Дигитален образ

Как да използваме комуникацията като инструмент за успешен бизнес?

Мислите си, че за да имате собствен бизнес ви трябват просто много време-пари, ресурси, експерти и професионалисти? Или късмет? И сте прави! Трябва всичко това, но и много повече. Защото осбтсвеният бизнес и дигиталният образ са начин на мислене, начин на живот и на общуване.

Изисква самите ние да се превърнем в Личност, която другите да искат да следват – колеги, партньори, клиенти. Не съм виждала успешен бизнес, който не се оповава на другите и не е за другите. Най-успешните бизнеси са на Личности, които са открили своя потенциал и го използват чрез бизнеса си да развият чуждия потенциал.

Като бизнес консултант наблюдавам, че личният опит е онова, което създава бизнеса, а не просто някаква хубава идея. Как да построите живота, бизнеса и отношенията около собствената си Личност и най-вече – как да развивате себе си и потенциала си чрез комуникации – ето това е днешнит въпрос. Приятно четене!


Да създаваме човешки контекст е мисия на всеки от нас

Pixabay

Pixabay

Като психолог залагам изключително много на човешкия контекст, защото смисъл от нас има само по отношение на другите. Нашият талант, личният ни потенциал, е вид дар не само за нас, но и начин да развиваме потенциала на другите.

Нали имаме професии – това не е само начин да изкарваме пари, за да си купуваме вещи. Личната кариера е чудесен начин да допринасяме за всеобщото развитие и в това няма нищо утопично. Спомнете си най-значимите професии като лекар или адвокат и после намерете всяка друга, съществуваща.

Все още не съм намерила “безполезна”. Може влиянието, което оказваме, да има по-голям или по-малък мащаб, но за да има труд, значи има смисъл от него, от нас.

 


 

Комуникация, комуникация и пак – комуникация

Най-добрият начин за управление на човешки контекст е да използвате правилно комуникацията. Чрез нея всъщност осъществяваме управлението на бизнес, предаваме важна информация, получаваме обратна връзка.

Не говорим обаче за социалните умения за общуване.

Говорим за съзнателно и умело управление на начините и каналите, по които протича информационния поток.

На съдържателното ниво не мога да се спра в рамките на една статия, защото всяко съдържание има смисъл в конкретен контекст. Обърнах доста внимание на проблема за комуникацията в дигиталния свят, изграждането на дигитален Аз-образ и смисъла на личния бранд като комуникационна стратегия в бизнеса.

Pixabay

Pixabay

В случая акцентирам върху необходимостта от осъзнато и контролирано управление на информационните потоци – дигитални и аналогови, лични и нелички.

Използвайки комуникацията ние можем да постигаме определени цели.

 

Необходимо е да знаем в каква ситуация как да подходим и как да предадем съобщението така, че да няма недоразумения и да постигнем успех. Успехът на една комуникация се състои в умението да предаваме на околните съобщение (смисъл) по начин, по който след възприемането този смисъл да бъде запазен максимално близко до първоначалния му вид.

 


Комуникацията – процес или инструмент?

Обикновено когато говорим за комуникация разбираме процес, при който приемаме и предаваме информация. Информационният поток е есенциален за взаимодействието ни с околните, всички разбираме колко неприятни са недоразуменията. Понякога фокусът ни е основно върху това КАКВО и защо казваме, на кого и така усещаме, че нещата са под наш контрол

Това важи с огромна сила когато говорим за бизнес. Прецизността на езика ни оказва огромно влияние върху крайния резултат, понякога малките неща и думи водят до големи загуби. В бизнеса дори има хора, медиатори, които решават успешно конфликтни ситуации именно чрез умело управление на процесите на комуникация.

Налага се фокусът ни да е върху друг аспект на информационния обмен, а именно – КАК. Така започваме да осъзнаваме, че

Комуникацията не е само процес, тя самата може да бъде използвана като инструмент.

Чрез канала (лично или нелично) или начина (вербален/невербален), по който предаваме информация ние можем да постигаме различни цели.

 


“КАК” задава рамките на “КАКВО” и е отговор на въпроса “ЗАЩО”

Pixabay

Pixabay

Понякога, за да постигнем крайния резултат, е най-добре да използваме конкретна форма на комуникация. Aко искаме да поздравим познат за рождения ден например обаждане по телефона или картичка по пощата биха били значително по-близки, отколкото имейл (в онези случаи, когато това е възможно, разбира се!).

И така, посланието „Честит рожден ден“ може да бъде предадено по различни начини и канали. Кои обаче ще изберем говори много за това какво искаме да постигнем, колко близък чувстваме отсрещния човек, колко близък искаме да бъде контакта ни с него.

При разговора по телефона например (“КАК”) можем да включим и интонацията на гласа си (“КАКВО”), като така добавим към поздравленията си повече емоции, подсилим и затвърдим посланието си (“ЗАЩО”).

Направете общуването си лично!

 


Комуникационната стратегия е предпоставка за успех

Защото комуникационната стратегия създава човешки контекст. Индуцира определени емоции, разказва история и прави нещата лични. Насочената, структурирана комуникация предава точно стратегически важна информация до конкретните хора. Има си цяла наука за това в бизнеса, познаваме я под общото име “Маркетинг”. И който има опит ще ви каже, без Маркетинг няма Продажби.

