Собствен бизнес

Как да се превърнем в умели предприемачи?

Entrepreneur online business

Всеки е чувал, че за да имаш успешен бизнес е необходимо да имаш добър бизнес план. Като бизнес психолог за мен “добрият план” включва освен обичайните стълбове и още един, който често остава пренебрегнат – субективното благополучие и психично здраве на предприемачите.

Много експерти препоръчват детайлни и подробни ръководства, които наричан “бизнес план”, в които на хартия се изписват страници и страници безсмислен текст. Имам два сериозни проблема с този подход: 1/ повечето неща остават нетествани и 2/ почти половината от всичко изписано е неприложимо. Ето върху какво се фокусирам когато говорим за бизнес планиране и бизнес моделиране, отчитайки фактора “И аз съм човек”.

Tiredness and fear

Pixabay

Тогава има ли смисъл от бизнес план? Категорично “да”! Но идеалният бизнес план включва информация, която в зависимост от това с какво се занимавате, може да се побере на 1 до 10 страници. Откъде идва тази разлика?

От една страна, работата на експертите, които ще ви разработят плана, е да ви оставят нещо написано, което вие я следвате, я не поради неадекватност, липса на знания и умения или ресурси. От друга страна, предложените стратегии обикновено влизат в графата “общовалидни”, но това не гарантира, че са подходящи за вашия бизнес модел.

Играта на сигурно не значи печалба.

Имам опит с предприемачи, които толкова добре мислят за бизнес модела си, че могат да дадат наизуст голяма част от информацията, която ме интересува и наистина да я обобщим в една страница, като това включва и основната разходна част например.

Често повтарям, че бизнесът е начин на мислене и вярвам, че ако познаваме добре особеностите и спецификите на дейността си, то няма да ни е нужно да си носим папката в джоба. Но затова е нужен опит и доста познания, ще трябва да положите усилия да се научите.

Откъде започват начинаещите предприемачи?

pexels

pexels

Към начинаещите предприемачи подхождам различно – тук разписваме доста детайлно бизнес идеята. Защо? Защото малцина умеят да мислят и моделират идеи наум – повечето не знаят какво да вземат предвид и какви фактори оказват влияние.

За тях е по-трудно да схванат връзката между отделните сфери, както и да мислят само за един аспект на бизнеса в конкретен момент.

Как стартираме бизнес план с предприемач? Като му предоставям специално изготвен въпросник, който съдържа огромно количество въпроси – варират между 50 и 70, в зависимост от случая.

Опитните предприемачи могат да отговорят в рамките на ден като определят ефективно проблемните си сфери и да локализират дефицитните си области. Неопитните предприемачи трудно дефинират откъде идват проблемите им.

С каква цел заставям някого да пише с часове и дни? За да проверя как мисли, какво знае и умее. Истината е, че не ти трябва да знаеш и можеш всичко. Но на бизнеса тези знания са му необходими, за да прескочи трапа на статистиката и да не загине в края на втората година.

А дали ще изберем да научим нужното или ще делегираме на експерт, чиито знания и умения да ползваме за целите си, е абсолютно въпрос на личен избор, възможности, ресурси и предпочитания. Но решението накъде ще тръгнете е ваше, зависи от вашето мислене.

Бизнесът се случва в главите ни.

Във времето се оказа, че моят въпросник спестява десетки хиляди левове от НЕнаправени инвестиции в начинания, за които потенциалът е твърде малък в настоящия момент.

Някои бъдещи предприемачи се отказаха от идеята да имат собствен бизнес – разбраха, че не искат за себе си този път в живота. Намериха си работа и заживяха щастливи и с ясното съзнание, че това е правилният избор за тях.

pexels

pexels

Бизнесът не е просто работа, това е начин на живот и не всеки се чувства комфортно с идеята какво трябва да вложи и как трябва да промени навиците си, за да постигне целите  си.

За други личности това се оказа чудесен тест и отложиха създаването на бизнес, понякога с до 2 години, докато могат да започнат –  усвоиха знания и умения, набавиха ресурси, намериха си партньори и имаха сравнително лек старт.

