Browsing Category

Собствен бизнес

Собственият бизнес е начин наживот, на мислене и светоусещане. Бинесът отразява определени ценности, вградени в процесите, процедурите, иснтрументите, комуникациите, управленските модели и предлаганите услуги. Собственият бизнес е идея, зад която стои структуриран работен процес, оптимизация на ресурсите и вклаждане на необходимото за изпълнение ноу-хау.