Автентичен бранд

Кои са най-важните твърди умения за изграждане на дигитален автентичен личен бранд? – Част 1

Автентичен дигитален бранд 1

Изграждането на дигитален автентичен личен бранд е сложен процес, изискващ умения на различни нива – твърди, социални, личностни и трансформационни. Днешната статия ще посветя на твърдите умения, тъй като те са базови за дигитализацията на автентичния личен бранд. Оказва се, че са и най-трудни за хората, които никога не са се развивали технологично. С особена тежест това се отнася за женското предприемачество, тъй като нашата култура и образование не подготвят момичетата с технически, математически и научни умения (освен ако те сами не изберат такова направление на по-късен етап).

Така професионалистите с хуманитарен профил най-често срещат трудности да дигитализират себе си и услугите си, а от това наистина губят в дългосрочен план и пазарно влияние, и бъдещи партньрства, и лоялна аудитория.

Затова днес ще си поговорим какви твърди  дигитални умения ще са ви нужни, за да направите бизнеса и личността си видими и разпознаваеми онлайн. Приятно четене, отделете си 10 минути. Вие имате значение!

Кои са “твърдите умения” и защо са нужни за изграждането на дигитален автентичен личен бранд?

Sky rocket your brand

Pixabay

В науката се поставя тънка граница между уменията, които можем да научим с гледане и тези, които изискват вътрешен усет. Едните наричаме “твърди” и това са умения, които относително лесно усвояваме дори само с наблюдение. Те са видими, измерими, сравними, а все по-често – и технологично опосредствани.

За разлика от тях, “меките” (още “социални”)  умения не са така видими и измерими, нито пък са сравними. Те са онези черти-поведения, които ни сформират като личности и ни помагат да се свързваме с другите, да взаимодействаме с тях и да изпълняваме ефективно своите социални роли в личен и бизнес план.

Социалните умения минават през ценностната ни система и като цяло са по-трудни за предаване и учене с наблюдение – нужен ни е личен опит. Тяхното усвояване изисква персонализиран подход, защото хората са твърде различни и общуват по несравним и уникален начин. Ако искате да повишите своите интерперсонални умения, можете да ми пишете тук. 

За трудния старт онлайн и страха от бизнес сайта

Brand building via social medias

Pixabay

Нормално е хората с по-технологичен профил да имат повече твърди умения, затова и с тези бизнес лидери наблягаме на работа по личностните и трансформационните им умения. Предприемачите с хуманитарен профил по правило имат по-добри интерперсонални и комуникационни умения, но за сметка на това срещат повече трудности с придобиването на по-твърдите умения.

Неумението да боравят с технологии ги затруднява в професионален план и често води до отказ от изграждането и/или поддържането на личен сайт. За тях пътят започва от усвояването на базовите твърди умения, с които да постигат по-лесно своите лични и бизнес цели посредством бизнес сайт.

Предприемачите с микро и малък бизнес, изграден околко името им, които се развиват основно в сферата на услугите, знаят, че продуктът за продажба, е тяхната собствена личност. В някакъв етап идва моментът, в който  трябва да започнат нова глава в бизнес развитието си чрез изграждането на дигитално представителство на бизнеса си.

Най-често бизнес лидерите стартират своето онлайн присъствие чрез профил в някоя професионална мрежа, тъй като идеята за поддържането на фирмен сайт ги плаши. Макар днес да е по-лесно от всякога да наложим бранда си чрез сайт, много бизнеси не се възползват от тази почти нулева инвестиция за бизнеса си. Казвам “почти нулева”, защото наистина хората, които имат уменията, за които днес ще си говорим, най-често плащат за формалните реквизити около изграждането на сайта си. Налага им се отделят относително по-малко време и ресурси, за да поддържат дигиталния си имидж и успяват да поддържан динамична бизнес идентичност.

Digital branding skills

Pixabay

Вярно е, че колкото по-малко от описаните по-долу умения имаме, толкова по-трудно и скъпо ще става за нас да поддържаме динамично развиващ се сайт. Заедно с това обаче ползите от автентичното дигитално пространство, в което да говорим открито за себе си, личността и начините, по които професионално можем да бъдем полезни и променяме общността си,  без страх от цензура и забрана, са неизмерими в бъдеще.

