Емоционална пластичност

Как да овладеете емоциите в бизнеса чрез емоционална пластичност?

Pixabay

Умението да разпознаваме собствените си чувства и да ги контролираме, е витално за успеха, щастието и благоденствието на личността във всяка социална сфера. Умението да разгадаваме и направляваме емоциите на другите е  критичната точка, която отделя емоционално пластичните и интелигентни хора.

Високата емоционална интелигентност предполага различен тип мислене за човека и приложено в бизнеса, това променя качествено отношенията. Всичко става лично.

Всяка съвременна организация отделя огромни ресурси, за да обучава формалните си лидери във висока емпатия, вербално и невербално подкрепление, активно слушане и включване на емоционален отговор.

Pixabay

Pixabay

За развиващите собствен бизнес рядко остава време да се вгледат точно в чувствата си на фона на безкрайните списъци със задачи, стрес и напрежение, умора и страхове.

Когато решавате проблем, замисляте ли се какво чувствате по отношение на този проблем?

Разгадаването на собствените емоционални преживявания по отношение на всеки аспект на бизнеса ни, може да се превърне в ключ към ефективно решаване на задачите и повишаване удовлетвореността на клиентите ни.

Какво включва осъзнаването на емоциите в бизнеса?

Като собственици на бизнес или негови мениджъри, вие ще сте основните носители на емоционален заряд. Това какъв ще е климатът на работното място и в процеса на комуникация, зависи от това в каква степен познавате и владеете вътрешния си свят.

Колкото по-осъзнато влияете върху моментните си изблици, толкова по-редки ще са неконтролираните прояви в публичното пространство.

Хората рядко помнят какво им казвате, но винаги се впечатляват „КАК“ го правите.

В този смисъл е въпрос на бизнес етикет да заложите определен емоционален тонус в бизнес стратегията си. Така емоционалното послание ще се превърне в задължителен реквизит на комуникационната стратегия.

Защо емоцията е важна за бизнеса ви?

Pixabay

Pixabay

Бизнесът ви ще има толкова наситен емоционален свят, колкото позволите вие. И тук мярката е „златната среда“. Твърде силните, продължителни и наситени емоции също не са препоръчителни, особено ако са интензивни, дори да са с положителен знак.

Не можете да станете по-топъл или по-хладен човек, но можете да контролирате емоционалния заряд на посланията си.

Емоцията в бизнеса персонализира посланията и подпомага създаването на лоялно отношение.

Откровеността и истиността на предаваните емоции не може да бъде подправена, хората са много чувствителни към фалша. Поработете над себе си и вътрешния си свят и това ще даде изражение в бизнеса ви.

Как да вложите емоции в бизнеса си?

  • Осмисляне на собствения емоционален свят

Какви емоции преобладават в деня ви? Поработете над създаването на дифузно добро настроение, ще ви е по-лесно да откликвате с усмивка на ежедневнте си задачи;

  • Ниво на лична експресивност 

Каква е личната ви тенденция – екстравертност или интровертност? Потърсете комфортна емоционална зона, която да варира от „топла и приветлива“ до „формална и официална“.

  • Вербално и невербално отразяване в процеса на комуникация
Pixabay

Pixabay

Качественото предаване на емоция задължително включва съзнателна обработка и контрол. Добре е да бъде въплътена във всеки аспект на поведението, защото разминаването между вербално и невербално послание оставя негативен отпечатък в комуникацията.

  • Бизнес етикет и емоционален отговор

Бизнес етикетът играе ролята на регулатор на поведението и подсказва в кои ситуации каква емоция е подходяща. Помага за контрол на степента на „топлота“ във формалните отношения и може да доведе до избягване на неловки ситуации.

  • Емоционален отклик на клиент и партньор

Трудно е да се определи дистанцията с клиенти и партньори, тъй като границите между формалното и неформалното, в хода на всекидневието, се размиват. И все пак, приятелска среда с позитивен заряд е печеливша стратегия.

