Личен & Бизнес Психолог

Организационна култура 4.0

Juls' Psychology consulting

Предполагам, че всеки организационен & бизнес психолог с времето започва да интепретира понятието “организационна култура” в зависимост от тесния контекст, в който работи. За мен това е онази система от писани и неписани правила, която обяснява как бизнесът прави бизнес. И тъй като мои клиенти са ТОП-бизнес лидери и техните екипи от малкия и средния бизнес,  в центъра на работата ми естествено стои Човекът 4.0.

Психологическото бизнес моделиране & консултиране помага на лидерите, техните екипи и организации, да извличат максимална полза от съвмествното си взаимодействие. Залагайки на хуманното отношение в бизнес управлението, все повече бизнеси прилагат систематичния подход, който развивам теоретично и емпирично – Автопойезис 4.0.

Организационната култура 4.0 е сложен феномен, тъй като днешните бизнес модели са плоски, гъвкави, полу- или изцяло дигитализирани, динамични и  слабо формализирани. Бизнесите днес се развиват като живи оргнизми. Класическите начини за правене на бизнес , за управление на хора, процеси, продукти и задачи, са все по-трудно приложими, а най-ценният ресурс все повече е човешкият опит.

Дори да имате средства за инвестиране, ако не знаете в какво да ги инвестирате, ще губите дългосрочно.

Затова и вярвам, че съвременната Психология 4.0  следва да помага на бизнес моделите да интегрират в културата си ценности, присъщи както на обектния, така и на дигиталния свят. Защото смесената реалност е светът, в който вече всички  живеем и се развиваме. Променете начина, по който мислите за себе си и бизнеса си.

Бизнесът се прави от Хора за Хора, управлявайте това хуманно.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

You Might Also Like