1. Дигитални социални умения

Намирам за особено полезни уменията да поддържане на социани мрежи и наистина насърчавам предприемачите да говорят с аудиториите си именно там. От една страна, това позволява да намалим личните си страхове и да си дадем време да работим онлайн и по каналите си. От друга страна, позволява ни да получим информация за своята аудитория и да събрем данни за това от какво наистина имат нужда, което ние пък можем да им предложим като бранд.

Searching for the right audience

Pixabay

Дигиталните социални умения са краткият отговор на въпроса: “Чуваме ли какво ни казват потребителите с реакциите или мълчанието си за нас, за нашето поведение онлайн и за предоставеното им съдържание?”

Умението да комуникираме дигитално обхваща смесица от социални и твърди умения, защото опознаваме аудиторията си чрез статистическите модели на потребителксото поведение на сайта и чрез активните или пасивни реакции в социалните медии. Можем да научим много за хората когато “четем” между редовете какво ни говорят количествените измерители.

Ако познаваме бранда, услугите и аудиториите си, то комбинацията от всички аналитични данни и реакции ще се тълкуват като своебразен потребителски “отговор” във връзка с конкретен стимул (съдържание). Така нашата личност трансформира количествените данни в качествена информация, която можем да използваме за своите бизнес цели. Ако не можем да задаваме правилните стимули и не можем да тълкуваме потребителксите реакции, ще изпитваме затруднения да общуваме оналйн и да разбираме своите потребители.

2. Аналитични умения

Brand building strategy

Pixabay

Ако вече имаме сайт, то използването на аналитични софтуери за оценка на потребителското поведение в рамките на самия сайт ще ви помогне да останете свързани с реалните нужди на своите потребители.

Можем да научим много за хората от начина, по който обследват сайта ни – какво четат/гледат/слушат, кога, колко, от какво устройство, какво правят със съдържанието (харесват, споделят, коментират, препоръчват). Ще знаем кои теми са предпочитани, какво е малко познато и с какво още да бъдем полезни. Нещо повече, ще можем в реално време да анализираме как се чувстват с нас като хора и като бранд, позволявайки ни да сливаме тези две свои същности в неповторим, субективно възприет образ.

Изучаването на потребителското поведение на сайта е по-различно от това в социалните мрежи – тук можем да проследим по-персонализирано реакциите на хората, които имат нужда от нас. Така не само подобряваме качеството на предоставяното съдържание, но и се научаваме да решаваме нови и нови потребителски проблеми. Осигуряваме им и защитена среда, в която да осмислят нас и себе си в рамките на общаъа ни интеракция.

3. Дигитален бранд дизайн

Готовите теми, изображения и шаблони за сайт визии са чудесен начин хората с по-малко технологични умения и компетенции да постигат дигитално присъствие. Липсата на каквато и да е било персонализация обаче води до загуба на усещането за автентичност. Още повече, че не всички готови решения пасват на даден бранд.

Personal brand wirldview

Pixabay

Изграждането на бранд идентичност е толкова интердисциплинарен процес.  Не говорим просто за цвета на темата на сайта или за логото. Личният бизнес сайт не е някаква съвкупност от биографична информация под формата на текстове и картинки.

Говорим за специфичен и разпознаваем, мултисензорен профил на бизнеса и личността.

Постигаме го не само чрез писмено, но и чрез визуално и дори аудио, вкусово и тактилно осезаемо съдържание. Да пренасяме потребителите си в среда, която наистина им помага да се чувстват добре с нас с всеки аспект на личността си (телесно, емоционално, психически).

Личният бизнес сайт следва да създава специфично потребителско преживяване без да се прекалява с прекомерна, ексцентрична или неуместна стимулация. Желателно е да вложим енергия и усилия за брандиране на съдържанието си  подходящи сензорни елементи. Това могат да бъдат всякакви символи, метафори, истории и усещания за чувства, вкусове, места, светове и състояния, които кореспондират адекватно на бранда, продуктите и услугите. Днес има достатъчно инструменти за работа, с които съвсем безплатно да обогатяваме представата за себе си онлайн чрез сензорно стимулиращо съдържание.

Автентичният личен бранд е посланик на личността ни.

