Личен & Бизнес Психолог

Психологическо бизнес моделиране

Business psychology and business consulting

Изграждането на бизнес модел е времеемък и сложен процес от гледна точка на бизнес психолога. Обезпечаването на стабилна база за бизнеса гарантира кохерентност и последователност във всяка последваща процедура и комуникация. Да знаем кои сме, какво правим и най-вече КАК го правим придава усещане за цялостност и води до потребителска разпознаваемост.

Не всеки бизнес има нужда от бранд идентичност – това е дълъг и скъп процес на емоционално привързване към бизнес структурата и най-вече – към представата за бизнеса. Изграждането на положителен образ в съзнанието на всички заинтересовани лица обаче е задължителна предпоставка за успеха.

Но рядко отчитаме, че успехът на дадена стратегия зависи изцяло от нашата личност. Така например хората с нисък толеранс към риск и с по-висок страх от неопределеност ще търсят повече информация и ще отлагат взимането на решения. А времето днес е ценен ресурс! Адаптирайте бизнес модела към своята личност и правете нещата така, както ще се чувствате добре – агресивен или ненатраплив маркетинг, много “стръв” или повече “стойност” – бизнес се прави всякак!

Всичко, с което се чувствате дискомфортно като задачи и инструменти следва да делегирате на хора, които горят в тази работа. така часовете, които иначе губите в неприятни и натоварващи занимания, остават за вас, за бизнес срещи, за спорт и отдих.

Бизнес моделирането предполага умение за изграждане на вътрешна инфраструктура и операционализация на процесите. Съставянето на ясни правила и процедури, по които да се извършва бизнес дейността, се явява предпоставката за намаляването наевентуални грешки и пропуски. Но това не е достатъчно, за да сте продуктивни и ефективно – нужно е да искате да правите това, да умеете и да не е за сметка на други аспекти на бизнеса ви.

Доброто бизнес моделиране води до положителни потребителски преживявания с бизнеса на сравнително ниска цена за комуникация с потенциални клиенти. Колко разпознаваеми сте, с какво ви асоциират и колко лесно достигате до своята аудитория са само част от въпросите, които си задаваме когато оценяваме даден бизнес модел. Психологическото моделиране на бизнеса адаптира успешните стратегии към конкретния човек и екип и така, въз основа на специфичните личностни черти и профили, решенията се взимат от друга перспектива – благополучието на всички.

Всеки бизнес има своите специфични особености и се изправя пред индивидуални трудности, за които не винаги се намират решения в чуждата практика. Това налага персонален подход и ескпертна оценка на настоящия бизнес модел.

До колко добър е вашият бизнес модел и нуждае ли се от промяна? Харесва ли ви онова, което правите или ви затормозява? Собственият бизнес не следва да е бреме! Пишете ми!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like