Личен & Бизнес Психолог

Личен психолог и индивидуално консултиране

Stress and coping strategies

Как работата “1:1” ти помага да опознаеш себе си?

Всеки от нас търси начини да повиши личната си компетентност и познанията си и личният психолог е относително споделен и безболезнен начин да го постигнем. Индивидуалното консултиране цели да подобри знанията ти за решаване на конкретни трудности от личен или професионален характер.  Независимо какви въпроси имаш пред себе си, отправната точка за “нормално” е да се чувстваш добре със своите мисли, емоции и действия.

Работата с личен психолог позволява да си дадем време да анализираме абнормалните усещяния и да придадем форма на общото безпокойство и неувереност. За всяка наша реакция си има причина – обективна или субективна. Но в шума на ежедневието е трудно да създадем сами в себе си тихо пространство, за да изследваме какво не  е наред. Моята роля е тази – да бъда огледало и да създам тих оазис, да помагам с въпроси и да ти връщам обратна връзка върху какво да се фокусираш.

 

Хората не са “счупени” и нямат нужда да бъдат “поправяни” или “наставлявани”.

 


Да поставиш в центъра себе си

Обичам работата си, защото помагам на хората да потънат в себе си без срам, страх, вина и неувереност. Учим се да поставяме фокуса върху своята личност и това КОЙ съм Аз, вместо да се опитваме да се нагодим към шума от другите и техните очаквания КАКВО да бъдем, казваме или правим.

Индивидуалното консултиране представлява по-дълбинен процес, в центъра на който поставяме личността и нейното субективно преживяване за абнормалност и несъстояло се благополучие. Тук водещ е клиентът, чиято история е важна и отнема време заедно да подредим пъзела на причинно-следствената връзка, докато открием какво поражда общото усещане за “не се чувствам добре”.

Открий в какво гориш Юлика Новкова


Как да си помогнеш сам/а?

Адекватността на получената от анализа ти информация зависи от способността ти обективно да оценяваш ситуацията. Ето на какво можеш да наблегнеш, когато се опиташ да решаваш въпросите пред себе си самостоятелно:

1. Анализ на текущата си стратегия, включващ:

 • какво си изпробвал/а към момента;
 • какви ресурси и време си вложил/а;
 • какви грешки/уроци приемаш, че си допуснал/а или усвоил/а;
 • кои са най-силните и най-слабите ти страни.

2. Оценка на средата:

 • кои са основните пречки пред теб, върху които нямаш контрол;
 • какви са ограниченията ти откъм време и ресурси;
 • какви са предимствата на създалата се ситуация и евентуалните ползи;

3. Очаквания за бъдеща помощ от експерт:

 • с какво може да ти бъде полезен;
 • кои са най-спешните за решаване въпроси;
 • какви ресурси можеш да отделиш за интервенция и промяна при необходимост;
 • с колко време разполагаш за въвеждане на промяна;
 • наистина ли си готов/а да положиш усилия и активно да случиш промяната.

Индивидуалното консултиране се основава на изготвяне на стратегия за справяне с конкретен проблем. При този процес основен акцент са реалните ти нужди. Основната задача е  промяна на възприятията и усвояване на умения за справяне. Не можем да променим другите, нито средата.

 

Истински можеш да променяш само себе си – почувствай се свободна личност и избирай смело!

трихотомия на контрола Юлика Новкова (2)


Готов/а ли си за действие?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност. Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно. Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

  You Might Also Like