Browsing Category

Емоционална пластичност

Емоционалната пластичност обхваща осъзната ни способност да моделираме емоционалните състояния, които възникват в нас в отговор на вътрешни и външни стимули.
Емоционалната пластичност е комплексно личностно умение, което позволява да се напсваме към реалността си и посредством своите спонтанни прости или сложни емоции, а не само посредством логика и аналитичност.