Browsing Category

Научни изследвания

Често изследвам човешкото поведение в отговор на въпроса какво ни мотивира на дълбинно ниво, какви са индивидуалните ни различия, защо някои личности са по-успешни и се реализират по-качествено от други хора и каква е цената на успеха им. Резултатите от тези проучвания споделям свободно и напълно безплатно в блога си за личноснто и бизнес развитие.