Pixabay

Pixabay

Казано иначе, КАК ще подходим към предаването на съобщение предполага наличието на определена стратегия, т.е. целим да постигнем определена цел. Приложенията на комуникацията кто инструмент за бизнес ефективност разгледах в отделен материл, прочетете повече тук.

Дали ще имате бизнес план или не – ваш избор. Но ако нямате структурирана комуникационна стратегия, не чакайте продажби. Когато изградите ценностите на общуване и превърнете самата комуникация в ценност при обръщението към клиентите си, тогава ще наблюдавате качествена промяна в отношението към бранда ви.

Защото насочената комуникация е точно онова, което прави прехода от обикновен бизнес тип “работа” към разпознаваем бранд, припомнете си как става това тук и тук. Моят подход е посредством задълбочено познание за човешкото поведение, дълбинната мотивация и  промяна на навиците и убежденията, т.е. чрез психологическо бизнес консултиране.

Не случайно по-горе дадох примера с картичка и телефонно обаждане за рождения ден. Колко от вас обичат на този толкова специален личен празник телефонът неспирно да звъни, да чувате обичани от вас хора, с които не се виждате често? Това е израз на уважение, обич и близост. Кара ви да се чувствате специални и значими!

Превърнете комуникацията в център на света и бизнеса си.

 

Крайният резултат, когато си говорим за бизнес, е осезаем – намалявате в дългосрочен план средствата си за реклама и маркетинг като цяло, защото не влагате време-пари за развитие на бизнеса си.

Инвестирате в това да показвате най-доброто и най-новото на своята лоялна публика, което сте създали с грижа специално за своите истински клиенти.

 


Комуникацията е грижа

Кое е по-важно за вас – да удовлетворявате всички потенциални клиентски нужди или онези, които знаете, че има около вас и вие можете адекватно да задоволите? Както казвам често, бизнес се прави всякак. Хората, които избират именно мен за свой личен бизнес треньор, разчитат на потенциала си, за да се грижат, да дават и да развиват хората около себе си.

За тях осмислената и целенасочена комуникация е стил на живот, лична потребност и начин да дават смисъл. Аз съм им нужда, за да се превърнат във вдъхновяваща Личност, която другите сами да искат да следват. Правим го осъзнато, с малки стъпки, умение по умение, навик по навик, всеки ден.

Защо в бизнеса ви е да е по-различно? Направете го лично, винаги когато можете. Има множество начини, по  които да достигате до различните групи с хора, с които работите. Не предавайте просто информация за себе си и бизнеса си, за задачите, които има да се свършват.

Pixabay

Pixabay

Бъдете по-емоционални, интересувайте се от личността на онзи, който е срещу вас. Звучи  ви излишно, загуба на време и емоции? Всъщност, именно това може да бъде добавената ви стойност в очите на околните.

Инвестирайте повече време в отношенията с околните!

 

Те са хора, имат семейства, мечти! Те са вашите клиенти, партньори и колеги.  Дълготрайните отношения са критично важни когато имате собствен бизнес, а няма по-сигурен начин да ги съхраните от това да инвестирате време и емоции в другите.

Няма никакво значение кой стои срещу вас, просто давайте от себе си. И е твърде вероятно хората да ви отвърнат със същото или поне да ви запомнят, да се откроите.

Защото за своя опит над 10 години в областта на потребителското поведение, има два типа бизнеси: 1/ такива, които дават и добавят стойност и 2/такива, които продават. И защото бизнес се прави всякак, изобщо не става дума кое е правилно и кое – не.

Иде реч за вас, за вашия личен избор какъв човек да сте и как да изживеете живота си.

 


Как да комуникираме с околните?

В зависимост от определени аспекти като с кого комуникираме; колко време инвестираме в другите и какви методи и канали за предаване на съобщения използваме, можем да постигаме различни цели. Когато говорим за управление на бизнес, ние общуваме непрекъснато –  със своите партньори, кредитори, служители и клиенти – потенциални, бивши и бъдещи, настоящи нови или лоялни.

Pixabay

Pixabay

Представям ви примерни модели на това как да използвате комуникацията като инструмент в зависимост от групата, с която комуникирате и как да се превърнете в по-добри комуникатори в отделна презентация със свободен достъп.

Можете да изтеглите самата презентация Как да използвате комуникацията като инструмент.

Разбира се, че е невъзможно да общувате с всички по сходен начин, не е и нужно. В зависимост от това какво искате да постигнете  и с кого, използвайте различни стратегии.

Едно е сигурно: ако всички, с които общувате, виждат сходни ценности с всяка ваша мисъл, емоция и действие – това със сигурност ще ви постави в позицията на Автентична Личност в техните очи. И защото “Всичко е лично, няма просто бизнес!”, моята препоръка като бизнес психолог е:

Инвестирайте в хора, не в обекти!

 


Искаш да промениш как комуникираш през бизнеса си?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност. Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно. Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

  You Might Also Like