Когато знаеш какво и защо искаш, винаги намираш начин да го реализираш.

Какво представлява моят въпросник за начинаещи предприемачи?

Подобен въпросник включва в разбъркан вид питания по следните теми:

 • познания за естеството на бизнеса;
 • информация за пазарната динамика в нишата;
 • умения за ръководене на бизнес;
 • лична готовност за ангажиране с бизнеса;
 • вътрешни съпротиви за стартиране;
 • лични убеждения за собствения бизнес;
 • емоционално състояние и вътрешна подготовка;
 • външна подкрепа и общност;
 • финансови параметри;
 • специфични за конкретния бизнес питания.

Като личен бизнес треньор искам да знам моят клиент какво знае, колко е подготвен за онова, с което ще се сблъсква, какви страхове и притеснения има. Цялата процедура протича по различен начин в зависимост от готовността на клиента. Като личен психолог фокусът ми е как личността въсприема себе си и ситуацията в живота си след решението да има собствен бизнес или свободна практика.

pexels

pexels

Колкото по-наясно е човек какво го очаква и по-подготвен се чувства, толкова по-бързо оформя идеята си в план.

И обратно, колкото по-малко неща са известни, колкото по-голяма несигурност и неувереност има, толкова повече време отнема на човек да събере нужната информация. За някои по-неподготвени пътят до същинския старт е дълъг и труден. Човек се чувства затормозен и объркан.

Обременява го идеята за толкова много и непознати неща, които тепърва ще има да се учи да прави, само и само да може да стартира идеята си. А после започват ангажиментите към реализиране, продажби, ръст и развитие.

Резултатите от въпросника са силен емоционален отговор, стрес за мащабите на онова, което ги очаква и потребност от дистанция от бизнес идеята. Защото истината е, че не всяка идея е добра бизнес инвестиция и има твърде много причини извън нас, поради които тя няма да види бял свят или няма да ни донесе о1акваните резултати и приходи.

Моята роля е да науча клиентите си, че се изправят пред една огромна планина, камара от задачи, срокове, ограничения, проблеми,  липси и незнания. Понякога наистина изглежда непосилно това бреме, но такава е и реалността да имаш собствен бизнес – може да се превърне в бреме.

Да бъдеш устойчив е ключово житейски умение.

В повечето случаи начинаещите предприемачи застават пред планината с малка лъжица в ръка и с ясното съзнание, че това е инструментът, с който ще трябва да издълбаят тунел. Почти всички изпитват страх и се чувстват обезверени и обезсърчени.

Когато съм до тях в това начинание е по-лесно. Защото бързо се научават как да гребат с лъжицата в основата на камарата и да си повтарят: “Ето ме, планина, започнах те, виждаш ли!”. Личният бизнес тренинг е инструмент, с който се научаваме да понасяме бремето си с хладен ум и вдъхновение.

Ако не преживяваме емоционално всяка трудност след време осъзнаваме, че вече нямаме бреме на плещите си, а поредица от стъпки и задачи, които неусетно си следваме. Няма никакви магически трикове, само вие и вашата мотивация, вярата в собствената ви свобода и независимост и по-качествен живот.

Вдъхновява ви желанието да живеете качествено единствения живот, който имате, по начина, по който искате, тук и сега.

Какво научавам от въпросника за начинаещия предприемач?

Опитът ми показва, че попълването на този въпросник ми дава чудесна янсота по следните въпроси:

 • каква е готовността на предприемача – ментална и материална;
 • какви ресурси са налични и кои следва да се набавят, за да може да започне;
 • какви са първоначалните разходи и стартовият бюджет, за какво няма да има време-пари;
 • кои ще са приоритетните дейности и кои остават за по-късен етап;
 • кои са основните пропуски при формулиране на бизнес цели;
 • кои са проблемите при операционализацията на целиете в задачи.
Julika Novkova Psychologist Online

Julika Novkova, PhD Psychologist Online

Да се научим да мислим за бизнеса си подредено, последователно и аналитично отнема време. Повечето ми клиенти подхождат със силен емоционален заряд, който дава отражение под формата на самосаботиране.

