Личен & Бизнес Психолог

Организационна култура 4.0

Организационна култура 4.0 Юлика Новкова

Организацията като създаваща култура на полезност

Като организационен & бизнес психолог разглеждам културата на бизнеса онази невидима система от писани и неписани правила, която обяснява как бизнесът ти ще прави бизнес. В центъра на работата ми естествено стои Човекът 4.0. с неговите осъзнати и неосъзнати лични и професионални потребности, които търси да удовлетвори посредством бизнес.

Психологическото бизнес моделиране & консултиране помага на лидерите, техните екипи и организации, клиенти и партньори, да извличат максимална полза от съвместното си взаимодействие. Ключовата ценност е културата на полезност, която хората взаимно създават чрез продуктите от мисленето и дейността си. Залагай на хуманното отношение в бизнес управлението и прилагай системния подход (виж повече за  Автопойезис 4.0. – подходът, който развивам теоретично и емпирично).

Дори да имате средства за инвестиране, ако не знаете в какво да ги инвестирате, ще губите дългосрочно.

 


Организационна култура 4.0 и мисленето за хората

Организационната култура 4.0 е сложен феномен, тъй като днешните бизнес модели са плоски, холократични, гъвкави, полу- или изцяло дигитализирани, динамични и  слабо формализирани. Бизнесите днес се развиват като живи организми. Класическите начини за правене на бизнес , за управление на хора, процеси, продукти и задачи, са все по-трудно приложими, а най-ценният ресурс все повече е човешкият опит.

Изходът е промяна на мисленето и възприятията за ролята на човека в бизнес и грижата за неговите нужди. Затова и вярвам, че съвременната Психология 4.0  следва да помага на бизнес моделите да интегрират в културата си ценности, присъщи както на обектния, така и на дигиталния свят, в който хората съществуват. Смесената реалност е светът, в който вече всички  живеем и се развиваме като професионалисти и потребители. Променете начина, по който мислите за себе си и бизнеса си.

 

Бизнесът се прави от Хора за Хора, управлявайте света си хуманно.


Готов/а ли си за действие?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност. Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно. Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

  You Might Also Like