Автопойезис 4.0 Собствен бизнес

Какво е “мениджър-предприемач” и защо управлява по-ефективно бизнеса?

Pixabay.com

Напоследък обръщам повече внимание на фактора “късмет”, тъй като изследвам активно връзката между възприетия контрол над вътрешните състояния и субективното преживяване на успех. Оказва се, че хората, които са убедени, че контролират себе си и поведението си, са по-удовлетворени от резултатите си. И не само, те вярват, че действията им са основната причина за тези резултати и в по-малка степен – влиянието на външни фактори.

Pixabay.com

Pixabay.com

Научните ми изследвания в тази посока във връзка с докторската дисертация, която завършвам, ме наведоха на мисълта, че голямата разлика между мениджърите и предприемачите и другите хора, е точно субективното възприятие.

Реших да изследвам този феномен и на база 740 души вече имам своите заключения за основните тенденции.

Хората, които са на менижърски пост или се занимават с бизнес, демонстрират много по-високи резултати за възприет вътрешен контрол отколкото служителите.

Нашият свят е такъв, какъвто го виждаме

Възприетият контрол над вътрешните състояния касае способността ни да осъзнаваме, че контролираме поведението, мислите и чувствата си в зависимост от средата. Пластичността на съзнанието, способнотта да се адаптираме и самомоделираме, се явява ключовата характеристика, която отделя ефективните от неефективните техники за управление на бизнес.

Pixabay.com

Pixabay.com

В допълнение към умението за самоконтрол на преден план излиза и способността да бъдем отворени към новото в живота и бизнеса си. Не всички възприемаме “новото” по един и същи начин. Едно и също нещо ще бъде различно “ново” за всеки от нас.

Някои хора са по-склонни да ескпериментират, да търсят и употребяват нови вещи, идеи или начини за правене на неща. Някои хора демонстрират ригидност и частичен или пълен отказ да откликнат на промяната в и около себе си.

Иновативност, самоконтрол и бизнес управление

Съвременният бизнес е все по-бърз, все по-ожесточено конкурентен и все по-малко хуманен. Човешкият ресурс се обезценява за сметка на извлеченото ноу-хаоу, което всяка организация се стреми да складира извън персонала си. Така максимата “няма незаминими хора” се превръща в мото на управление на човешкия фактор.

За щастие в малкия бизес подобно дехуманизиране трудно може да настъпи, тъй като бизнесът няма ресурс да съхрани ноу-хаоу и то си отива заедно с напускащия служител. По тази причина мениджмънтът полага повече усилия за създаването на уютна атмосфера за своите служители.

Мениджърите от новото поколение управленски кадри добре осъзнават, че класическите лидерски практики са отживелица и следват новите тенденции.

А фокусът днес е върху отношенията повече от всякога.

Мениджърът-предприемач като създател на възможностите и трансформатор

Pixabay.com

Pixabay.com

Все по-често личността, която създава бизнеса (предприемач), се оказва в позицията на ръководещ начинанието (мениджър), със сътрудници и подизпълнители (а защо не и служители). Да бъдеш предприемач изисква определен набор от качества и умения, знания и стремеж към действия. Да бъдеш мениджър изисква съвсем различен фокус и поглед върху нещата.

Създаването на нови възможности (предприемачесвто) е качествено различен подход от управлението на същите тези възможности (мениджмънт).

Разработвайки научно обосновани модели, като личен бизнес треньор все по-често виждам голямата разлика между ефективно и неефективно упралвние на малкия бизнес. и тъй като се специализирам в бизнес моделиране за микро и малки предприятия, фигурата на предприемчивия мениджър е основен център.

Ролята ми като бизнес консултант е да подпомогна както самото създаване на предприемаческия модел, така и в генерирането на мениджърска стратегия. С други думи казано, помагам на хората, които искат да имат собствен бизнес първо да се научат как се моделира бизнес, а след това – как да го управляват.

