Browsing Category

Харесай себе си

Една от най-сложните задачи, пред които всички сме изправени, е да се научим да харесваме себе си, мислите, емоциите и телата си такива, каквито са.

Личностното развитие не е начин да компенсираме своите слаби страни, а път, чрез който да подобрим талантите и уменията си така, че да се чувстваме полезни и нужни, приети и обичани заради онова, което сме.

Промяната на нагласата към себе си неминуемo минава и през способността ни да харесваме своите несъвършени и тленни тела, които ни ограничават и до голяма степен определят какво другите виждат и знаят за нас.

Харесвайте себе си и телата си и изграждайте своя дигитален личен бранд по автентичен и безопасен начин!