Browsing Category

Личен & Бизнес Психолог

Като личен & бизнес психолог и бизнес треньор, залагам изцяло на персонализиран подход. Всеки клиент е отделна вселена с уникален отпечатък, поради което и стандартизираните решения не са оптимални. Практическата психология е с фокус върху контекста. Стремя се решенията, които давам, да се напасват към личността и бизнеса и техните уникални потребности. Психология 4.0 се превръща в инструмент за подобряване на субективните възприятия и личното & бизнес благополучие.
Използвам мултидисциплинарен системен подход – Автопойезис 4.0, посредством който помагам на хората да се адаптират към новата ни, смесена реалност (дигитална и обектна). Работя със затворени на оперативно ниво системи (индивиди, екипи и цели организации), като целта е те да се превърнат в самоподдържащи се, живи системи.
Днес е по-лесно от всякога да бъдем свободни, независими и доволни, усещайки здраво устоите на своя личен & бизнес “Аз”.
Вижте основните направления, в които работя и ми задайте своя въпрос – може би ще намерим решението заедно.

 • Личен & Бизнес Психолог

  Организационна култура 4.0

  Предполагам, че всеки организационен & бизнес психолог с времето започва да интепретира понятието “организационна култура” в зависимост от тесния контекст, в който работи. За мен това е онази система от писани и неписани правила,…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Майндфулнес техники за осъзнатост и вътрешен фокус

  Основният конструкт, с който работя, са  т.нар. “субективни възприятия” на човека. На практика не изследваме реалността извън съзнанието, а я изучаваме такава, каквато индивидът я вижда, възприема и живее. Майндфулнес техниките са насочени към…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Личен бизнес тренинг с твоя бизнес психолог

  Личният бизнес тренинг е комплексна услуга и предполага дългосрочно сътрудничество. Включва елементи на Индивидуално консултиране, Бизнес консултиране и Персонален тренинг в бизнес контекст.  Личният бизнес тренинг е методология, създадена от мен на база опита ми като…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Бизнес психология и бизнес консултиране

  Психологическото бизнес консултиране е бърз и ефективен начин да получите решение на конкретен проблем когато сте опитен предприемач или мениджър. Консултацията не отнема много време, а предложенията за стратегия се базират на вашите лични…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Персонален психологически тренинг

  Персоналният  психологически тренинг е насочен към умения, свързани с личността на самия клиент. Докато Личният бизнес тренинг се фокусира върху бизнес психологията и уменията за създаване и управление на бизнес, Персоналният психологически тренинг поставя…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Личен психолог

  Всеки от нас търси начини да повиши личната си компетентност и познанията си. Като експерт в областта на личностната психология и бизнес управлението създавам тренинг програми, подходящи за предприемачи, ТОП-мениджъри и ръководители. Индивидуалното консултиране…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Психологическо бизнес моделиране

  Изграждането на бизнес модел е времеемък и сложен процес от гледна точка на бизнес психолога. Обезпечаването на стабилна база за бизнеса гарантира кохерентност и последователност във всяка последваща процедура и комуникация. Да знаем кои…

 • Личен & Бизнес Психолог

  Стратегическо бизнес планиране

  Като бизнес психолог често наблюдавам, че подценяваме значимостта на наличието на ефективна стратегия, по която да се движим. Липсата на яснота кога къде се намираме и какво предстои е най-честата причина бизнесът ни да…