Личен & Бизнес Психолог

Личен психолог

Stress and coping strategies

Всеки от нас търси начини да повиши личната си компетентност и познанията си. Като експерт в областта на личностната психология и бизнес управлението създавам тренинг програми, подходящи за предприемачи, ТОП-мениджъри и ръководители.

Индивидуалното консултиране цели да подобри знанията ви за решаване на конкретни бизнес проблеми в сферата на лидерството, мениджмънта, екипите и управление на промяната. Независимо каква длъжност заемате, индивидуалното консултиране решава вашите проблеми ефективно и сравнително леко когато имате известен опит.

Процесът е сравнително кратък, тъй като фокусът е върху решаване на единичен казус. Адекватността на получената информация зависи от способността ви обективно да оценявате ситуацията. Необходима е известна подготовка преди консултация и ето на какво може да наблегнете:

1. Анализ на текущата си стратегия, влкючващ:

 • какво сте изпробвали към момента;
 • какви ресурси и време сте вложили;
 • какви грешки приемате, че сте допуснали;
 • кои са най-силните и най-слабите ви страни.

2. Оценка на средата:

 • кои са основните пречки пред вас;
 • какви са ограниченията ви откъм време и ресурси;
 • какви са предимствата на създалата се ситуация и евентуалните ползи;

3. Очаквания за бизнес консултацията

 • с какво мога да ви бъда най-полезна;
 • кои са най-спешните за решаване проблеми;
 • какви ресурси можете да отделите за интервенция и промяна при необходимост;
 • с колко време разполагате за въвеждане на промяна.

Индивидуалното консултиране се основава на изготвяне на стратегия за справяне с конкретен проблем. При този процес основен акцент са реалните ви нужди, а основната задача е да промяна на възприятията и усвояване на умения за справяне с негативните емоции. Не можем да променим другите, нито средата, истински можем да променим само себе си.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like