Аз обичам себе си

Щастието е в нашите глави или колко щастливи сме всъщност? – Част I

Pixabay

Като бизнес психолог вирея в среда, в която хората по-често асоциират личното си щастие с материални, отколкото с нематериални критерии. Всеки, който управлява собствен бизнес, съзнателно или не, се стреми към все по-големи печалби, за да си позволи все по-скъпи материални придобивки. Вярно е, че покачването на стандарта на живот наистина води до субективно повишаване на щастието.

Наскоро колеги психолози обаче публикуваха данни, че парите и материалното благоденствие корелират с щастието само до определено ниво. Казано иначе, при субективната оценка за благополучие доходите имат значение до тогава, докато не бъдат удовлетворени основните личностни потребности. Когато човек се чувства добре с това, което притежава, колко точно притежава спира да има значение. Така че днес ще разгледаме щастието през други призми – така, както го анализирам от от гледна точка на отделния човек. Защо? За да знаем какво ви прави вас щастливи, от какво наистина имате нужда и как да го постигнем чрез инструмента “собствен бизнес”.

Днешният личен тренинг е в две части, тъй като темата е твърде важна. Ще очертая основни фактори, а на вас оставям да ги подредите по тежест и значимост. Накрая не ви остава нищо друго освен да се научите да бъдете доволни и щастливи. 

Защо темата за щастието е толкова субективна и трудна за дефиниране?

Pixabay

Pixabay

Свикнали сме да асоциираме щастието си с някакви големи събития, крайъгълни камъни в нашия живот. Но постигнатите успехи, материални и социални придобивки дали изчерпват понятието “щастие”? Къде е щастието – вътре или извън нас?

В зависимост от това къде живеем, съществуват наложени конкретни стереотипи за това какво е щастие. В нашата западна цивилизация за щастлив се приема всеки, който е образован, има социални придобивки и статус, кариера или собствен бизнес. Заедно с това в личен план щастието е свързано със създаването на дом, семейство и деца.

Това ли е наистина щастието? Какво си постигнал, колко имаш? А ако щастието се крие в това какво и колко даваш? Като всеки друг психичен феномен, преживяването на щастие е субективно, зависи от множество фактори вътре и извън нас. Някои може да контролираме, а други се налага просто да приемем и да бъдем щастливи въпреки тях. От моята гледна точка, донякъде щастието е въпрос на личен избор.

Щастието е въпрос на лична ценност.

Има толкова хора, за които щастието изобщо не се явява нещо значимо, докато за други е някаква самоцел. Къде са границите и коя е златна среда? Преди да съдите себе си или другите за това какво наричат щастие, ще ви покажа част от факторите, които формират самата ни представа за щастие. Вие сте свободна личност и избирате кои аспекти ще са най-смислени за вашия свят.

Всъщност, вие и само вие избирате какво да направи вас щастливи!

Факторите, върху които нямаме никакъв контрол

Като един от най-значимите фактори бих посочила културата. Тя е пряко свързана с обществото, от което произлизаме. Под “култура” всъщност разбираме много и различни неща. За антрополозите например тя включва целия диапазон от заучени форми на поведение и реакция. За бизнес психологията културата са нормите на поведение и ценностите вътре в организацията. За отделния човек са свързани с етиката, моралът и поведението или как се държи със себе си и другите.

Културата е невероятен човешки феномен. И същевременно е изключително крехка – съществува само в нашите умове. В нея са заключени основните народни вярвания и разбирания, както и социалните норми, които направляват поведението ни.

Културните различия варират  в зависимост от географски, исторически и социално-икономически фактори.

И във всяко общество има субкултури, които оставят своя отпечатък. Освен в широкия смисъл на това къде си се родил, значение има и тесния смисъл – семейно и близко приятелско обкръжение, влияние на учители и авторитети. Не случайно “култура” се използва като синоним на “възпитание”.

Така или иначе, в общовалиден план не можем да влияем върху културата извън нас, но можем да асимилираме онези аспекти и елементи, които съответстват на нашата вътрешна ценностна система и ни навигират в трудни моменти.

