Browsing Category

Автопойезис 4.0

Съвременната реалност се отразява както на личността, така и на бизнеса и Психология 4.0 се явява инструмент за подобряване на личната & бизнес ефективност.
Живеем в смесена реалност (обектна и дигитална), в която реалните и дигиталните елементи взаимодействат заедно, като заедно с това става все по-трудно да поддържаме лична & бизнес хомеостаза.
Прилагам концепцията за Автопойезис 4.0 към личен & бизнес контекст, което помага за ефективното създаване и изграждане на дадена система като жив, самоподдържащ се организъм, чието нормално състояние е хомеостаза.