Когато предприемачът еволюира в мениджър

Pixabay.com

Pixabay.com

Всеки етап от дадено бизнес начинание изисква определн тип подход. По тази причина като част от личния бизнес тренинг създадох модул за личностните характеристики на мениджъра-предприемач. С помощта на фокусиран тренинг личността усвоява и развива онези качества, които са необходими за управлението на дадения етап.

В началото най-важните аспекти за свързани с креативност, иновативност, отвореност към новото и непознатото. Използват се методи, взаимствани от когнитивната психология за трансформиране на възприятията и убежденията по отношение на “новото”.

Колкото по-ригиден е даден човек в мислите си, толкова по-статичен е бизнесът му.

Динамичната среда днес изисква бизнесът да е бърз, “лек” и адаптивен, за да бъде конкурентоспособен. Това налага да приемем, че новото ще ни съпътства неизменно, както и рисковете и неопределеността, които носи със себе си. От нас се очаква да анализираме, да преценяваме, да взимаме решения и да носим последиците от тях.

На етапа на бизнес управление е нужно да установим статукво, да внесем ред и предсказуемост в системата. Тук важните качества са дисциплина, приоритизиране, целеполагане, операционализиране. Управлението предполага да внасяме хаос контролирано с възможно най-предсказуеми резултати, като същевременно съхраним усещането за познатост.

Всеки ли може да се трансформира?

Pixabay.com

Pixabay.com

Най-честният и изчерпателен отговор би бил: “Да, всеки може да се трансформира в рамките на собствените си възможности”. Една от основните ми задачи е да дектетирам личностните характеристики на мениджъра-предприемач и да установя кои черти следва да бъдат развити.

Има неща, за които човек се чувства извън зоната си на комфорт и не желае да се занимава. По тази причина някои неща се делегират.

Да бъдеш мениджър-предприемач означава да се учиш непрекъснато и да еволюираш.

Както вече добре знаете, в моя свят нещата идват след като сме положили усилия и все още не съм открила научен подход как да ви “телепортирам” в желаното ментално, емоционално и психическо състояние.

За някои неща е относително лесно да добием представа веднага. За други ни е нужно време, за да ги осъзнаем. Вероятно съществуват и много такива, които остават в сляпото ни петно.

Всеки внася в бизнеса си нещо, в което вярва силно. Аз вярвам в хората, в доборо в тях, в свръх способността да надскачаш страха си самомнението си. Инвеститор въм в човешки протенциал и бизнес възможности.

Вярвам, че сме способни да променяме себе си и реалността си

Избрала съм да служа на науката, като наблюдавам какво се случва и анализирам. На база анализите си извеждам идеализирани форми на поведение, създавам норми от ново поколение за управление на микро и малък бизнес. В света на фриланс номадите и дистанционните услуги, концепцията за бизнес е пластична, а класическите форми на менижмънт и лидерство – отживелица.

Pixabay.com

Pixabay.com

Учените като мен създават новата реалност, тъй като връщаме знанието на полето на пазара и то не остава скрито някъде в “прашасали” сборници по библиотеките. Блогът Juls’ Psychology е точно такъ хъб на познание, ноу-хау и експерти. Отделяйте време, за да четете по 1 статия на ден.

Всяка статия е своеобразен мини-тренинг, с конкретна цел и измерим очакван краен резултат, отговор на въпроса “как да..” в различен контекст. Самата аз оставам винаги на разположение за въпроси и питания.

Променете живота си, инвестирайте себе си там, където ще бъдете приети, харесвани и обичани такива, каквито сте. И макар да не избираме къде да се родим, избираме своята малка вселена личност по личност, емоция по емоция, всеки ден, с малки стъпки, осъзнато.

Най-важният ресурс за успеха сте вие!

*Статията е обобщаваща и не може да замести адекватната и ефективна помощ. При трайно дисфункционални състояние и неспособност за самоконтрол, консултирайте със специалист.

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

  • В секцията “Бизнес” ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
  • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела “Как да…“.
  • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е “Аз обичам себе си”.
  • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в “Моят път”.

Абонирайте се за седмичния бюлетин на JulsPsychology и ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл. Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно – личното ви пространство е неприкосновено. Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен (вижте и в папка спам с подател JulsPsychology).
До нови срещи!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like