Собствен бизнес

Мисли иновативно, за да те има и утре

Innovative thinking

Ще си позволя да перифразирам Рене Декарт – “Мисля иновативно, значи съществувам”. В тази статия ще ви разкажа защо е толкова важно да сме иновативни като хора. Какво е иновативността, как чрез нея да постигаме целите си? Ако е вярно, че всичко “тече и се променя”, то тогава същият принцип важи и за нас като същества в тази вселена. Да бъдем иновативни и креативни е личен и освобождаващ избор, защото се учим да се подчиняваме на това вселенско “всепроменяне”.

Трудно е да контролираме съзнанието си, не можем да повлияем върху всеки аспект на мисленето и осъзнаването си. Но в миговете, в които усещаме, че имаме такъв контрол, можем да бъдем отворени към новото, приемащи промените, гъвкави и адаптивни. Защото оцеляването не е най-висшата ни цел като завършена личност, а творчеството във всичките му вариации – създаване на мисли, идеи, възможности, нпринципи, техники, технологии, начини, предмети и услуги. А за да създадем нещо “ново”, ни трябват сетива за “новото”, нали? Бъдете иновативни и креативни. Това е личен избор. Приятно четене!

Да бъдеш или да не бъдеш иновативен?

Да бъдеш отворен към новото определено отразява вътрешната нагласа и обичайният начин, по който интерпретираме средата, другите и себе си. Мислим за иновативността по посока на продукти и предмети, неща все извън нас. А отвореността към новото всъщност е нещо вътре в нас.

Ние сме тези, които виждаме света по нов начин.


Да бъдеш иновативна и креативна личност е въпрос на личен избор. Избор, който бележи целият ти свят. Иновативният човек живее във време-пространство, в което усеща, че може да инициира промени по начина, по който има нужда това да се случва.

Повечето от нас живеят в нещо като ехо на действителността. Получаваме сигнал, че нещо се е променило извън нас и се стараем да наваксаме. Внасяме промени в живота, навиците, бизнеса и отношенията си, за да запазим мястото си. Борбата е да компенсираме и противодействаме на натиска отвън. Понякога дори поемаме по-големи рискове, отколкото можем да се позволим, в стремежа си да изпреварим събитията и да получим сигурността, от която така се нуждаем.

Какъв живот е това обаче? Често чувам думи като “борба”, “оцеляване”, “съпротива”, “битка”, “победа”. За такова съзнание е трудно дори да допусне, че някой друг в сходна ситуация прави различни избори и и служи с различен речник – “приемане”, “баланс”, “избор”. Днес ще си говорим как иновативността помага на човек да погледне на живота си пред друга призма.


Creative thinking
Pixabay

Иновативната личност е креативна

Всеки човек, който се е опитвал да развива нещо ново знае, че процесът изисква креативен подход на измисляне и сътворяване на нови начини, иснтрументи и смисъл. Да бъдеш иновативен е начин на живот, който не се оттдава на мнозина. Такива индивиди рядко подлагат на съмнение живота си, решенията, които взимат нито начина си на мислене. Не се борят срещу течението, плуват с него или се оставят да ги носи, докато търсят бърз изход и рестарт.

Да бъдеш адаптивен е важно за всеки от нас, но реактивното и ригидно съществуване носи малко удовлетвореност. Вечната битка пък изтщава. Намирам в концепцията за иновативно-креативното начало покой, третият път. Умението да създаваш неща, които променят и нашия, и чуждия живот, е жизнено важно. Във времето, в което се развиваме, по-удовлетвроряващ начин на живот водят хората, които усещат, че правят значими неща. Дори в миг на криза не губят ценността на собстеното си съществуване. Всичко друго е форма, продукт на съзнанието, следователно стойността му е в пъти по-малка.

Креативното мислене и търсене на нови решения ни кара да се чувстваме заредени, енергични и успели. Особено се усеща такъв висок заряд в бизнес контекст. От друга страна, именно в бизнес среда, ако не се променяме динамично – изоставаме. И ето тук е най-сложната задача – да бъдем иновативни и креативни хора, когато това сякаш не ни идва отвътре.


Натискът за креативност и иновативност поражда тревожност

Все повече екипи и техните мениджъри се обръщат към мен, за да им съдействам по посока повишаване на иновативността и креативността в организацията. Учим се да проследяваме как мислим и решаваме въпросите пред себе си, отчитайки индивидуалните различия между хората. Кризисните ситуации отвън допълнително подлагат на изпитание бизнесите – понякга те просто нямат ресурси и инфраструктура, която да поддържа дори най-малката промяна.