4. Проектиране на съдържание

Brand image

Pixabay

Много е важно да подберете правилно типовете съдържание, което ви доставя удоволствие да създавате и всеки тип съдържание следва да обвързва потребителите сензорно посредством съответстващите стимули.

Това налага да усвояваме различни инструменти и похвати, с които да подсилваме ефекта от избора на конкретен формат, преодолявайки неговите недостатъци. Така с времето ще се превърнем в експерти по създаване на определен тип информация, но за това наистина се изискват време, опит и софтуери.

За потребителите взаимодействието със съдържанието ще се превърне в запазена черта на бизнеса ви и тук няма правило в какъв формат да поднасяте регулярната информация. Всеки формат има своите предимства и недостатъци и изборите ви зависят най-вече от контекста на бизнеса ни. В моя случай има причина да избера статиите – позволяват ми да достигна по-дълбоко до съзнанието на потребителите си и да ги ангажирам повече с посланията си. Недостатък е, че изискват време, но пък това е и предимството – в края хората знаят наистина повече и влизат директно да намерят статия, ползвайки ключови думи, секции, през имейл бюлетина, през социалната мрежа или чрез търсенето в скорошни публикации. Така неусетно сами се ангажират с бранда и съдържанието, което с грижа и внимание създавам вече 5-та година.

Проектирането на типа съдържание изисква да знаем и как хората консумират това съдържание, кога и на какво устройство. Изисква време да осмислим дължината, структурата и темите, по които да работим. Самият начин, по който проектираме своето полезно съдържание, ще показва много за вас и личността ви. За мен и моя бизнес анонимността, личното пространство и конфиденциоалността са много важни и именно тях потребителите получават през статиите. Не им натрапвам личността си, не ги разсейвам с други аудио-визуални стимули по време на работа, което им дава шанс в реално време да проектират върху себе си онова, което четат. Така статиите наистина изпълняват основата си цел – чрез тях достигам и ангажирам дълбоко потребители си, а прочетеното остава лично за тях и им служи за техните цели.

5. Оптимизиране на съдържание

Marketing elements

Pixabay

Създаването на съдържание често се случва в отговор на някакъв импулс,  интерес или вдъхновение. Оптимизиранто на съдържанието обаче е отделен процес, това е мислене за мисленето за съдържание – дали онова, което споделяме, е в най-оптимален за потребителите вариант? Тук отново на помощ ни идват аналитичните иснтрументи, с чиято помощ се ориентираме в съзнанието и потребностите на своите потребители.

Сензорната стимулация също следва непрекъснато да се оптимизира и персонализира заедно с развитието на онлайн инструментите. Докато човек възприема полу-осъзнато вербалната инфомация, до подсъзнанието му достигат съвсем несъзнателно другите, невербалните стимули. В края на взаимодействието с дадено съдържание човек може да не запомни всички ключови послания.

По-важното е, че е запомнил всички кючови преживявания и общото усещане да е за дълбока уовлетвореност.

Основният извод е, че планирането на съдържанието следва да е в съостветствие с талантите и уменията ни, с каналите на комуникация и модните тенденции, като същевременно се търси атвнтичност, рапознаваемост, уникалност и познатост. Както сами разбирате, това е фин и крехък баланс, при това с висока степен на субективизъм, затова и говорим за процеси, а не за конкретен контекст.

be happy in business

Pixabay

Има толкова начини да постигнем целта си, че е буквално въпрос на личен избор – дали ще делегираме всички задачи на външне изпълнител или сами ще учим да създаваме и управляваме съдържание; дали ще заложим на много или един вид съдържание; един или няколко канала; блог или влог – бизнес днес се прави всякак, стига да отразява вас като личност!

Всеки контекст налага специфични задачи, иснтрументи и фокус за ефективен микро мениджмънт. Затова, преди да предприемем действия, е добре да структурираме бранд стратегия за дигитализиране на личния си бранд чрез създаване на автентично и полезно съдържание.

Можете да дочетете част 2 на статията ето тук.


Всички трудности, касаещи човешките възприятия, са преодолими в една или друга степен. Провокирай се с моето онлайн предизвикателство за автентичен личен бранд, със свободен достъп е и можеш да го правик в удобен за теб момент!

Онлайн предизвикателство за личен бранд


Имаш ли нужда от допълнително подкрепа?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.

Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Julika Novkova Business Psychologist


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

  You Might Also Like