Автентичен бранд

Кои са най-важните твърди умения за изграждане на дигитален автентичен личен бранд? – Част 2

автентичен дигитален личен бранд

Изграждането на дигитален автентичен личен бранд е сложен процес, изискващ умения на различни нива – твърди, социални, личностни и трансформационни.  Основният извод е, че планирането на съдържанието следва да е в съответствие с талантите и уменията ни, с каналите на комуникация и модните тенденции, като същевременно се търси автентичност, разпознаваемост, уникалност и познатост.

Както сами разбирате, това е фин и крехък баланс, при това с висока степен на субективизъм, затова и говорим за процеси, а не за конкретен контекст. Всеки контекст налага специфични задачи, инструменти и фокус при микро мениджмънт. Направете бизнеса и личността си видими и разпознаваеми онлайн. Приятно четене, отделете си 10 минути. Вие имате значение!

В първата част на материала, посветен на изграждането на дигитален автентичен личен бранд, говорихме за първите 5 важни твърди умения, без които ще изпитваме трудност да дигитализараме бизнеса си и да изградим добро име онлайн.  Днешната статия ще посветя на още 5 твърди умения, които също са базови за дигитализацията на автентичния личен бранд.

6. Управление на съдържание

Create your personal brand onlineЧесто срещам предприемачи, които са инвестирали в изграждането на собствен сайт, но той остава някак статичен и без да се променя откъм визии, съдържание и послания. Сякаш имаме дигитална табела пред името си без да осъзнаваме потенциала да се превърне във филмов проектор.

Обичам сайтовете на клиентите ми да ги отразяват на всички нива – като хора, като експерти с широк профил, като личности с влияние в общността си и дори като иноватори, които изменят качествено нишите си. Комуникирането на тези динамики при всички случаи се извършва чрез структурирана комуникационна стратегия, в която централно място заема фигурата на личността, двигател на тези промени.

Като процес управлението на съдържание изисква да мислим за мисленето за съдържанието, което създаваме, особено ако произвеждаме информация в повече форми като текстове, инфографики, презентации, видео, лекции, книги и прочие дигитални стимули. Това е много генералистко ниво – тук изучаваме смисъла от създаването на дадена статия например и къде ще попадне тя в общото бранд звучене. Разбира се, писането, качването и техническото оформление на тази статия са ключови, но по правило тези аспекти се заучават по-лесно. По -сложни остават невидимите последици от избора на една или друга стратегия за бранд идентичност.

Нужно е в съзнанието на потребителите посланията ни да следват определени за бранда  линии, да се усеща цялостна семантична свързаност. Появата онлайн самоцелно, само за да ни видят, в дългосрочен план в повечето случаи ни вреди. Рано или късно нещата в бизнеса стават лични и ако поставяме фокус върху доставянето на полезно съдържание, дори хора, които не ни харесват като хора, ще ни подкрепят и признават като авторитети на професионално ниво. При управлението на съдържание ключовите аспекти са  свързаност, кохерентност, семантична цялост, репрезентативност и автентичност. Всяка от тези области идва с определен инструментариум, с който можем да мерим количествено и качествено успеха си спрямо целите пред себе си.

7. Дигитален маркетинг

Brand portfolio

Pixabay

Изборът на подходящите мрежи и контекстуалната уместност на съдържанието ни са важни елементи от дигитализацията на бизнеса. Има различни начини да синхронизираме какво, кога и къде публикуваме. Но за мен общото си остава отново процесът да е полу-автоматизиран, логически свързан и разбира се – релевантен на бранда. Често пропускаме да мислим за личните си профили като за още един вход към личния си бранд. Така на практика в личните си мрежи понякога имаме по-неуместно поведение, което не кореспондира с нивото на професионализъм, което иначе демонстрираме.

Друг важен аспект на процеса на онлайн комуникация е степента на етичност и бизнес етикет. В социалните мрежи значение има и как комуникираме, не само какво. Ако стилът ни не е подходящ спрямо стила на бранда  и таргета, усещането ще е за комичност, авторитарност и дори – неуместност на комуникацията. Подходящото общо звучене през всеки канал е за партньорство и взаимна подкрепа.  Тази нагласа ни кара да гледаме реалистично и на друг аспект на маркетинга онлайн – колко канала можем да управляваме качествено, автентично и полезно? Ефектът от това, че си известен, с това, че си известен, може и да има своите предимства по отношение на широката публичност, но когато говорим за директни продажби, по-печеливша винаги ще е културата на полезност.

8. Потребителско преживяване

Digital brand personal

Pixabay

Брандът е преживяване за “чувствам се добре в кожата си” с фокус отношение бранд-клиент, при което ние сме в ролята на фасилитатори на това преживяване. Не можем да кажем с една дума какво е бранд, но от психологическа гледна точка това е състояние-взаимодействие, при което имаме някаква обмяна на стойност между организация и човек.

Мултисензорната комуникация помага на организацията да има по-антропоморфен вид, което пък позволява на личността да общува с нея свободно и персонализирано, все едно срещу себе си има жив човек, който се опитва да реши неговия въпрос.

