Собствен бизнес

Как да минем на страната на късметлиите в бизнеса?

Pixabay

Защо някои хора вярват, че са късметлии и наистина като че ли късметът ги съпътства във всяко начинание. В предходна статия ви разказах как да смените фокуса и отношението си към късмета, като му направите място в живота си.

Днес ще се постарая да ви покажа как прилагам Стратегията на възможностите в бизнес контекст – как да се създават и управляват печеливши начинания и защо късметът в бизнеса винаги е 50/50.

Pexels.com

Pexels.com

Винаги давам примера за монетата във въздуха и това дали залагате на ези или тура за мен като бизнес консултант няма значение – изборът е ваш. Онова, което обаче разбирам е, че монетата винаги имаш шанс да падне на избраната от вас страна точно 50/50 по независещи от нас фактори, които всички наричаме “късмет”.

Вярвам в късмета така, както не отричам съществуването на всичко, за което не мога да докажа, че не съществува. Не мога да влияя на късмета, нито да го “викам” и няма как да ви препоръчам за негови галеници, колкото и да ви харесвам и да вярвам във вас. И все пак, уверена съм, че има начини вие  да повярвате, че сте станали късметлии.

А когато говорим за бизнес е много важно да се чувствате късметлии и печеливши.

Как късметът се отразява на бизнеса ни?

Ще се опитам да ви пресъздам опита си като направя аналог между монетата и една идея. Нека приемем, че всяка идея има шанс за реализация на кота нула точно 50/50. Когато ни хрумне тази идея тя може да е успешна или неуспешна.

Pexels.com

Pexels.com

Първо искам да направя уточението, че понякога колкото и усилия да полагаме, пак не се получават нещата – късмет. Дали? Може би. Но като бизнес консултант задачата ми е да сведа до реалистичния минимум влиянието на късмета за изхода от бизнес идеите ви, като при това последиците са положителни.

Приемете, че за всяко ваше решение ще ви трябва и доза късмет озвен всичко останало. Опитвайте се да вярвате, че притежавате всичко нужно, за да успеете, постарайте се да е наистина така и се надявайте на доза късмет.

Как се намаляват последиците от влиянието на късмета

Ще ви изброя няколко основни стратегии, чрез които се старая да намаля влиянието на неизвестните променливи и фактори, които биха повлиявали върху резултатите от действията ни, включвайки и факорът “късмет”. Около тези 4 стълба изграждаме цялостната стратегия за даден бизнес модел или идея – приложими са на всички нива, във всякакъв контекст.

Условието за успех е да има синергия между 4-те стълба на стратегиите

1.Стратегия на идеите

Всяка идея се превръща в цел когато осъзнаем какво, колко, кога и как ще ни е нужно, за да я реализираме. Колкото по-добре осмислим всеки от изброените апскети, толкова по-гъвкава и адаптивна ще бъде стратегията ни. Стратегията се формира тогава, когато подредим какво, колко, кога и как във времеви рамки и заложим разходи.

Pixabay

Pixabay

Стратегията на идеите означава, че спрямо въможностите на даден бизнес и крайните цели следва да генерираме възможно най-много идеи/монети, които да тестваме едновременно, по няколко начина. Колко идеи, колко пъти, по колко начина – зависи от ресурсите и времето, с което разполагаме.

Стратегията на идеите ни дава правото да разглеждаме идеите си като потенциални възможности, които да тестваме на пазара. Някои ще са по-успешни от други, някои ще искат малко модифициране, за други няма да си струва разходите за оптимизиране на този етап, а някои директно ще се окажат неподходящи.

Последствията от Стратегията на идеите са най-ценни по отношение на самите идеи – научаваме се да ги генерираме, модифицираме и видоизменяме, но най-важното – да се отказваме от тях. А това май е най-ценната стратегия в бизнеса, да знаем кога да кажем “НЕ”. И да продължим.

 

2. Стратегия на възможностите

Когато човек се настрои на вълна “възможности” изведнъж започва да ги вижда навсякъде пред себе си. При генерирани твърде много идеи обаче се появяват толкова голям обем от въможности, че ако подхванем да тестваме всяка от тях, вероятността да загубим от повечето, е огромна.

Pixabay

Pixabay

Стратегията на възможностите ни учи, че имаме само 2 ръце. И ако се появят три дини, няма как да носим и трите едновременно. Изходите ни са два: 1/ наемаме още 2 ръце и понасяме всички дини (както правят “големите в бизнеса”) или 2/ хващаме само 2 и забравяме за третата.

Последствията от Стратегията на възможностите са, че ни учи как да изберем кои дини да вземем. Разчитаме на своите опит, знания и умения (или на чужди) да оценим адекватно възможностите и най-вече – разглеждаме ги през призмата на приоритетите си спрямо първоначално заложената цел.

Какво се случва с онази, третата диня? Забравяме я. Ето така, просто забравяме за нея, тя спира да съществува в момента, в който поемем по посока “имаме 2 супер възможности, хайде да направим така, че да заработят за нас”.

 

3.Стратегия на оценения риск

Всяко действие има вероятностен характер по отношение на последиците, които носи. Влияем като се опитваме да натрупаме предварително колкото се може повече фактори така, че да наклоним везните и вероятностният изход да е въможно най-положителен за нас.

Да поемаш рискове без да си готов да платиш цената е равносилно на провал.

Едно е да знаеш, че цената на загубата ти може да е твърде висока. Обикновено обаче обратното е също толкова вероятно – да се окаже, че си платил малко за резултата си. На тази стратегия залагат в някаква степен инвеститорите – те се стараят да предвидят колкото се може повече фактори и така правят своите прогнози.

