Browsing Category

Емпатия и отношения

Човекът има нужда от другите, за да осмисля себе си, личността си и продуктите от своята съзидателна дейност. Намирането на баланс между себе си и околните чрез емпатия ключово за социалната ни адаптация.
Научете как да взаимодействате с другите с приемане, взаимна грижа и удвлетвореност.