Browsing Category

Личен & Бизнес Психолог

Като личен & бизнес психолог и бизнес треньор, залагам изцяло на персонализиран подход. Всеки клиент е отделна вселена с уникален отпечатък, поради което и стандартизираните решения не са оптимални. Практическата психология е с фокус върху контекста. Стремя се решенията, които давам, да се напасват към личността и бизнеса и техните уникални потребности. Бизнесът се създава и управлява от хора, а заедно успяваме да изваидм най-доброто от техния иновативен и креативен потенциал.
Промяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.