Browsing Category

Фокус и продуктивност

Продуктивността е най-естественото човешко състояние. Когато не успяваме да създаваме ефективно продукти от дейността си, често се нуждаем от анализ на личността и средата, за да открием какво ни пречи да стигнем до целта си по най-оптималния начин. Повишавайте личната си продуктивност чрез фокус и осъзнатост.