Innovative thinking
Pixabay

Толкова хора изпитат напрежение, тревожност и психично страдание свързани си работното място. И толкова малко решения има на пазара за индивидуална работа с цел предоляване на всеобщия проблем – ригиден и интертен труд. Индивидуалната диагностика и интервенция изисква строго персонализиран подход, който универсални техники и инсрументи най-често не могат да дадат с толкова висока конкретика.

И още един пласт – организацията на работа, как бизнесът прави бизнеса си – често влияе директно върху степента на гъвкавост, иновативност и креативност колективно, но и индивидуално. Истината е, че когато средата е добра, има адекватна структура и процесите са адаптирани към хората, продуктивността и ефективността се повишават почти мигновено. Не е трудно да си иновативен човек в работата си ако имаш КАК да изразиш тази своя иноватиност.

Тревожността също спада, защото се появяват креативни и успешни решения.


Иновативните мениджъри са мислещи личности

Много хора посягат към бизнес психологията и индивидуалното консултиране не защото не знаят от какво имат нужда, а защото не знаят как да постигнат целите си. Рядко хората не са наясно със себе си. Често не знаят как да приложат идеите си и да реализират плановете и желанията си. Затрудняват се да се справят с боричкащите се емоции, мисли и натискa отвън. Освен това, трудно е да се променяш когато боли, когато си самотен или объркан, претоварен или безсилен. Когато няма с кого наистина да споделиш. В обществото ни не се толерира безкрайно да разкриваме дълбоки и интимни детайли от вътрешния си свят. Особено сложно е за индивидите, които заемат лидерски позиции, формално или неформално, както наскоро ви разказах в тази статия.

Home office with Juls' Psychology
Pixabay

Работата в защитена среда позволява да се попълнят празнините в съзнанието на лидерите за управлението на хора и процеси, докато се изгражда стратегия за работа. Иновативността и креативността са два от ключовите инструменти, с които помагам на хората да осмислят нуждата да бъдат отворени, гъвкави и адаптивни без страх от промяна.

Учим се да мислим за мисленето си.

Метакогницията (познание за познанието) е сложен конструкт, но пък има лесно и практическо приложение. Обхваща въпроси като „Как мисля за мисленето си? Как правя нещата? Какво знам, че знам?  Има ли смисъл да мисля така, това помага или пречи да се развивам?“. Тук говорим за едно по-висше ниво на съзнанието. Съзнание, което осъзнава себе си. Поставя под съмнение собствената си истинност, автентичност и пригодност. Търси начин да еволюира чрез промяна. Да мисли, прави и знае по-добре и по-ефективно. По-бързо. Иновативно и гъвкаво съзнание.

Не е учудващо, че лидерите във всяка значима човешка сфера изглеждат толкова напред пред нас. Повечето от тях разглеждат реалността и трудностите през други призми, в които страхът, провалът, неувереността и умората донякъде са част от играта.

Затова и фокусът е върху процесите, хората, смисъла начина и по-малко върху крайната цел, успеха и щастието.


Иновативните хора са свободни

Creative thinking
Pixabay

Иновативността е генерален начин на живот. Толкова голямо житейско умение, че е изтъкано от редица други поведения, навици, убеждения, нагласи, ценности, мисли и емоции. Отнема време да прехвърлим съзнанието и същността си в коловоза “отвореност към новото”. Крайният резултат обаче със сигурност си струва.

Свободата да избираш как да гледаш на нещата се основава на умението да приемаме спокойно неизвестните и да съсредоточаваме усилията си върху малките аспекти върху които можем да влияем по нов начин. Креативно-иновационният процес е толкова действен и енергизиращ, че ни оставя с непрекъснатото усещане за активна промяна.

Да усещаш, че можеш да променяш себе си, възприятията си и поведението си е сила на духа, която мести планини.

А да търсиш нови и нови начини да бъдеш, правиш, можеш и случваш, е истинско богатство. Научаваме се да опитваме, да искаме, да търсим и преоткриваме. Научаваме се да мислим как се чувстваме в процеса и дали точно от това имаме нужда. Научаваме се, че свободата на мисълта ни е по-голямо щастие от самата цел, която преследваме. Позволете си да мислите с лекота.

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like