Pixabay

Pixabay

Няма начин да елиминираме напълно всички фактори, които биха ни саботирали, но можем да се подготвим да оцелеем и при най-лошите прогнозни резултати. Колкото по-малко влияние ни оказват последиците от “лошия” късмет, толкова по-стабилен ни е бизнес моделът.

Последиците от Стратегията на оценения риск ни учат, че:

  1. няма само “добър” или сам “лош” късмет;
  2. всеки път имаме шанс 50/50 за късмет за успях на всяко едно решение;
  3. наша задача е да имаме в дългосрочен план достатъчно решения, които с малко късмет да се окажат печеливши и успешни;
  4. добре е да имаме и стратегия да противостоим на не дотам успешните такива при недобър късмет.

4.Стратегия на У-плана

Когато говорим за негативни последици от своите решения, то няма как да не се сетим, че ни трябва Б-план. Изобщо няма да се опитвам да ви убеждавам дали ви трябва такъв план, в моя свят стабилният бизнес модел има възможно най-много сценарии в зависимост от очаквните последици.

Това дали означава, че винаги очакваме най-лошото? Не, никак дори! Знаете ли колко бизнеси се провалят, тъй като не са предвидили само едно – своя успех! Да, понякога с доза късмет и упорита работа всъщност толкова бързо постигаме успех, че нямаме време да се подготвим да разширим бизнеса си.

Моя задача е всеки бизнес да има У-план или план за успех. Ясно е за Б-план като цяло, там повечето бизнес имат идеи как да процедират, но не е задължително. С огромно У-дивление виждам, че повечето малки бизнеси не са подготвени за експанзия и понасят трудно наплива на клиенти.

Pixabay

Pixabay

Последиците от У-плана ни учат, че късметът рано или късно идва при нас когато сме създали достатъчно възможности и следва да можем да стабилизраме бизнеса си дори при бърз успех. В следваща статия ще ви разкажа какво включва един У-план и как сами да си го съставите.

Когато полагате усилия рано или късно започвате да берете плодове за тези усилия. А ако резултатите от работата ви са все така безплодни и/или незадоволителни, проверете дали не се дължи на недобри действия от ваша страна преди да обвините късмета.

За да “обърнете” късмета в своя ползва се опитайте да не се примирявате с факта, че сте хвърлили веднъж монетата, паднало се е Ези, а сте заложили на Тура. Хвърлете я пак, и пак. Научете се да хвърляте няколко монети наведнъж. Късметът все така ще си работи монотонно и постоянно – 50/50 за всяка хвърлена монета.

Въпросът е не дали имате късмет, а колко усилия сте склонни да положите вие още днес.

Промяната сте вие – вашият светоглед ще промени субективната ви реалност. А субективното възприятие е онова, което гради ралността ни такава, каквато всеки от нас я познава.

Всеки внася в бизнеса си нещо, в което вярва силно. Аз вярвам в хората, в доборо в тях, в свръх способността да надскачаш страха си самомнението си. Инвеститор въм в човешки протенциал и бизнес възможности.

Вярвам, че сме способни да променяме себе си и реалността си

Избрала съм да служа на науката, като наблюдавам какво се случва и анализирам. На база анализите си извеждам идеализирани форми на поведение, създавам норми от ново поколение за управление на микро и малък бизнес. В света на фриланс номадите и дистанционните услуги, концепцията за бизнес е пластична, а класическите форми на менижмънт и лидерство – отживелица.

Pixabay.com

Pixabay.com

Учените като мен създават новата реалност, тъй като връщаме знанието на полето на пазара и то не остава скрито някъде в “прашасали” сборници по библиотеките. Блогът Juls’ Psychology е точно такъ хъб на познание, ноу-хау и експерти. Отделяйте време, за да четете по 1 статия на ден.

Всяка статия е своеобразен мини-тренинг, с конкретна цел и измерим очакван краен резултат, отговор на въпроса “как да..” в различен контекст. Самата аз оставам винаги на разположение за въпроси и питания.

Променете живота си, инвестирайте себе си там, където ще бъдете приети, харесвани и обичани такива, каквито сте. И макар да не избираме къде да се родим, избираме своята малка вселена личност по личност, емоция по емоция, всеки ден, с малки стъпки, осъзнато.

Най-важният ресурс за успеха сте вие!

*Статията е обобщаваща и не може да замести адекватната и ефективна помощ. При трайно дисфункционални състояние и неспособност за самоконтрол, консултирайте със специалист.

Научете повече как сами да повишите качеството си на живот, разгледайте и другите статии в Juls’ Psychology:

  • В секцията “Бизнес” ще откриете информация как да моделирате бизнеса си.
  • Практични решения за бизнес развитие, които да приложте веднага, ще намерите в раздела “Как да…“.
  • Ако темата за личностното развитие ви интересува, то за вас е “Аз обичам себе си”.
  • Вдъхновение от други успели български предприемачи ще откриете в “Моят път”.

Абонирайте се за седмичния бюлетин на JulsPsychology и ще получавате последните статии от блога директно на посочен от Вас имейл. Това е единственото съдържание, което ще получавате от мен, при това дискретно – личното ви пространство е неприкосновено. Достатъчно е да потвърдите своето желание за абонамент като кликнете върху линка от първия имейл, който ще получите от мен (вижте и в папка спам с подател JulsPsychology).
До нови срещи!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like