Личен & Бизнес Психолог

Бизнес психология и бизнес консултиране

Team cohesion and team work

Психологическото бизнес консултиране е бърз и ефективен начин да получите решение на конкретен проблем когато сте опитен предприемач или мениджър. Консултацията не отнема много време, а предложенията за стратегия се базират на вашите лични наблюдения.

Колкото по-адекватно оценявате ситуацията, толкова по-малко време и ресурси ще отнеме преодоляването на всяка ситуация. Като бизнес консултант посвещавам време и усилия да търся оптимални решения в условия на криза.

За да бъде продуктивна бизнес консултацията е необходимо предварително да се подготвите:

1. Анализ на текущата си бизнес стратегия, включващ:

 • какво сте изпробвали към момента;
 • какви ресурси и време сте вложили;
 • какви грешки приемате, че сте допуснали.

2. Оценка на бизнес средата & екипа:

 • кои са преките ви конкуренти;
 • какви са вашите предимства на пазара;
 • какви са предимствата на останалите конкуренти;
 • до колко екипът ви е конкурентоспособен като ниво на умения и познания;
 • до колкото решенията на всички са иновативни и дават конкурентно предимство;

3. Очаквания за бизнес консултацията

 • с какво мога да ви бъда най-полезна;
 • кои са най-спешните за решаване проблеми;
 • какви ресурси можете да отделите за интервенция и промяна при необходимост;
 • с колко време разполагате за въвеждане на промяна.

Психологическото бизнес консултирането е процес, при който се работи индивидуално и параметрите на съвместна работа се определят спрямо реалните ви нужди. Спестява ви време когато имате достатъчно опит, тъй като получавате ноу-хау в чист вид, което да приложите. От всички възможно работещи модели и стратегии ще подберем заедно няколко които можете сами да приложите и ще дадат достатъчно ефективни резултати. Този тип работе е подходящ при решаване на конкретни проблеми.

 

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like