Личен Бизнес Тренинг

Какво да очаквам от своя Личен бизнес треньор?

Дълбоко вярвам, че сновната роля за постигането на успех по време на Личен бизнес тренинг, е на самия клиент. Отговорността за това тренингът да протича в професионална и ефективна посока обаче носи Личният Ви бизнес треньор.

Прочетете повече за това какво представлява Личният бизнес тренинг на страниците на блога.

В тази връзка може да се каже, че треньорът Ви има няколко различни функции:

 • Мотивира
 • Вдъхновява
 • Напътства
 • Наблюдава
 • Консултира
 • Целеполага
 • Обучава
 • Дава обратна връзка

Колкото по-реалистични са очакванията Ви по отношение на треньора Ви и какво реално може той да постигне, толкова по-бързо ще видите собствения си прогрес.

Можете много да постигнете сами в своя живот, но Личният бизнес тренинг сам по себе си е кратък път за достигане до дадената цел.

Кой и защо използва услугите на Личен бизнес треньор

Pixabay

Pixabay

Не съществуват ограничения в какви ситуации се ползват услугите на Личен бизнес треньор, но като цяло е честа практика да се консултират с мен:

 • при управление на съществуващ бизнес;
 • при стартиране на нов бизнес;
 • фрилансъри, изготвящи портфолио и позициониращи се на пазара;
 • специалисти, търсещи преквалификация и допълнителни обучения;
 • служители, стремящи се да доразвият определени умения и компетенции;
 • мениджъри, управляващи екипи и отдели;
 • мениджъри, стремящи се към кариерно израстване и развитие;
 • топ-мениджъри.

Сесиите с всеки клиент са строго индивидуални и персонализирани.

Нереалистично е да се правят сравнения между отделните случаи, просто защото всеки бизнес е различен и специфичен, всеки клиент е специален и неповторим.

Pixabay

Pixabay

 

За успеха на Личния бизнес тренинг преди всичко има значение до колко Вие сте готови, дисциплинирани и упорити в преследването на целите, които самите Вие сте си поставили. Не можете да съдите за ефективността на Личния бизнес треньор по това колко успешни сте Вие, колко бързо или лесно Ви се случват нещата. Това зависи от Вас!

За ефективността на треньора си можете да съдите по аспекти като тези (но не само):

 • До колко успява да достигне до Вас и да Ви мотивира/ вдъхновява/ напътства;
 • В каква степен напътствията, които получавате, са адекватни на ситуацията и Вашите потребности;
 • Дали целите, които поставя пред Вас, са реалистични и изпълними в рамките на Вашите възможности и срокове.
Pixabay

Pixabay

Най-често за изпълнението на предварително заложените в плана цели са необходими между 3 и 6 месеца. След изпълнението на плана винаги има две възможности:

1) изготвя се нов план, очертават се нови цели и сътрудничеството продължава до изпълнението на новата цел или

2) прекратява се сътрудничеството с изпълнението на текущия план.

Ревизирайте очакванията си реалистично за това какво е по силите и възможностите на треньора Ви и какво е изцяло във Вашия контрол.

Очакванията Ви за Вашия треньор сами по себе си имат отношение към Вашия личен успех!

 

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.