Автентичен бранд

Кога бизнесът ни се превръща в бранд?

Pixabay

Да продаваш стоки и услуги е начин да си изкарваш хляба. И стига да намерим на кого да продаваме – нямаме проблеми с доходността. Достатъчно е да умеем да бъдем добри търгвци и да имаме подход към клиентите си. Тази стратегия работи когато управляваме малък семеен бизнес например, но е трудно приложима в сферата на Услугите, особено при дигитално опосредстван бизнес. Но това съвсем не е бранд, просто имаме бизнес.

Pixabay.com

Pixabay.com

Как да превърнем бизнеса си в бранд е въпрос за милион долара, както се казва. От моята гледна точка дефициницията на бранд в дигитална среда обхваща начините, по които комуникираме с околните.

За мен брандът е идентичност, мисъл и емоция, които предаваме по определен начин и той достига в този вид до крайните потребители.

Бандът не е решение за всеки бизнес

А и понякога е твърде скъпо начинание и съвсем не е нужно. Хората биха се връщали при теб дори да не те харесват особено като човек или търговец, защото им спестяваш време например или нямат друга алтернатива. Влизат, купуват, не взаимодействат с теб, излизат.

Когато започнеш да обръщаш внимание на индивидуалните си клиенти, да насочваш и персонализираш комуникацията си, когато околните имат лични и специални преживявания с теб – тогава започваш да формираш бранд.

Брандът е нещо красиво, отчетливо и разпознаваемо, което другите виждат и знаят за теб. И все пак е по-скоро цялостно усещане, което трудно подлежи на логично обяснение без усилия. Човек просто харесва приъствието ни и трябва да се замисли, за да изкаже вербално защо ни харесва.
Ефективното представяне на бизнеса гарантира, че в съзнанието на различните хора около нас се формира почти идентичен образ. Така независимо от своя опит, култура, ценности и произход, членовете на отделните социалните групи сформират сходни възприятия за обекта. В резултат, всички ни виждат по един и същи начин.

Скъпо удоволствие ли е брандът

Pixabay.com

Pixabay.com

Инвестирането в бранд комуникация е една от най-скъпите сред комуникационните услуги. Да караш един и същи човек да се чувства по определен и специфичен начин, всеки път когато влиза  в контакт с теб, дори косвено, е изключително времеемък процес.

Това означава на практика да си влязал в полезрението на въпросния индивид, да си му предал ключовите си послания, да си го достигнал ментално и докоснал емоционално. Нещо повече, да си постигнал същото с неговите близки и познати по сходен начин и у тях да си оставил същите усещания. И не на последно място – в идеализиран план почти всички следва да изпитват сходни емоции и да имат сходни нагласи.

Зад подобна мащабна дейност стоят часове тестване и планиране, редизайн и тестване. Изисква се познания в области като психология, маркетинг, комуникации, връзки с обществеността, стратегическо планиране и не на послендо място – голяма доза креативност и иновативност.

Тайната съставка на обичания бранд

Човешките емоции са универсален език, ккойто надскача лингвистичните и културни граници. Всички изпитваме базови емоции, но също така и културно специфични. Има всечовешки ценности, но и такива, които се обособяват и формират в определена култура и субгрупа.

Днес повече от всякога можем да си позволим да задоволим дадена потребност по повече от един начин, просто защото имаме огромен избор. И онова, което връща хората към бранда, не са просто неща като “качество” или “коректност”, а различните начини, по които комуникираме с тях.

Клиентите ни се връщат заради начина, по който ги караме да се чувстват с нас.

Pixabay.com

Pixabay.com

Фокусираната комуникация предполага, че предаваме своето универсално емоционално послание до всички, като го адаптираме в зависимост от техните конкретни потребности и нужди, очаквания, ценности, нагласи и различия.

Това на практика означава, че приспособяваме културно и лингвистично ключовите си апели така, че да говорим директно в ухото на своята публика.

Кога вашият бизнес се превръща в бранд?

Да изпъкнеш във фоновия шум е по-сложно отколкото преди години. Днес информацията протича мигновено, а Интернет е изпълнен с граници и бариери, за които малко от нас се замислят. Все по-диференцираните локални мрежи стесняват опциите ни за разговор с отдалечени публики. И всеки комуникационен канал има специфични изразни средства и инструменти за общуване – аудио-визуално или текстово съдържание.

Именно по тази причина повечето бизнеси се фокусират върху създаването на целенасочено и полезно съдържание за непосредствената си публика, вместо просто някакво съдържание за потенциалната аудитория. Така на практика се извършва качествен скок и се полагат основите за бранд комуникация с конкретните таргети.

Другата страна на медала е, че малкият бизнес се съсредоточава върху това да бъде полезен, разпознаваем и близко до своите клиенти. Консумирането на емоции от страна на потребителите нараства право пропорционално на способността им да преживяват нови емоции.

Pixabay.com

Pixabay.com

Колкото по-лесно индивид формира лично преживяване с бранда ви, толкова по-лесно ви става клиент.

Все по-често се говори за потребителско преживяване, за бранд комуникация във вътрешен и външнен план, за лично преживяване и субективно ниво на удовлетвореност.

И колкото по-често обръщаме внимание самите ние на всеки от тези аспекти на бизнеса ни, толкова по-видима ще е комуникацията ни за околните.

Смятам, че в зависимост от целите си, всеки бизнес може да инвестира ресурси в изграждането и поддържането на бранд имидж. Можем да приемем, че сме го постигнали тогава, когато чуем и видим отразени ценностите и емоциите си така, както ги предаваме, но вече от страна на своите слушатели.

Ако се чудите дали усилията ви в тази посока са плодотворни, отговорете на следните въпроси:

  • хората разпознават ли името и реквизитите на бранда ви (форми, цветове, изображения, процедури)?
  • с какво свързват вашия бранд?
  • кои ваши ключови послания се носят “от уста на уста”?
  • хората разбират ли какво продавате?
  • хората знаят ли защо предлагате онова, което предлагате?
  • хората връщат ли се сами при вас за още?
  • как разбират клиентите ви за вас?

Мога да добавя още доста въпроси в зависимост от целите ни. Но най-основното си остава дълбокото разбиране, че чувствата, които провокирате, са солта на отношенията ви с околните, а това включва и потенцилните и реалните ви клиенти.

Нивото на удовлетвореност се определя от качеството на комуникацията по време на взаимодействие.

Pixabay.com

Pixabay.com

Или казано с други думи, независимо колко добри са продуктите и услугите ви, залагайте на качествената дигитална комуникация при всяко едно взаимодействие ако искате трайни резултати.

За мен най-добрият показател за това дали можем да говорим в даден бизнес за бранд имидж е колко ни струват клиентите. Ако плащате скъпо, за да си общувате със своята аудитория, нещо не е наред.

И обратно, когато разходите ви за реклама са приемливи, а клиентите ви се връщат сами и без твърде голям натиск, то ние сме си свършили работата добре.

Брандът е нещо красиво, но и чупливо и веднъж изградено, изисква да се грижите за него всеки ден, с всеки клиент.

Бизнесите, които си позволяват да пренебргват чувствата на своите клиенти, претърпяват повече трусове и загуби, а това може да е пагубно за малкия бизнес. Променете себе си и начина, по който общувате, защото вашите най-слаби страни като личност ще бъдат най-слабите страни на бизнес комуникацията ви.

Применяйте. Адаптирайте. Еволюирайте

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

 

 

 

You Might Also Like