проблеми;

Усвояваш различни умения за управление на бизнеса, хората и процесите си;

Осъзнаваш какви качества и умения ти предстои да усвоиш;

Учиш се да делегираш и да имаш доверие в другите;

Планираш стратегически дейностите си;

Поставяш си цели по ясен и недвусмислен начин;

Научваш се да планираш, приоритизираш и управляваш ефективно бизнеса си.

Научаваш се да балансираш между личния си живот, дома и бизнеса.

 

Личният бизнес тренинг е инструмент за бизнес моделиране, насочен към настоящи и бъдещи предприемачи, ТОП-мениджъри и ръководители. Основните умения, които се залагат във всяка програма, са насочени към създаване, изграждане и управление на бизнес процеси, задачи, процедури и хора.

 

Сподели, за да ти бъда полезна

Разкажи ми какъв е твоят бизнес и с какви трудности се сблъскваш. Заедно ще открием най-ефективните възможни решения – провери и в папка СПАМ за моя отговор. Ако тук не намери онова, от което имаш нужда – провери и тук или просто ми сподели:

 

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

   

   

   

  You Might Also Like