Browsing Category

Предприемачеси бърнуат

Предприемаческият бърнаут е състояние и начин на живот, при които предприемачите и бизнес лидерите системно пренебрегват един или повече аспекти на личнотта си.
В дългосрочен план това води до сериозни нарушения в нормалното им функциониране в личен, социален и бизнес план. Научете повече за това как да се предпазвате от предприемачески бърнуат.