Този тип стимулна комуникация е важен, защото обикновено зад даден бизнес не стои само един човек, а цял екип и клиентът има нужда от някакъв “аватар” на организацията. Нещото, което наричаме “бранд”, изпълнява точно тази функция.

При личния бранд се цели някаква синергия. От една страна, продуктът сме ние като бизнес лидери. От друга страна, клиентът също е продукт, защото сме фокусирани върху неговите въпроси, за които искаме да продадем решение. Ето защо в личния бранд продаваме усещане на клиента за него самия след взаимодействието с нас. Затова  е редно да си задаваме въпроса дали клиентът намира себе си в сайта ни или вижда преобладаващо нас?  Дали пък фокусът не е твърде агресивен върху продажбата на продукти, а ние да сме твърде “скрити”, което ще поражда недоверие и личен дискомфорт у клиента?

Отново, балансът е в пресечната точка – онази осезаема свързаност между клиентска потребност, нашата личност и професионализъм и приятното общо усещане в процеса на общуване. Ако тази синергия е видима, то клиентите ни ще се ангажират с нас с по-малко лични усилия и повече удовлетвореност от избора си.

Ние сме огледало, инструмент за промяна и път към по-добро бъдеще на своите клиенти.

9. Отвореност към промяната

Find your brand strenght

Pixabay

Макар дефиницията на личностната характеристика “отвореност към промяната” да е широка, в контекста на твърдите умения ще говорим за продължаващо усъвършенстване, което произтича от самия технологичен процес.

Учете се как да постигате целите си още по-оптимално и с по-малко енергия и ресурси с помощта на новите технологии.

Ако има начин да правите нещо по-автоматизирано, по-систематизирано и с повече яснота за въздействието си, то има накъде да се развивате. Дигиталните комуникации позволяват да не губим време в напразно утвърждаване на личността и професонализма си. Можем да посветим това време да анализираме поведението (своето и чуждото) онлайн. Откриването на точките на триене с клиентите ни помага да увеличаваме ангажираността им, докато намаляваме вътрешните им съпротивления за покупка чрез повишаване на субективната ни стойност.

Това включва и нагласата, че ние сме живи хора и често ще бъдем отхвърляни не заради това, което (не)можем, а заради това, което сме. Разбираемо е защо онлайн хората се стремят да поддържат имидж, който се основава на по-скоро идеализирана представа за тях, отколкото на реалната им личност – в това има известен смисъл. От друга страна, чрез подражание и поддържане на “фалшив” образ, ние се лишаваме именно от автентичността си, а това не е малка цена.  Може да не сме доволни нито от качеството на клиентите, които привличаме, нито от собствената си представа за себе си (прочетете повече тук). Личният бранд следва да ни обхваща в цялост по автентичен и осмислящ преди всичко нас самите начин.

Ние сме съвършени инструменти в кожата на несъвършени личности. 

10. Личностни умения

Have the courage to succeed

Pixabay

Макар личностните умения да не са точно твърди, бих искала да поставя общ знаменател между онова, което сме и онова, което правим в дигитална среда. Истината е, че ако сме интроверти или екстроверти това винаги се усеща в сайта по начина, по който представяме нещата около себе си. За нас могат да съдят така, както в жив разговор, през различните умения и поведения, които демонстрираме – самоувереност, скромност, откритост, полезност, систематичност, логичност, самоцензура, саморефлексия, уместност на съдържанието.

Качеството на решенията, които взимаме за съдържанието и представянето си, ще зависи от качеството на съответните умения и познания, които имаме. Високият професионализъм трудно може да изпъкне ако имаме непрофесионално общо звучене или наивни и дори некомпетентни визии.

Липсата на синхрон между личността и сайта ни крие и още един риск – да има разминаване между очакванията на потребителите и реалността. По-добре е хората да знаят с какво ще се сблъскат при живия контакт с нас, отколкото да ги оставим да се разочароват заради явно или индиректно несъответствие между своя онлайн и офлайн имидж.

Да умеем да бъдем себе си онлайн наистина е изкуство и се изисква доза смелост, но и огромна любов към себе си и труда си. Личният бизнес сайт е мястото, в което да позволиш на другите да те изучават и обследват от всички страни, при контролирани от теб условия, с нужната доза гостоприемство и емпатия. Самоопределянето в този процес наистина може да е трудно и дори – болезнено преживяване за човек.

Психологическото бизнес консултиране е начин да отделим личността от бизнес идентичността си, предавайки същевременно ключовите за нас ценности, убеждения, нагласи и мироглед – всички онези малки и животворни елементи, които  помагат на другите да предпочетат нас пред конкурентите. Можете да се включите в безплатното онлайн предизвикателство за изграждане на автентичен личен бранд ето тук:


Онлайн предизвикателство за личен бранд


Имаш ли нужда от допълнително подкрепа?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.

Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Julika Novkova Business Psychologist


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

  You Might Also Like