Browsing Category

Аз обичам себе си

Да обичаш себе си е изкуство и отнема време да осъзнаем кои сме. Не винаги е лесно наистина да се захаресваме и заобичаме. Понякога имаме нужда да се оттласнем от дъното, за да достигнем пика на своя потенциал. Нужно е да се опознаем, да се разберем, да поискаме да можем и бъдем повече. Някак трябва да повярваме, че заслужаваме любовта, щастието, свободата и независимостта си, а след това – да запретнем ръкави и да ги върнем в себе си, в мислите, чувствата и живота си. Изкуството да се обичаш започва с приемането на “Аз съм”.