Научни изследвания

Кой взе участие в първия етап от изследването на бизнеса у нас?

Pixabay

Днес ще ви представя отговорите на почти 600 души, които изразиха своето мнение, попълвайки въпросника „Изследване на житейските нагласи“.

Тъй като попълването на анкетата продължава и в момента  на пълни обороти, засега ще ви покажа само част от резултатите, които имам дотук. Надявам се да се включат още хора, защото колкото повече са респондентите, толкова по-ясна ще бъде картината за родния бизнес. 

Както знаете, вярвам в максимата, че знанието е за да бъде споделяно, така че ще се постарая резултатите от научния ми проект да достигнат до възможно най-широка публика, отразявайки ги в блога ми.

За онези от вас, които все още не са запознати за какво изследване говорим, ето кратко резюме:

Като част от моя личен дисертационен труд за придобиване на докторска степен в областта на бизнеса и иновациите, провеждам мащабно национално запитване.

За повече въпроси във връзка с изследването можете да се свържете с мен на juls.psychology@gmail.com

Кой взе участие в изследването?

Пол

На въпросите в анкетата отговориха до момента 595 души, като 68, 1% от анкетираните са жени, а 31.9% – мъже.

Интересното в случая е, че съотношението приблизително 70:30 процента в полза на жените се запази през целия период на проучването. Това до голяма степен се дължи на факта, че разпространението на въпросника е предимно през социалните мрежи.

Последните изследвания на потребителското поведение сочат, че жените прекарват повече време в социални мрежи и са по-склонни да вземат участие в запитвания онлайн.

Използвам случая да поканя официално мъжете да заявят и своята позиция по въпросите, които изучаваме. Тяхното мнение е важно не само за мен, но очертава и бизнес реалността ни. А без мъжката аудитория няма да сме обективни.

Възраст

По отношение на възрастта нещата са по-скоро предвидими предвид факта, че използваме онлайн версия на допитването.

Разпределението на извадката по възраст е както следва:

възраст

Нормално е 50% от извадката да бъде в диапазона 26 – 35 години. Това също има отношение към факта, че работим основно с онлайн версия на въпросника. Просто младежите са най-активната група потребители на социалните мрежи съгласно маркетингови изследвания.

Образование

Както може да се предположи, една огромна част от извадката, над 80% имат висше образование, вижте сами:

образование

Обърнете внимание, че липсват хора без каквото и да било образование. Като човек, занимаващ се с преподаване, това може само да ме радва.

Работа

Над 70% от запитаните работят в частна институция и  под 10% – в държавна.

По отношение на трудовия стаж има представители във всяка от групите:

трудов стаж

Вижте и в кои сфери са заети участниците:

заетост

 

А ето тук е посочен размерът на организацията, в която работят:

размер на организацията

Може да се каже, че половината участници в запитването работят в малки и микроорганизации, което в голяма степен отразява тенденциите у нас – малък собствен бизнес или фриланс практика (freelance).

Тъй като тези характеристики са в ядрото на моето изследване бих допълнила, че тепърва ще разглеждаме приликите и разликите между това да управляваш бизнес в качеството си на мениджър (нает, като служител) и когато самият ти си предприемач, инвеститор, основател и мениджър на бизнес.

Вие как мислите, има ли разлика в нивото на познания, качества и умения между двата типа ръководители на бизнес?

Какво ни трябва, за да стартираме и развиваме успешно бизнес? Знания, умения, опит или хъс?

Тепърва предстои да разберем.

Засега само малко ще повдигна завесата като ви покажа как отговориха участниците на твърдението:

“Оставям нещата да следват естествения си ход”

Въпрос

Очаквам вашите коментари и запитвания във Фейсбук страницата на блога.

Благодаря на всички, които активно подкрепят този проект, разпространяват въпросника и ми задават смислени въпроси! Ето така се прави наука =)

Динамичен петък!

Ваша,

Capture signature

 

You Might Also Like