Автентичен бранд

Как да изградим комуникационна стратегия или 3 основополагащи принципа за изграждане на положителен публичен образ

Pixabay

Как да достигнете до хората на пазара – вашите потенциални партньори и клиенти, за да им разкажете за себе си? Как можете успешно да обясните какво бъдеще предвиждате за бизнеса си?

Когато говорим за бъдещето на своя бизнес, обикновено обобщаваме всичко, което очакваме да ни се случи, вследствие на настоящите действия и планове, използвайки думата „визия“.

Визията включва концептуализирано послание за това кои сме ние и какво искаме да постигнем, как си представяме, че ще се развиваме. Буквално рисуваме картина на своето бъдеще така, както си го представяме. Комуникационната стратегия е онази последователност от стъпки, които предприемаме, за да постигнем своята визия.

Комуникационната стратегия има материален характер, обикновено се представя в писмена форма като документ.

Използваме стратегията предимно, за да комуникираме ефективно с хората, с които е обвързан бизнесът ни, по пътя към постигане на целите ни.

Това на практика са всички, от които зависи бизнесът ни да е успешен! Налага се да бъдем много точни и прецизни в информацията, която им подаваме за себе си.

Личен архив

Личен архив

Комуникационната стратегия ни помага да предаваме посланията си, тя е нашият инструмент. Представлява целенасочен и предварително планиран поток на информация, т.е. имаме много ясна представа какво ще кажем, на кого и по какъв начин. Опитваме се да контролираме както потока на информацията, така и съдържанието на самото послание, което комуникираме.

Но най-важното е, че имаме определени очаквания какъв ще е крайният резултат от комуникирането, какво конкретно ще постигнем.

За да сме сигурни, че крайното послание достига до реципиентите във вида и смисъла, който искаме да вложим, трябва предварително да анализираме аудиторията си.

С други думи, в зависимост от това към кого адресираме посланията си, е желателно да изберем подходящ начин, време, форма и език на посланието ни. Има множество инструменти, с които можем да си послужим за адекватен анализ на средата преди формулирането на комуникационната стратегия (e.g.,SWOT analysis; SMART goals; Refining vision elements).

Личен архив

Личен архив

Какъвто и инструмент да решим да използваме за реализиране на комуникационната стратегия, важното е да запомним следното:

посланието, което отправяме към всички, трябва да бъде едно и също.

Трябва да си изградим определен образ в очите на околните и независимо как стигаме до тях, всички да знаят за нас едно и също. И в най-добрия случай ние ще контролираме онова, което другите знаят за нас, сами ще градим имиджа си.

Създаването на положителен и привлекателен образ си е цяла наука и повечето организации отделят огромно количество време и ресурси, за да го постигнат.

Когато изготвяте своята комуникационна стратегия, заложете следните основни принципи за постигане на желания образ:

1.Бъдете последователни и логични

Старайте се внимателно да надграждате образа, който комуникирате. Вашите растеж и развитие са следствие от положените усилия и вложения от всякакъв характер. Вие се променяте заедно с онези, заради които съществувате, следвайки вътрешна логика и последователност. Просто споделяйте своята визия с клиентите и партньорите си!

2. Бъдете недвусмислени и непротиворечиви

Съставяйки своята визия, се стремете да бъдете максимално ясни и точни във формулировките си. Следвайте определени линии на развитие и политики. Адаптивността ви на пазара не изключва възможността да следвате свои традиции, които в крайна сметка ще ви отличат сред конкурентите и ще се превърнат във вашата запазена  марка.

3. Бъдете морални

Комуникирайте визията, като се стремите да съблюдавате моралните и социални норми на общността, в която съществувате и се развивате. Старайте се максимално да вземате предвид междукултурните особености. Всеки ваш реципиент ви е скъп!

Добре формулираната комуникационна стратегия е предпоставка крайният резултат в общуването с околните да бъде по-предсказуем и предвидим.

От една страна, хората научават за нас именно онова, което искаме да научат и ни възприемат в голяма степен така, както ние бихме желали. От друга страна, създаваме в своите слушатели заинтересуваност и желание да проследяват нашето развитие.

Грабнете своята публика и ще успеете да постигнете много повече от предварително заложената визия.

Още за това как да изградите своя комуникационна стратегия можете да видите в предоставената от мен презентация Как да изградим комуникационна стратегия.

Ваша,

Capture signature

You Might Also Like