Личен Бизнес Тренинг

За лостовете, инструментите и как ще повдигнем света

Pixabay

Личният бизнес  тренинг е различен подход към решаване на проблемите. Разработените модели  са приложими, защото прилягат като “втора кожа”. Стремежът ми е да бъдат точният за вас инструмент – да можете да подвигнете света си! 

Бизнес тренингът цели да ви научи да решавате сами проблемите в бизнеса като повиши ефективността ви чрез придобиване на необходимите знания, умения и опит. Това е мета-позиция, в която заставате, за да оцените критично ефективността на моделите, с които си служите. Инструментариум, посредством който бързо и компетентно да внасяте промени там, където е нужно, когато трябва, с подходящите ресурси. Без стрес.

Pixabay

Pixabay

Всеки клиент търси бързо решение, особено при ограничените ресурси и малкото време, с което обикновено разполагаме.

Смятам, че е лесно да застанеш от позицията на вездесъщия консултант и да размахаш пред лицето на уморения и изтерзан клиент решението, което наистина му трябва, изтръсквайки всичко от джобовете му. Особено ако самите джобове са плитки или вече изпокъсани.

{Продавам ви нещо, което обещавам да проработи, взимам парите и си тръгвам. И това скъпо нещо обикновено НЕ сработва при вас. Значи ВИЕ сте некомпетентните да го приложите в бизнеса си, моето решение е универсално.}

Колко пъти сте били в сходна ситуация?

Личният бизнес тренинг налага коренно различен модел в бизнес комуникацията

Не предлагам магически решения, които с едно  махване да връщат нещата на мястото им. Нито нося нечий бизнес на плещите си.

„Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост и аз ще повдигна Земята.“ (Архимед)

Pixabay

Pixabay

Инвестирам уменията си в това да развивам клиентите си.

Да направя така, че да можете да си позволите да отделяте по малко от оборота си всеки месец, за да продължавате целеустремено и плавно напред развитието на бизнеса си.

Да се научите да инвестирате “аварийни” ресурси непрекъснато, за да решавате ежедневните си проблеми и да избягвате “големите” кризи.

Да чувствате, че сте капитан на кораба си и държите греблата. И че всяко загребване ви мести в правилната посока.

Да изпитвате удоволствие от съществуването си. Цялостното, а не в отделни аспекти, в малко моменти, за “големи” неща.

Капка по капка – вир става

Ето това е различният принцип, по който работя. Неивидим спътник, който е на една ръка разстояние и ви помага да правите своите малки и големи крачки.

Качествено нов начин на мислене – промяна, която започва от днес.

Личният бизнес тренинг е комплексен продукт. Модел, който преплита в себе си много пластове:

КАКВО /консултативен елемент/

Отразява индивидуално развитие и се отработват трудности и справяне с различни индивидуални проблеми: целеполагане, самомотивиране, самооценка и удовлетвореност от живота, справяне със стрес и тревожност. Приложими са и в личен план, и в бизнеса.

Pixabay

Pixabay

КАК  /тренинг елемент/

Обхваща начините, по които да постигаме нещата за себе си. Във всяка сфера на живота си. Развиват се различни качества и умения, усвояват се нови знания. Тук важното е не просто какво правим, а как го постигаме като фокусът е да бъде адекватно на потребностите ви и ефективно да решава проблемите.

КЪДЕ /житейска насоченост/

Подсилва стратегиите, които използваме, когато прилагаме наученото в личен план и в бизнеса.

ЗАЩО /личностна насоченост/

Помага да инкорпорираме новото, осъзнавайки нуждата от него. Интегрираме го като част от личността си. Променяме себе си на дълбочинно ниво. А изкристализирала промяна ще освети и пътя ни напред в живота.

Промяната започва вътре в нас и ни носи свобода!

В това се състои магията на личния бизнес тренинг.

От каква промяна се нуждае вашият бизнес? Пишете ми!

Динамичен ден!

Ваша,

[wysija_form id=”1″]

You Might Also Like