Личен Бизнес Тренинг

Как да общуваме със своя Личен бизнес треньор

Взаимоотношенията клиент-треньор се основават на предварително зададени времеви рамки за постигането на ясни, конкретни цели. В процеса на работа често се поставят определени граници на близост или дистанция между клиента и Личния бизнес треньор и това се случва по сравнително естествен начин с взаимното съгласие на двете страни.

Близостта между треньора и клиента е двустранен процес, при който всяка от страните може да скъси или увеличи дистанцията в общуването си с другия. Споделянето на  лична информация, която няма пряко отношение към конкретната цел, няма задължителен характер, нито е условие или предпоставка за успеха на тренинга.

Какво мога да споделя със своя Личен бизнес треньор?

Личният бизнес тренинг може да има терапевтично-консултативни елементи в онези ситуации, при които треньорът прецени, че е необходима информация от по-личен характер (фамилна история, история на отношения).

Pixabay

Pixabay

В повечето случаи клиентът сам определя какво и как да сподели със своя треньор, като по този начин задава определена дистанция, в която се чувства комфортно. Етиката задължава треньора да не преминава без необходимост поставените граници и да уважава личното пространство на клиента си.

В някои ситуации обаче е възможно Вашият Личен бизнес треньор да Ви зададе въпроси, които на пръв поглед нямат отношение към конкретните цели. Задължение на треньора е да изясни защо исканата информация му е необходима в процеса на работа. Задължение на треньора е и да създаде защитена среда за своя клиент, в която да сподели информацията.

Психичното здраве и благополучие на клиента винаги стоят на първо място и неприкосновението на личния Ви живот е основен приоритет на треньора Ви!

Приятел ли е Личният бизнес треньор?

По отношение на нивото на откритост и споделяне на информация от личен характер смело мога да заявя, че отношенията клиент-треньор са несиметрични. Това на практика означава, че треньорът може и обикновено си запазва правото да не разказва за себе си и живота си. Действително в повечето случаи треньорът е по-запознат с личността и живота на клиента си, отколкото клиентът знае за своя треньор.

Pixabay

Pixabay

Тази несиметричност в отношенията е нормална и в други житейски ситуации не ни прави впечатление (например когато сме на лекар). Във връзката треньор-клиент е възможно обаче да се появи усещането за близост и интимност, а от там – и желание да опознаете своя треньор и извън работните Ви отношения.

От етична гледна точка има доста спорове по въпроса дали и до колко е етично да бъдем приятели със своите клиенти. Ако двама души усещат химия и близост в отношенията си и имат желание, то те могат да скъсяват дистанцията помежду си и пак да имат добри бизнес взаимоотношения.

Някои отношения с клиенти протичат строго формално в рамките на изпълнението на договора. При други се получава скъсяване на дистанцията и отношенията придобиват по-приятелски тон, но не продължават след края на договора. Рядко, но има и такива случаи, при които отношенията се запазват дълго след изпълнението на плана.

Професионална етика на Личния бизнес треньор

Професионалната етика задължава Личният бизнес треньор да не уронва престижа и личността на своите клиенти, да съхранява получената в рамките на сесиите информация и да не я предоставя на трети лица без знанието и/или съгласието на клиента. Личният бизнес треньор гарантира дискретност и конфиденциалност при провеждане на сесиите.

Pixabay

Pixabay

Споделете със своя треньор какви са Вашите очаквания за него! Бъдете сигурни, че Вашият Личен бизнес треньор ще се съобрази с тях и ще се постарае да Ви накара да се почувствате комфортно, когато разкривате пред него информация, особено в моментите, в които е от по-личен характер.

Доверието на клиента към Личния бизнес треньор е скъпоценно!

 

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.