Личен & Бизнес Психолог

Стратегическо бизнес планиране

business innovations

Като бизнес психолог често наблюдавам, че подценяваме значимостта на наличието на ефективна стратегия, по която да се движим. Липсата на яснота кога къде се намираме и какво предстои е най-честата причина бизнесът ни да се намира в застой. Често разбираме, че сме претоварени със задачи, които не успяваме да довършим поради липса на някакви ресурси. Нерядко нямаме никаква идея какво да правим когато всъщност бизнесът ни се разрасне.

Невъзможността да се движим напред предполага спешна нужда от промяна и интервенция за превенция от стрес и бърнаут. Занимаващите се с бизнес са сред високо рисковите групи по отношение на личностно неудовлетворение и хронична преумора. Вероятно основна причина се явява фактът, че пропускаме да си съставим план за действие.

Стратегическото бизнес планиране създава формализирана работна среда, в която хората получават яснота за задължения и очаквания, създава се култура на работа и се насърчава индивидуалното личностно израстване. гъвкавите граници насърчават иновативното и креативно решение, защото вече знаем какво и как да свършим, имаме и критерии, по които да съдим дали сме успели.

Планирайте бизнеса си като големите! За да успеете не ви трябват само пари, а знания, умения и най-вече – визия, цел и посока. А когато облечем това в критерии, рамки, очаквания, когато оценим и предвидим рисковете и минимизираме негативните последици, имаме една чувствителна и адаптивна бизнес стратегия.

Добре планираната дейност е предпоставка да завършите без чужда помощ (в някои случаи) поставените задачи. С помощта на експерт се оценяват нужните дейности, наличните ресурси и времевите ограничения.

Стратегическото планиране е изкуството да разглеждате бизнеса си в различна перспектива.

Научете се да постигате своите цели на разумна цена!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like