Научни изследвания

Как се провежда научно изследване на бизнеса?

Juls Psychology Julika Novkova PhD

Както знаете, вярвам в максимата, че знанието съществува, за да бъде споделяно. Вече ви разказах за част от резултатите от моя личен дисертационен труд за придобиване на докторска степен в областта на бизнеса и иновациите. Повеждам вече втора година мащабно национално запитване и попълването на въпросника „Изследване на житейските нагласи“продължава и в момента  на пълни обороти.

Днес ще ви разкажа малко повече за това как се провежда научно изследване. Доста често получавам запитвания относно анкетната карта, особено ако човек няма опит с подобни проучвания.

За разлика от развлекателните тестове, така популярни и широко достъпни в Интернет, научните изследвания са доста по-скучни и еднообразни.

Казвам това съвсем целенасочено, защото досега отговорих на десетки сходни запитвания. Бих искала да изясня защо се създава това усещане за  монотонност и повторяемост.

1. Ние* изследваме един проблем от различни гледни точки и се налага да ви попитаме едно и също нещо за различни ситуации. Само така можем да очертаем тенденции – кога и как проявявате дадено поведение.

2. Нещата, които изследваме, са взаимосвързани и действително може да ви се стори, че питаме еднакви въпроси. Не са еднакви 🙂

Pixabay

Pixabay

Всеки въпрос е конструиран с определена цел и отделните елементи се допълват. Само така можем да открием различните нюанси в общите тенденции, все едно рисуваме картина.

3. Няма как да получите индивидуален анализ на отговорите си на въпросника – той е анонимен. В момента не изследваме индивида, а цяла група. Отговорите на всеки от запитаните, групирани заедно, задават тенденциите за цялата група. На база тези тенденции ние правим предположения и допускания.

4. Изводите и заключенията се правят например за 1000 души, а не за един човек. Но, знаейки как процедират 1000 души със сходни характеристики, можем да направим някакво допускане как ще подходи отделният индивид. Целта на всяко изследване е прогностична стойност.

*НИЕ в случая касае и всички мои колеги, а описаното важи и за настоящата анкета.

Събирането на данни за изследване е бавен и труден процес, защото като че ли се губи връзката между хората, които вземат учстие и крайните ообобщени резултати. Смятам, че не е етично да не бъдат оповестени заключенията и се стремя да популяризирам анализите поетапно.

Разбира се, пълен доклад ще изнеса след официалната защита на дисертационния ми труд. А дотогава – идвайте и поглеждайте как протича проучването. Използвайте резултатите за себе си и бизнеса си, развивайте се! Можете да видите публикувани част от резултатите от първия етап, когато участие взеха почти 600 души. Ще се радвам ако ме цитирате коректно когато използвате данни от моето изследване – достатъчно е да поставяне директна връзка към блога.

Общи аспекти на изследването

Държа да уточним, че в случая

не можем да правим заключения за бизнеса у нас като цяло, а само за настоящите участници.

Независимо дали изследването обхване 1000 или 10 000 души, обобщението на резултатите ще бъде за тези респонденти. И заедно с това, изведените прицнипи могат да бъдат използвани като основа за бъдещи прогнози и оценки.

Вярвам, че това ще бъде изключително полезно за развитието на бизнеса у нас и ще се радвам ако и вие се ангажирате и участвате.

Изборът ми да разпространявам онлайн версия на въпросника има своите предимства – сравнително бързо достигам до голяма група хора на случаен принцип, има представители от различни сфери на заетост, с различни умения и способности.

Pixabay

Pixabay

Ограниченията на подхода към изследването са: обхваща  компютърно грамотни хора, с достъп до Интернет, с профил в някоя от социалните мрежи, използвани в изследването.

От друга страна, този недостатък дава определена обективност  и представителност, защото огромна част от съвременния бизнес се развива във виртуалното поле и изисква определен набор от знания и умения за боравене с технологии.

За моя огромна радист, събирането на данни продължава и в момента. Ако сте любопитни и имате 20 минути – кликнете върху анкетата  „Изследване на житейските нагласи“. Анонимно изследване е, не събирам лични данни и не правя индвидуалми профили.

Резултатите ще бъдат използвани само за научните цели на дисертацията ми, а обобщенията са видими в блога – следете публикации или се абонирайте. След като публикувам обобщените анализи, данните ще помогнат на много хора да развиват успешно бизнеса си.

Благодаря на всички, които активно подкрепят моя дисертационен проект, разпространяват въпросника и ми задават смислени въпроси! Ето така се прави наука =)

Динамичен ден!

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

  • В секцията “Бизнес” ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
  • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела “Как да…“.
  • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е “Аз обичам себе си”.
  • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в “Моят път”.

Най-важният ресурс за успеха на всяко начинание сте вие!

Абонирайте се за седмичния бюлетин на Juls’ Psychology и ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл. Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно – личното ви пространство е неприкосновено. Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен.
До нови срещи!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like