Фактори, върху които можем да влияем активно

Тези фактори отразяват убежденията и оценките, които имаме ние самите и сме изградили под влиянието на външните фактори. Това са онези елементи, които се намират вътре в нас. Но дори когато двама души са израснали в напълно идентични условия, като братя и сестри, те отново имат различни представи за щастието.

Това се дължи на факта, че върху представата ни за щастие влияят нашият вроден темперамент и личният мироглед. Те отразяват най-дълбоките ни убеждения, вярвания и ценности.

Pixabay

Pixabay

Ценностите са ядрото на личността, те формират представите ни за добро и зло, за себе си и за света като цяло. Насочват и регулират поведението ни. Онова, в което вярваме, насочва и оценката и възприятието ни за чуждите ценности. Следваме хората, които са сходни на нашия начин за разбиране на света.

По отношение на бизнеса често следваме интуитивно същата логика. Просто “харесваме” някого дори да не можем да обясним защо. Често подбираме членовете на екипа си и на база до каква степен индивидът ни допада емоционално, а не просто професионално.

Когато говорим за бизнес например ценностите са също толкова важни и значими, помагат ни да се ориентираме дали сме на прав път, дали постигаме целите си и най-вече – самите те са гид, който следваме, за да развиваме визията си. Добрите ценности биха били добри и за другите. Лесно е да бъдем щастливи от бизнеса си ако знаем, че дейността ни носи щастие на клиентите, нали?

Във всеки момент можем да контролираме нещата в себе си,с тига да ги осъзнаваме и да знаем, че са там. За всички ни е относително трудно да управляваме вътрешните си състояния, когато не ги осмисляме или не ги забелязваме. Именно поради тази причина често се случва да знаем, че нямаме обективни причини да се чувстваме зле, но истината е, че просто не сме щастливи.

Защо не умеем да бъдем щастливи?

Често споменавам, че възприетата реалност и действителността са две различни, паралелно съществуващи вселени. Понякога ни липсват аспекти, които традиционно в нашата култура се възприемат като носители на щастие – материални и нематериални достижения. Тогава приемаме, че обективно не можем да бъдем щастливи, защото не притежаваме онова, което приемаме, че е символ на щастието.

По същия начин обективно може да изглежда, че имаме всички предпоставки да бъдем щастливи, притежаваме всичко, за което се приема, че носи щастие, а във вътрешен план изобщо да не изпитваме щастие. И повечето ми клиенти с години не са осъзнавали, че са били принудени да вярват, че определени неша следва да им носят щастие, докато истината е, че за тях това не е източник на радост. Тогава работата с личен психолог е високо ефективна – човек се научава да се доверява на себе си, на преценката и търсенията си и да се чувства щастлив в кожата си.

В практиката си на Личен бизнес треньор често се сблъсквам с факта, че

имаме объркани ценности по отношение на представите ни за щастие.

Обвиняваме се ако материалните достижения не ни правят щастливи или пък ако ни правят щастливи. Обвързваме собствената си представа за щастие с оценката и мнението на онези, които обичаме или са ни близки и оказват влияние върху живота ни.

Това е особено трудно в интимните отношение между двама души, тъй като нерядко единият сякаш е по-щастлив от другия. По-безгрижен, по-малко тревожен и като цяло – по-“несериозен” от другите.Попаднали веднъж в този порочен кръг като че ли няма измъкване, няма решение – поне докато не осъзнаем, че наистина искаме друго – да се чувстваме леки, свободни и доволни. И не непременно – винаги щастливи.

Ще перефразирам гръцкия философ: “Щастието е в очите на наблюдаващия“.

Това, което смятате, че е щастие, най-вероятно ще Ви носи щастие!

В следващата статия ще разгледаме още един подход, който може да промени възприятието ни за щастие.

Какво смятате, че ви отнема от щастието? Поискайте повече от себе си! Да бъдещ щастлив не е състояние, а микро умение, което всеки може да усвои.

Динамичен ден!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like