Browsing Category

Личен Бизнес Тренинг

“Личният бизнес тренинг” е система, която изградих на база 10 години опит като бизнес психолог и личен бизнес треньор. Съвременните бизнес лидери се нуждаят от бързи, лесни и понятни начини и стратегии за решаване на конкретни въпроси. Мисията “личностно и бизнес израстване и развитие” вече не е само кухи фрази, ние я превръщаме заедно във вашия начин на живот, светоусещане и себевъзприятие. Повишете качеството си на живот, бъдете свободни и независими.