Емпатия и отношения

Как да разпознаем токсичните отношения и как да ги преодолеем – II?

Pixabay.com

Всеки ден общуваме с огромен брой хора, с които поддържаме различни по интензитет, близост и значимост отношения. И като цяло е лесно да се предпазваме от онези личности, с които можем да си позволим повърхностен контакт чрез избягване или игнорираме.

Но какво да правим в онези ситуации, когато токсичната връзка е с наши близки, семейство или бизнес партньори? Дали осъзнаваме дори, че сме в токсична въртележка? Няма как да си избираме хората, с които общуваме под етикет “семейство” например, но можем да си помогнем много, за да направим процеса по-лесен.

Pixabay

Pixabay

В първата част на статията ви разказах за две от проявленията на токсичните отношения, а именно – “Винаги пръв, винаги прав” и пасивна агресия, както и стратегии за справяне с тях. Днес ще разгледаме критиката и безсмисленият спор като предпоставки за токсична комуникация.

Безкрайна критика

Има връзки, в които като че ли никога не сме достатъчно добри, за да за служим уважение, подкрепа, обич и приемане. Непрекъснатото натякване за минали грешки и критикуването на личността и поведението внасят стрес и малоценност в отношенията.

Как да се справим? Понасянето на безпричинна критика е ненужен процес, въобще не се налага да го понасяте. Достатъчно е да прекратите диалога, да се отдръпнете мълчаливо, а ако трябва – и физически – за известен период. Честата злоупотреба с критика е една от основните причини за разпад на отношенията. Във времето става все по-безпочвена и непредизвикана ако не се овладее. Във всеки случай, може би ще успеете да откриете онези аспекти от критиката, които да използвате като градивен и позитивен аспект – ако пожелаете да смените перспективата си.

Безсмислен спор

Pixabay

Pixabay

Има много причини да влезем в конфликт без да има съществен повод. И все пак, уморени, изнервени и стресирани, често сме склонни да възприемаме по-негативно и агресивно отсрещното поведение. Обективността тук често липсва, на преден план изпъква желанието да се защитиш и оправдаеш постъпките си.

Как да се справим? Прехвърлянето на отговорността за собствените негативни емоции в даден момент е неефективна практика. По-работещ модел е способността да оценим адекватно собственото си състояние и с какво привнасяме спорът да се разраства. Когато разбираем безсмислеността на спора логичната стъпка е да го прекратим внезапно и да се постараем да се съхраним.

Изводи?

  • ако не участвате в конфликта, то конфликт няма;
  • ако се отдръпвате ще виждате по-ясно проблема, а не симптома;
  • ако не конфликтувате, ще имате енергията да създавате;

Една от любимите ми поговорки е арабска и казва, че

една ръка сама не пляска

Pixabay

Pixabay

И вярвам, че е приложимо и в двете посоки – и за хубавите ни моменти, и за не така хубавите. Малко са връзките ни, които са само разрушителни.

Изборът върху кой аспект да се фокусираме е наш във всеки един момент.

Не можете да промените “токсичния” човек срещу вас. Можете само вие да спрете да бъдете токсичен човек за отсрещната страна и за себе си и да не позволявате да ви въвличат в безсмислени спорове.

  • Можете да промените гледната си точка и да се дистанцирате емоционално.
  • Можете да премълчите.
  • Можете да отминете.
  • Можете да осъзнавате положителните аспекти на отношенията.

Защото имате по-ценни, по-важни и смислени неща, в които да инвестирате себе си и емоциите си – децата си, партньора си, света си.

Моята ТОП-препоръка за справяне с токсична връзка

Игнорирайте поведението, което ви наранява и ядосва и поощрявайте онова, което ви мотивира и вдъхновява. Приложете го към всяка значима връзка, която имате и се опитвате да поддържате. В момент на криза се опитайте да си повтаряте моята малка “мантра”:

Пусни го. Бъди свободен. Бъди щастлив.

Pixabay

Pixabay

Дано това ви помогне да се справите с гнева и фрустрацията си, да излезете от токсичната връзка, в която се намирате. Когато спрете да захранвате подобни отношение и секне негативната емоция през вашия канал, става по-трудно за другата страна да го подклажда и след време стихва (нерядко – и угасва).

Променете живота си, инвестирайте себе си там, където ще бъдете приети, харесвани и обичани такива, каквито сте. И макар да не избираме близките и децата си, избираме своята малка вселена личност по личност, емоция по емоция, всеки ден, с малки стъпки.

*Статията е обобщаваща и не може да замести адекватната и ефективна помощ. При трайно дисфункционални отношения се консултирайте със специалист.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like