Моята задача е да впрегна този заряд във вдъхновение и дълбоко мотивиране, както и вътрешна убеденост, че това е правилният път.

Истината е, че ако можем да “скицираме” бизнеса си на една страница, ще бъдем в състояние да разпишем процедура и от 10 страници при нужда. И ако дори в обемен документ не можем да изведем ясна линия на мисълта и определена логична закономерност, то най-вероятно самите ние имаме неясноти за бизнес модела си.

Кое е най-важното, което да включим в своя бизнес модел?

В крайна сметка бизнесът е дейност, която реализираме чрез различни форми на комуникация. Това е разказ и като такъв е нужно да съдържа следните реквизити: кои сме ние, откъде тръгваме, какво искаме да постигнем, как ще го постигнем, по какъв начин, за колко време и с какви средства, за кого  предназначено, за кого НЕ Е предназначено, какво се случва с човека СЛЕД като е имал досег с нас и продукта ни.

Когато не можем ясно да дефинираме който и да е било от тези аспекти, по разбираем за околните начин, еднакво добре структурирано както за клиентите, така и  за служителите и партньорите, трудно ще реализираме дейността си. Изграждането на бизнес идентичност и бранд комуникация е сложен процес, но преди това имаме нужда да разделим себе си от бизнеса си.

Успешният бизнес отразява определено ниво на ментална зрялост. Хаотичната вътрешна представа за  бизнеса води до поредица от грешки.

Когато другите не ви разбират – говорите неясно. Ако и вие загубите нишката – време е за помяна!

За да изградите добра визия и ефективна комуникационна стратегия следва да положите здрави основи на бизнес модела си.

Да имаш неясноти във връзка с дадена идея е нормално състояние. Дори опитните предприемачи имат хаотични мисли за нови неща, с които нямат опит. Това е нормален етап и логичното е да се насочим към други, с които да поговорим и да изясним слабите места в концепцията си. Така ще получим както чужд опит, така и информация какво да трансформираме още преди да сме инвестирали време-пари. 

Ефективна полезна практика за развитието на предприемачите

На всеки предприемач възлагам задачата да говори със 100 човека за бизнеса си, докато разписва отговорите по въпросника. По този начин човек успява да се научи да:

 • говори за бизнеса си;
 • да представя свободно идеята си;
 • да отговаря на въпроси, за които досега не е мислил;
 • да анализира опита на околните;
 • да верифицира идеите си и как се приемат от околните;
 • да тества подхода си за това как ще реализира стратегиите си;
 • да получи подкрепа и вдъхновение;
 • да намери съмишленици и партньори в хода на създаване на бизнес модела;
 • да повярва в себе си в стойността на онова, в което предстои да се потопи;
 • да поиска да даде 120% от себе си.

Решението да стартираме собствен бизнес винаги има силен емоционален оттенък. Моята задача като бизнес треньор е да подготвя клиента си за задачите, които предстоят. Да го науча да мисли за процесите, които ще управлява.

Да му дам своето ноу-хау как да анализира процедурите и как да предвижда коя е следващата задача. Да му помогна да намери себе си и да повярва в силите си. Да научи онова, което все още не знае или не умее, за да успява във всеки момент да постига заложената цел.

Да бъдеш начинаещ предприемач означава доброволно да поканиш хаоса в дома и живота си. Отнема време да сложиш всяко нещо на мястото си и да се почувстваш щастлив, свободен и независим. Първите месеци и години са въртележка, която нерядко отказва неподготвените.

Ако сте решили да се качите на влакчето “собствен бизнес” се уверете, че познавате своите силни и слаби страни и че сте готови. С удоволствие ще ви съпътствам в този преходен момент. Пишете ми и ми разкажете за идеята си.

Всяка достатъчно добра бизнес идея може да се превърне в реалност ако има кой да я сбъдне. И нйа-добрата бизнес идея обаче не може да се реализира ефективно когато зад нея не стои подходящ бизнес лидер.

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

You Might Also Like