  • Степен на включеност на емоциите в комуникационната стратегия
    Pixabay

    Pixabay

Определете емоционалния климат на бранда си в зависимост от своя темперамент и го комуникирайте със своята аудитория. Всеки емоционален оттенък, волен или неволен, ще влияе трайно върху отношенията ви с околните.

Вътрешни съпротиви и предаване на емоции

Нашата ценностна система се просмуква във всяка дума или действие. Ако имаме сблъсък на ниво ценности, то личното несъгласие и нехаресване ще избиват на повърхността като нежелана или недобре контролирана емоционална реакция.

Желателно е да избягваме свръх емоции като краен ентусиазъм или безразличние, краен негативизъм или позитивизъм. Стремежът е да се намери баланс в емоционалното поле чрез рационален подход, структуриране и контрол.

Емоционална стабилност и дифузните емоции с положителен оттенък са и добра лична стратегия за справяне с напрежението и не позволяват то да преминава в стрес.

Можем ли да контролираме всички емоции?

Pixabay

Pixabay

Не. Не можем да влияем на всички прояви, защото емоциите са физиологично обусловена реакция. Зависят от индивидуални характеристики като темперамент, хормонален баланс, нервност и умора. Но можем да направим много в посока осъзнат контрол над вече възникнало състояние. Да си емоционално интелигентен означава да носиш пряка отговорност за себе си, своите чувства, но и за това какви чувства пораждаш с поведението си у околните. Създаването на топъл и приятелски климат повишава доверието и харесването. Способни сме да анализираме кога какво предаваме и да внасяме корекции.

При форсмажорни обстоятелства, при загуба на контрол отново на помощ ни идва бизнес етикетът – поискайте извинение и изразете съжаление.

Емпатията в бизнеса е също толкова важен инструмент.

Ако доказвате на околните, че ги чувате и виждате със собствените си действия, то е много по-вероятно да ви приемат и харесат, да ви имат доверие и да вярват на посланията ви.

Как да постигнем по-високо ниво на емоционален контрол и емпатия?

Чрез мислене за другите

Опитваме се да анализираме ситуациите, себе си, другия и да предвиждаме емоционалните реакции – своите и чуждите. Понякога мълчаливото предаване на чувство може да ви каже много повече, ако сте склонни да се вслушвате.

Pixabay

Pixabay

Вглеждането в себе си и ситуацията ви прави гъвкави и ви помага да адаптирате поведението си спрямо нуждите на средата в конкретния момент.

Личният бизнес тренинг е полезен инструмент и включва няколко ефективни модула за емпатично отношение и емоционална интелигентност в бизнеса.

Чрез инвестиране в себе си и усъвършенстване на външните поведенчески прояви, вие добавяте стойност към бизнеса си. Трудно ще изолирате емоциите и тяхната роля, дори да не полагате усилия.

Те винаги ще са там, защото бизнесът е взаимодействие между хората. А ние, човеците, сме носители на громно емоционално богатство. Незнанието какво и как обаче може да го превърне в тежко бреме.

Чрез насочена и структурирана комуникация, вие втъкавате своите ценности чрез емоциите си.  Срещу вас стои човек. Като вас.

вашите силни страни ще бъдат силните страни на бизнеса ви.

Бизнесът има нужда да е човечен, емоционален. Да се радвате заедно на успеха, да страдате по загуби и да сте обезсърчени. Вашите емоции пропиват в бизнеса ви и са видими за другите – дори на вас самите да ви попадат в сляпото петно.

Pixabay

Pixabay

Не оставяйте на случайността да решава вместо вас и да определя курса на развитието ви. Опознайте себе си и вътрешния си свят, подредете чувствата си и обръщайте внимание на чуждите емоционални преживявания.

Бизнесът винаги е лично емоционално преживяване.

Успявате ли да овладеете емоциите си? Кое ви саботира повече – негативни или позитивни емоции? Можете ли да работите и да се концентрирате, ако сте превъзбудени или разстроени?

С какво мога да помогна на вас и вашия бизнес? Пишете ми, поговорете с мен!

Ваша,

[wysija_form id=”1″]

You Might Also Like